Acasă Economic Anunţ licitaţie deschisă cu strigare

Anunţ licitaţie deschisă cu strigare

490
DISTRIBUIȚI

Alfa & Quantum Consulting SPRL, Timişoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, jud. Timiş, Nr. RSP 0235, fax: 0356/818451, e-mail: contact@aqc.ro, prin asociaţi coordonatori Bogdan Alic şi Marius Cârceie, în calitate de administrator judiciar al ICSH SA, cu sediul în Hunedoara, str. Şoseaua Hunedoara – Sântuhalm, nr. 1A, Secţia de Confecţii Metalice (fostul SPI), jud. Hunedoara, J20/34/1991, CIF RO2126260, tel. 0354-881335, fax: 0354-884293, în dos. 5569/97/2012 Tribunal Hunedoara, organizează licitaţie deschisă cu strigare, conform caietului de sarcini, în vederea vânzării bunurilor ICSH SA.

Valorificarea bunurilor se face în baza hot. jud. nr. 898/2013 pronunţată de Tribunalul Hunedoara la data de 19.06.2013 în dos. 5569/97/2012 şi a hotărârilor adunării creditorilor consemnate în procesele verbal nr. 319/13/ITM/2012 din 08.10.2013, nr. 368/13/ITM/2012 din 20.01.2014, nr. 406/13/ITM/2012 din 15.04.2014 şi nr. 446/13/ITM/2012 din 24.07.2014.

Bunurile supuse valorificării sunt următoarele:

– Clubul Constructorul, Cantina OT: cantină, bucătărie, club, depozit de materiale de construcţii, CF 61930 – Hunedoara, topo: 2032/42/a/2 – teren; Cad. C1 topo: 2032/42/a/2 – construcţii, Hunedoara, Str. Moldovei nr. 6, jud. Hunedoara, 2.230,80 mp, evaluat la 262.095,00 €;
– Apartament 2 camere, hol, baie, bucătărie, parchet laminat, uşă metalică la intrare, geamuri termopan, recent renovată, CF 60294 – C1 – U4 Hunedoara, topo: 2170/165/7, Hunedoara, Str. Cerbului nr. 7A, bl. B1. sc. A, ap. 7, jud. Hunedoara , 44,00mp, evaluat la 9.035,00 €;
– Apartament 1 cameră: hol, baie, bucătărie, cameră, balcon, CF 60294-C1-U3 Hunedoara, topo: 2170/165/50, Hunedoara, Str. Cerbului nr. 7A, bl. B1. sc. A, ap. 50, jud. Hunedoara, 28,00 mp, evaluat la 8.085,00 €;
– Apartament 3 camere, 3 holuri, 2 băi, bucătărie, 2 balcoane, debara, gresie, faianţă, parchet laminat, CF 60469-C1-U2 Hunedoara, topo: 2170/163/a/32, Hunedoara, Str. Cerbului nr. 7A, bl. B2. sc. A, ap. 32, jud. Hunedoara, 53,00mp, evaluat la 13.235,00 €;
– Apartament 2 camere, bucătărie, hol, baie, balcon, gresie, faianţă, parchet laminat, centrală proprie pe gaz, cu instalaţie proprie de încălzit, uşă metalică la intrare, geamuri termopan, recent renovat, CF 60601-C1-U3 Hunedoara, topo: 2064/110/64, Hunedoara, Str. Poştei nr. 5, bl. A4-1, apt. 64, sc. B, jud. Hunedoara, 64,00mp, evaluat la 16.500,00 €;
– Sediu şantier 4: clădire de birouri +teren, CF 60293 – Hunedoara, topo: 2064/108/a – teren Cad. C1 topo: 2064/108/a – construcţii, Hunedoara, Str. Turnătorului, nr. 1, jud. Hunedoara, 867,00 mp, evaluat la 54.685,00 €.
– Şantier S4 – atelier mecanizare + staţie mortare; hale, magazii, ateliere, birouri, platforme betonate, teren neconstruit, staţie testare defectoscopie raze Gama, dezafectată din 2008 (pereţi plumb), CF 62597 – Hunedoara (din conversia de pe hârtie a CF nr. 5989 – Hunedoara), topo: 2539/II – teren
Cad. C1 topo: 2539/II – construcţii, atelier mecanizare S4 Cad. C2 topo: 2539/II – construcţii, staţie mortar S4, Hunedoara, Str. Mureşului nr. 11 bis, jud. Hunedoara, evaluat la 144.390,00 €.
– Fermă de porci, CF 60572 – Peştişu Mic (din conversia de pe hârtie a CF nr. 5/1), topo: 524/1 – teren Cad C1 topo: 524/1 – 3 grajduri pentru porci, Cad C2 topo: 524/1 – birouri, Cad C3 topo: 524/1 – magazie, Cad C4 topo: 524/1 – vestiar, evaluat la 8.395,00 €.

Licitaţia se organizează la sediul ICSH SA, Hunedoara, str. Şoseaua Hunedoara – Sântuhalm, nr. 1A, Secţia de Confecţii Metalice (fostul SPI), et. 2, sala 2 – Serv. Comercial, jud. Hunedoara. Imobilele se vând libere de sarcini, conform art. 53 din legea 85/2006. Somăm persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului să anunţe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

Licitaţia are trei termene şi se desfăşoară la ora 14:00 în următoarele date: 20.08.2014, 27.08.2014, 03.09.2014. Toţi cei care vor să cumpere imobilul sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Ofertanţii vor depune documentele necesare licitaţiei, până la ora 12.00, cel târziu la următoarele date, anterior licitaţiei pentru care se doreşte participarea: 18.08.2014, 25.08.2014, 01.09.2014, conform caietului de sarcini şi regulamentului de vânzare care se pot achiziţiona la sediul administratorului judiciar, ori la sediul ICSH SA. Documentaţia include şi dovada achitării contravalorii caietelor de sarcini şi garanţia de participare în valoare de 10% din preţul de strigare, depusă în contul RO21 EGNA 1010 0000 0052 5553 al S.C. ICSH S.A. – în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, deschis la Marfin Bank (România) SA – Sucursala Timişoara Mărăşti sau scrisoare de garanţie bancară, cu plata stipulată în termen de 100 zile de la data licitaţiei pentru care se depune documentaţia.

Comentarii

comentarii