Acasă Anunturi Anunț Primăria Comunei Dudeștii Noi

Anunț Primăria Comunei Dudeștii Noi

DISTRIBUIȚI

Primăria Comunei Dudeștii Noi anunță începerea lucrărilor de cadastru general pe urmatoarele sectoare: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 aparținând UAT DUDEȘTII NOI, județul Timiș  în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru  și carte funciară.

Nr. crt. Descriere activitate Responsabil de    activitate Durata estimata activităţii

(zile calendaristice)

 

Perioada de realizare a activităţii

 

1. Ø  Solicitare informaţi;

Ø  Campanie de informare;

Ø  Organizarea lucrărilor sistematice      de cadastru;

Ø  Studiul datelor analogice  si digitale preluate de la Achizitor/OCPI;

Ø  Recunoașterea terenului;

Ø  Stabilirea modului de executie a lucrărilor.

 

 

Prestator, Achizitor      OCPI

 

 

30

29.04.2024 – 29.05.2024
2. Derularea lucrărilor de specialitate Prestator, Achizitor OCPI 305 30.05.2024  – 31.03.2025
3. Verificarea si recepţia Livrării-

„Documente   tehnice ale cadastrului    spre    publicare” 

(inclusiv refaceri daca

este cazul)

OCPI

Prestator

60 01.04.2025 – 31.05.2025
4. Acceptanta Livrării –

„Documentele  tehnice ale cadastrului spre publicare”

Achizitor 32 01.06.2025 – 03.07.2025
5. Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului si primirea cererilor  de rectificare OCPI cu sprijinul Prestatorului si reprezentantului UAT 60 04.07.2025 – 02.09.2025
6. Soluţionarea cererilor de             rectificare OCPI  

61

 

03.07.2025 – 03.11.2025
7. Actualizarea documentelor tehnice in urma soluționării cererilor de rectificare si întocmirea

Documentelor tehnice

ale cadastrului finale

Prestator 60 04.11.2025 – 03.01.2026
8. Verificarea si recepţia Livrării-

„Documentele tehnice ale cadastrului finale” (inclusiv verificarea refacerilor)

OCPI 61 04.01.2026 – 06.03.2026
9. Acceptanta Livrării – „Documente     tehnice ale cadastrului finale” Achizitor 30 07.03.2026 – 06.04.2026

Comentarii

comentarii