Acasă Actualitate Admiterea candidaturii lui Dominic Fritz va fi contestată la Judecătoria Timișoara

Admiterea candidaturii lui Dominic Fritz va fi contestată la Judecătoria Timișoara

DISTRIBUIȚI

La Judecătoria Timișoara va fi depusă o contestație împotriva eventualei deciziei Biroului Electoral de Circumscripție nr.1 Timișoara de admitere a candidaturii lui Dominic Fritz la Primărie Timișoara. Contestația care va fi depusă de avertizorul de integritate Mirela Toc specifică faptul că Fritz nu are cetățenia română, nu are domiciliul în Timișoara și nu poate să facă parte dintr-un partid politic din România,

Vă prezentă în continuare textul integral al contestației:

”Contestatie impotriva Hotararii nr.    / …..04.2024 privind admiterea candidaturii pentru functia de primar al municipiului Timisoara a domnului Fritz Dominic Samuel, depusa de Alianta Timisoara Unita, din urmatoarele motive: nu are cetatenia romana, nu are domiciliul in unitatea administrativ-teritoriala Timisoara si nu poate sa faca parte dintr-un partid politic din Romania, fiind incalcat art.16 alin.(1) din Constitutia Romaniei, art.4, art.5, art.56 alin.1 din L nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificare si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ( care se regasesc in preambului Hotararii nr.7H/02.04.2024 a BEC ) si art.1 din L nr.14/2003 a partidelor politice.

In Hotararea nr.7/02.04.2024 si pe site-ul Biroului Electoral Central se gasesc urmatoarele acte normative referitoare la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca si cetatenii Uniunii Europene care candideaza pentru alegerile locale din 9 iunie 2024: Constitutia Romaniei, L nr.115/2015, asa dupa cum prevede L nr.544/2001 si anexa la Strategia Nationala Anticoruptie. La pronuntarea sentintei sa aveti in vedere faptul ca am inregistrat la ICCJ o contestatie prin care am solicitat anularea in parte a Hotararii nr.7/02.04.2024 privind documentele pe care trebuie sa le contina dosarele de candidatura care vor fi depuse la birourile electorale de circumscriptie pentru alegerile locale din anul 2024, emise de Biroul Electoral Central, si anume art.6 alin.(1) si NOTA -3 a Modelul propunerii de candidatura, din urmatoarele motive:

Favorizeaza doar un singur cetatean al Uniunii Europene candidat pentru functia de primar al municipiului Timisoara si anume pe domnul Fritz Dominic Samuel   , care nu detine cetatenia romana, nu are domiciliul in unitatea administrativ-teritoriala in care candideaza si nu are dreptul sa faca parte dintr-un partid politic.

Cetatenii U.E au dreptul de a alege si de a fi alesi in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.(art.5 alin.(1) din L nr.115/2015).

Potrivit Constitutiei Romaniei cetatenii sunt egali in fata legii, fara privilegii, nimeni nu este mai presus de lege ( art.16, alin.(1) si alin.(2).

Hotararea nr.7/02.04.2024 este un act administrativ cu caracter normativ, a fost emis prin exces de putere care adauga la lege si care ar fi trebuit sa vizeze democratia constitutionala, garantarea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor .

Conform art.2 alin.1 litera c din L nr.554/2004 actele administrative se emit in vederea executarii legii.

Art.6 alin.(1) din Hotararea nr.7/02.04.2024 face referire la copia unui document care atesta adresa din Romania, potrivit art.23 alin.(3) din Legea nr.115/2015 sau copia unui document emis de Inspectoratul General pentru Imigrari, pentru cetatenii Uniunii Europene cu drept de vot.

Dosarele de candidatura ale cetatenilor Uniunii Europene, pentru alegerile locale din data de 9 iunie 2024, trebuie sa contina dovada domiciliului in unitatea administrativ -teritoriala unde candideaza .

Potrivit Codului civil,, Domiciliul persoanei fizice, in vederea exercitarii drepturilor si libertatilor sale civile, este acolo unde aceasta declara ca isi are locuinta principala.,,

NOTA -3 din Modelul propunerii de candidatura se refera la rubrica in care se inscriu denumirea, seria si numarul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari. Documentul eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari nu reprezinta dovada domiciliului pentru cetatenii Uniunii Europene care candideaza pentru alegerile locale din 9 iunie 2024.

Cetatenii Uniunii Europene au dreptul de a fi alesi in aceleasi conditii ca si cetatenii romani la alegerile locale din 9 iunie 2024, in urmatoarele conditii : sa aiba domiciliul in unitatea administrativ-teritoriala unde candideaza conform prevederilor art.4, art.5, art.56 alin.1din L nr.115/2015, sa aiba cetatenia romani asa dupa cum prevede art.16 alin.(3) din Constitutia Romaniei. Cetatenii romani cu drept de vot se pot asocia in partidee politice potrivit art.1 din L nr.14/2003 a partidelor politice.

Cetatenii Uniunii Europene nu pot face parte din partidele politice daca nu sunt cetateni romani. Mentionez faptul ca in dosarul nr. 951/1/2024 a fost fixat termenul de judecata in data de 15 mai 2024.

In drept, art.87 Codului civil, art.4, art.5, art.54, art.56 alin.l din L nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor adrninistratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificare si completarea Legii nr.393/2004 privins Statutul alesilor locali, art.16 alin.(3) din Constitutia Romaniei, art.l din L nr.14/2003 a partidelor politice, art.1 alin.l, alin.8, art.2 alin.l litera a, b, e, f, I, l,m, n,p, art.7, art.8, art.11, art 7, art.18 Lnr.554/2004 contenciosului administrativ.

In probatiune, solicit incuviintarea probei cu inscrisurile anexate: Hotararii nr.      /         04.2024 privind admiterea candidaturii pentru functia de primar al municipiului Timisoara a domnului Fritz Dominic Samuel, contestatia inregistrata la ICCJ, Citatia emisa de ICCJ, Hotararea nr.

7H/02.04.2024 a BEC, sesizarea trimisa BEC in data de 17.04.2024, adresa BEC. nr. 517C/19.04.2024, contestatia/plangerea prealabila trimisa in data de 22.04.2024, pe adresade e­ mail a BEC, articolul din ziua de vest din 18.04.2024,,Dominic Fritz, subiect pentru Biroul Electoral Central si articolul din activnews,, De ce nu are dreptul sa candideze si este primar ilegal la Timisoara.

Potrivit O.G nr.57/2019 Codul administrativ primarul depune juramantul :,,Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna -credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea” ( art.117 alin.(1) si art.117 alin.(l)).

Nu exista nici o Directiva a Uniunii Europene care sane oblige sa incalcam Constitutia cu privire la cetatenii UE care candideaza pentru posturile de demnitate publica si nu detin cetatenia.

Prin aceeptarea candidaturii de catre BEC Timisoara si semnarea declaratiei de acceptare a candidaturii de catre domnul Fritz Dominic Samuel se incalca Constitutia si L nr.115/2015 si exista suspiciunea de fals in declaratii, motiv pentru care solicit sa sesizati parchetul.

 Pentru toate motivele prezentate mai sus, solicit admiterea prezentei contestatii asa dupa cum a fost formulata.

Am atasat chitanta privind taxa judiciara. Solicit judecarea procesului in absenta mea”.

 

Comentarii

comentarii