Acasă Administraţie Asociaţia Pro Democraţia denunţă lipsa de transparenţă în activitatea Consiliului Local Timişoara

Asociaţia Pro Democraţia denunţă lipsa de transparenţă în activitatea Consiliului Local Timişoara

DISTRIBUIȚI

clt

Clubul Timişoara al Asociaţiei Pro Democraţia a analizat activitatea administraţiei publice locale, în special pe aspectele ce ţin de transparenţă şi relaţia cu cetăţeanul. Cercetarea realizată pentru intervalul iunie 2012 – mai 2014 a scos la iveală date îngrijorătoare în domeniul transparenţei în adoptarea actelor normative.

Din 35 de şedinţe de consiliu local, 13 au fost şedinţe extraordinare. 34,07% din proiectele de hotărâre au (461 din 1353) au fost introduse ca puncte suplimentare la ordinea de zi.

Practic, jumătate dintre punctele luate în discuţie de către Consiliul Local Timişoara se presupune că ar viza chestiuni urgente, care nu suferă amânare, conform articolului 7, alineatul (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Potrivit Asociaţiei Pro Democraţia, 50,85% din totalul hotărârilor au fost adoptate prin ocolirea prevederilor referitoare la asigurarea transparenţei.

Situaţia aceasta are efecte negative asupra posibilităţii cetăţenilor de a interveni cu propuneri de optimizare înainte de luarea unei decizii în plen de către consiliul local. De asemenea, acestă practică împiedică analizarea atentă a respectivelor proiecte de hotărâre de către consilierii locali”, spune sociologul Marius Matichescu, preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia Timişoara.

Asociaţia Pro Democraţia formulează şi trei propuneri pentru ameliorarea acestei stări de fapt:

1. O mai bună planificare a calendarului legislativ în plan local, precum şi îmbunătăţirea comunicării între Primărie, Consiliul Local şi alte părţi interesate din comunitate, pentru a evita apariţia unor situaţii de urgenţă, care să conducă la practici netransparente.

2. Proiectele de hotărâre introduse în regim de urgenţă, prin modificarea ordinii de zi anunţate iniţial, să fie insoţite de argumentarea urgenţei. Această obligativitate să fie introdusă în regulamentul intern de funcţionare al Consiliului Local, similar cu obligaţia Guvernului de a motiva urgenţa Ordonanţelor de Urgenţă pe care le emite, conform Constituţiei României (articolul 115, alineatul 4).

3. De asemenea, ar fi indicată publicarea motivaţiei urgenţei în procesul verbal sau minuta şedinţei respective (sau anexat acestora) atât în cazul proiectelor de hotărâre introduse suplimentar agendei anunţate prin intermediul convocatorului de şedinţă, cât şi în cazul proiectelor care au determinat convocarea unei şedinţe de urgenţă. Astfel, s-ar oferi posibilitatea oricărei persoane interesate de a verifica dacă motivaţiile sunt într-adevăr susţinute de argumente legitime.

Comentarii

comentarii