Acasă Actualitate Asociere pentru parcul de energie fotovoltaică de la Covaci

Asociere pentru parcul de energie fotovoltaică de la Covaci

413
DISTRIBUIȚI

Consiliul Judeţean Timiş a venit cu ideea de a realiza un parc judeţean care să producă energie fotovoltaică. Acum, însă, consilierii judeţeni vor avea pe masă, la viitoarea şedinţă de plen, un proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a asocierii  judeţului Timiş cu unităţile administrativ teritoriale din judeţul Timiş pentru promovarea, realizarea şi exploatarea „Parcului  judeţean pentru producţie de energie fotovoltaică – Covaci”. În prezent se află în derulare Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”, D.M.I. „Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, Operaţiunea: “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice, solare, eoliene, a biocombustibilului, a  resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”. Proiectele finanţate în cadrul acestei operaţiuni pot fi de tipul: proiecte de realizare de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, atât  pentru consumul propriu, cât şi pentru furnizarea de energie în reţeaua de transport şi distribuţie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (biomasei, a resurselor micro hidroenergetice, eoliene, a biocombustibilului, fie produs, fie achiziţionat de pe piaţă, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile) şi proiecte de modernizare a capacităţilor de producere. Se finanţează inclusiv proiecte de cogenerare prin valorificarea resurse regenerabile de energie. În judeţul Timiş, consumul public de energie este semnificativ la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, iar cheltuielile cu consumul public de energie sunt mari. Pe de altă parte, din analiza efectuată în cadrul întâlnirilor cu mai multe consorţii puternice care oferă servicii de consultanţă, proiectare şi execuţie pentru astfel de infrastructuri, rezultă că judeţul Timiş dispune de un potenţial adecvat pentru valorificarea energiei solare  şi că, în acest sens, există interes din partea agenţilor economici de a dezvolta astfel de investiţii în Timiş.  Acest proiect se va realiza  pe amplasamentul de la Covaci. În cazul amplasamentului de la Covaci, este posibilă echiparea cu panouri solare fotovoltaice cu o capacitate instalată de cca. 25MW. Investiţia necesară estimată pentru o astfel de capacitate instalată este de cca. 130-150 milioane euro. La acest nivel de investiţie se estimează un necesar de cofinanţare din partea beneficiarului/beneficiarilor de minim de 2%, respectiv cca. 3 milioane euro la care, după caz, studiul de fezabilitate va mai evidenţia eventuale cheltuieli neeligibile. După cum scrie în raportul proiectului de hotărâre, la această capacitate de 25 MW putere instalată rezultă, din calculele estimative efectuate, un venit anual de cca. 18 milioane euro (valoarea energiei livrate, inclusiv certificatele verzi) determinat în funcţie de performanţele uzuale ale echipamentelor produse în UE pentru această capacitate şi potenţial de valorificare a energiei solare pentru zona de referinţă. Ca soluţie pentru realizarea acestui proiect se propune un contract de asociere în participaţiune. În vederea respectării cerinţelor programului de finanţare vizat, respectiv pregătirii documentaţiei de accesare a finanţării nerambursabile este necesar ca pentru certificarea capacităţii de producţie planificate să existe un contract de asociere în participaţiune care să justifice un consum public echivalent acestei producţii sau superior acesteia.  Aceasta se va putea face în cadrul unui contract de asociere. Consiliul Judeţean Timiş îşi propune, în acest sens, să invite nediscriminatoriu toate administraţiile publice locale din judeţul Timiş să analizeze oportunitatea şi necesitatea asocierii în condiţiile prezentate în contractul ataşat şi, după caz, să aprobe prin hotărâri până la termenul depunerii cererii de finanţare (data estimată:31 august 2009) contractul de asociere.

Comentarii

comentarii