Acasă Eveniment Ajutor de încălzire pentru cei cu venituri mici

Ajutor de încălzire pentru cei cu venituri mici

442
DISTRIBUIȚI

În perioada 21 februarie – 9 martie se distribuie şi se depun formularele pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei în sistem centralizat. Actele trebuie depuse la sediul Colterm, situat pe strada Oituz nr.3. Pentru sezonul rece 2011-2012 pot beneficia de ajutor de încălzire familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1.082 lei. Pentru a beneficia de acest ajutor de încălzire solicitantul trebuie să depună aceleaşi acte pe care le-a transmis şi în lunile anterioare celor de la Colterm. Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale pentru cel putin 60% dintre beneficiari. În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile aceştia nu au declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează, iar sumele plătite cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii. Dacă fapta titularului intră sub incidenţa legii penale, vor fi sesizate organele competente. Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile  membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.
 

Comentarii

comentarii