Acasă Economic Aproape 1.000 de controale fiscale în primele 10 luni ale anului

Aproape 1.000 de controale fiscale în primele 10 luni ale anului

DISTRIBUIȚI

În perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2010, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş au efectuat verificări la 972 de contribuabili persoane juridice. Acţiunile de control desfăşurate de inspectorii fiscali au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comerţ, precum şi realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale. În urma controalelor efectuate, au fost atrase la bugetul general consolidat al statului sume suplimentare în valoare de 334.067 de mii de lei, din care, diferenţele de impozite, taxe şi contribuţii au fost în valoare de 188.193 de mii de lei, iar accesoriile aferente acestora au însumat 116.009 mii de lei. Sumele suplimentare atrase la bugetul statului, faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009, sunt mai mari cu 39,13%. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 668 de amenzi contravenţionale (în sumă de 3.675 de mii de lei), 184 dintre acestea, cu un total de 313 mii de lei, au fost încasate în timpul controalelor. De asemenea, au fost efectuate confiscări de bunuri şi de sume, în valoare totală de 12.611 mii de lei, şi a fost respinsă la rambursare TVA suma de 13.579 de mii de lei. 80 de sesizări penale, pentru un prejudiciu estimat de 164.557 de mii de lei, au fost transmise organelor abilitate, în vederea continuării cercetărilor. Totodată, acolo unde au existat riscuri ca agenţii economici să-şi risipească sau să înstrăineze patrimoniul, inspectorii fiscali au emis un număr de 56 de decizii de instituire a măsurilor asiguratorii, pentru o valoare totală de 245.726 de mii de lei.
Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat, cu precădere, contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum intermedierile în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; transporturile urbane, suburbane şi metropolitane de călători; transporturile rutiere de mărfuri; comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor, precum şi al legumelor şi fructelor; intermedierile în comerţul cu produse diverse. De asemenea, o atenţie deosebită a fost acordată contribuabililor care au înregistrat pierderi în perioada 2005–2008, conducerea ANAF dispunând verificări la aceşti contribuabili. În urma inspecţiilor fiscale efectuate a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 56.750 de mii de lei.
Principalele deficienţe constatate, care au condus la calcularea de obligaţii fiscale suplimentare, la aplicarea de amenzi contravenţionale şi, în unele cazuri, la întocmirea de sesizări penale, au fost sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, nedeclararea veniturilor impozabile, întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile, nefuncţionarea la sediul social declarat, înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi fiscale emise de societăţi ”fantomă”, efectuarea de tranzacţii fictive.
În perioada ianuarie-octombrie 2010, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş au efectuat verificări şi la 143 de contribuabili persoane fizice. Inspecţiile fiscale au vizat, în primul rând, tranzacţiile imobiliare efectuate de unele persoane fizice, pentru care acestea datoreaza bugetului de stat taxă pe valoarea adăugată. Astfel, au fost stabilite sume suplimentare din impozite, taxe şi contribuţii pentru bugetul statului de 14.632 de mii de lei (din care, diferenţe de impozite, taxe şi contribuţii, în valoare de 9.150 de mii de lei, precum şi accesorii aferente acestora, în valoare de 5.423 de mii de lei). Pentru deficienţele constatate au fost aplicate amenzi contravenţionale în sumă de 60 de mii de lei. De menţionat faptul că sumele suplimentare atrase au crescut de 2,89 de ori faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009. În lunile ianuarie-octombrie 2010, urmare celor 183 de acte de control încheiate, au fost stabilite diferenţe totale de natură bugetară, financiară şi fiscală în sumă de 89.100 de mii de lei şi au fost aplicate 65 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 365 de mii de lei. Din controalele efectuate, menţionăm inspecţiile fiscale la 23 de primării din judeţul Timiş. Urmare verificărilor efectuate s-a constatat că autorităţile locale nu au calculat, nu au reţinut şi nu au virat la bugetul statului obligaţiile fiscale aferente indemnizaţiilor consilierilor locali şi a unor drepturi salariale acordate salariaţilor în baza contractului individual de muncă. Astfel, urmare inspecţiilor fiscale efectuate au fost stabilite obligaţii suplimentare pentru bugetul consolidat al statului, în sumă de 7.708 mii de lei, din care, 3.893 de mii de lei – obligaţii, iar 3.538 de mii de lei – accesorii, precum şi amenzi contravenţionale aplicate, în sumă totală de 277 de mii de lei. Au mai fost efectuate 55 de avizări de subvenţii şi transferuri de la bugetul de stat, pentru suma totală de 23.970 de mii de lei, din care, a fost respinsă, ca necuvenită, suma de 1.138 de mii de lei.
În perioada ianuarie-octombrie 2010, din cei 972 de contribuabili – persoane juridice – verificaţi, la un număr de 40 de contribuabili au fost constatate condiţii pentru declararea acestora ca inactivi. În primele zece luni din 2010, Compartimentul schimb internaţional de informaţii din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală a primit de la autorităţile fiscale ale altor state membre UE un număr de 70 de solicitări internaţionale de informaţii. De asemenea, Compartimentul schimb internaţional de informaţii a transmis un număr de 36 de solicitări de informaţii către alte state membre ale UE, ce au vizat tranzacţiile intracomunitare ale unor operatori intracomunitari.

Comentarii

comentarii