Acasă Economic ANUNȚ DE LICITAȚIE 1

ANUNȚ DE LICITAȚIE 1

DISTRIBUIȚI

sigle anunt licitatie

Informații generale privind solicitantul
Denumirea solicitantului: KPM Technik S.R.L.
Date de identificare: CUI 13994521, J35/749/2001
Adresa: municipiul Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 54, ap. 12, județul Timiş
Datele de contact: tel. +40-727-882.916, +40-723-643.058, e-mail info@kpm-cad.de

Titlul proiectului: Înființarea unui unități de producție componente și ansamble pentru autovehicule
Programul Operațional Regional 2014-2020
Prioritatea de investiții 2.2 – ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”
Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Organismul Intermediar – Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR Vest)

Obiectul procedurii de achiziție: Achiziție Echipamente de așchiere (Ghilotina electrică pentru tăiat tablă, Fierăstrău cu bandă/pânză dreaptă, Fierăstrău cu pânză circulară, Presă universală de debitat/ stanțat, Abkant manual pentru îndoit tabla, Presă hidraulică, Pistol de nituit pneumatic, Pistol pneumatic pentru piulițe, Strung, Mașină de găurit pe coloană cu accesorii, Polizor dublu, Cabina sablat)
Locul de livrare a produselor: municipiul Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 22 (incinta Spumotim S.A.), județul Timiș
Mijloace de comunicare solicitare clarificări: prin e-mail info@kpm-cad.de sau în scris, la adresa Municipiul Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 54, ap. 12, județul Timiş

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: 3 luni de la semnare contractului și achitarea avansului

Valoarea estimată: 293.468,29 lei fără TVA, dintre care valoare eligibilă 289.830,12 lei fără TVA și valoare neeligibilă 3.638,17 lei fără TVA
Prețul contractului nu se va putea ajusta.

Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților: 28.07.2017
Termen limită de transmitere a clarificărilor de către achizitor: 31.07.2017
Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: 01.08.2017, municipiul Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 54, ap. 12, județul Timiş, ora 16:00.
Ofertele se transmit prin poștă/curier rapid sau se depun personal la adresa menționată, în limba română sau traducere autorizată în limba română.
Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 02.08.2017, ora 14:00
Semnarea contractului de achiziţie: 04.08.2017
Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire: 04.08.2017

Formalitățile și cerințele de calificare/selecție care trebuie îndeplinite de operatorii economici interesați sunt detaliate în cadrul doc. numit Anunț de participare, care se pot descărca de pe site-ul web al solicitantului – http://www.kpm-cad.de/desktop/index_ro.html, format pdf.. Accesul la documentație este asigurat imediat și fără restricții. În cazul în care întâmpinați probleme la descărcarea sau la deschiderea documentației, datele de contact ale expertului IT sunt: tel. +40-723-683.820.
De asemenea, documentația se poate solicita prin intermediul e-mail-ului, în scris, la adresa info@kpm-cad.de. Pentru un acces mai rapid și facil, după transmiterea solicitării electronice, contactați telefonic persoana de contact, domnul Demeter Andrei, tel.+040-723-643.058, urmând ca după primirea documentației prin intermediul poștei electronice, să confirmați acest lucru în scris.
Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la adresa de e-mail info@kpm-cad.de sau la numărul de telefon: +40-727-882.916, persoană de contact Ardelean Marcel – Manager de proiect.

Inițativă locală. Dezvoltare regională.
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tu! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Comentarii

comentarii