Acasă Anunturi ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE TERENURI

ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE TERENURI

DISTRIBUIȚI
  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: COMUNA PĂDURENI, CIF 16414785, cu sediul in comuna Pădureni nr. 220, județ Timiș, tel/fax 0256/411133, e-mail: primaria@primaria-padureni.ro, persoană de contact: Zahariciuc Nicoleta Lavinia
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică:

Terenuri care  aparțin domeniului privat al Comunei Pădureni:

– Teren în suprafață de 625 mp, situat în comuna Pădureni, înscris în CF/ nr. cadastral 400924, nr. parcelă PUZ 98

– Teren în suprafață de 500 mp, situat în comuna Pădureni, înscris în CF/ nr. cadastral 400946, nr. parcelă PUZ 120

– Teren în suprafață de 962 mp, situat în comuna Pîdureni, înscris în CF/ nr. cadastral 405299.

– Teren în suprafață de 875 mp, situat în comuna Pădureni, înscris în CF/ nr. cadastral 405298.

Vânzarea se face prin licitație conform prevederilor art. 363 din O.U.G.57/2019 și H.C.L. nr.61/30.10.2023.

  1. Informatii privind documentatia de atribuire:

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: ridicare de la sediul Comuna Padureni -localitatea Padureni nr. 220, judet Timis

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul financiar contabil al Primăriei Comunei Pădureni, tel/fax 0256/411133.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei: 20 lei – se achita la Casieria unitatii

3.3. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 17.11.2023, ora 14.00

  1. Informatii privind ofertele:

4.1 Data-limita de depunere a ofertelor: 27.11.2023, ora 16.00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Pădureni, localitatea Pădureni nr. 220, județ Timiș

4.3 Numarul de exemplare: într-un singur exemplar, în plic sigilat

  1. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 28.11.2023, ora 9.00, sediul Comuna Padureni – localitatea Padureni nr. 220, judet Timis
  2. Instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Timiș – Secția de Contencios Administrativ, loc. Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, judeţ Timiş, tel/fax 0256.221.990; email: tr-timis-reg@just.ro
  3. Data transmiterii anuntului de licitatie in vederea publicarii: 03.11.2023.

Comentarii

comentarii