Acasă Actualitate Aveți agenți chimici periculoși la locul de muncă? ITM Timiș vine în...

Aveți agenți chimici periculoși la locul de muncă? ITM Timiș vine în inspecție

DISTRIBUIȚI

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș desfășoară, până la sfârșitul lunii noiembrie 2023, o acțiune de control privind modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici periculoși la locul de muncă.

Jurista Ileana Mogoșanu, inspectorul șef al ITM Timiș, a explicat că efectuarea controalelor va fi centrată pe verificarea angajatorilor în privința deținerii Fișelor cu  date de securitate (FDS), document acceptat internațional, care cuprinde informații specifice, pentru utilizarea profesională în siguranță a substanțelor și amestecurilor periculoase. Obligația angajatorilor este să actualizeze aceste fișe  pentru agenții chimici periculoși prezenți la locurile de muncă și să le pună la dispoziția lucrătorilor pentru a preveni accidentele de muncă.

ITM amintește angajatorilor faptul că agenții chimici periculoși generează riscuri majore la adresa securității și sănătății lucrătorilor. Întrucât pericolele sunt cel mai adesea invizibile , angajatorii au obligația de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății lucrătorilor și a mediului în care lucrează, punându-le la dispoziție echipamente individuale de protecție adecvate.

În conformitate cu dispozițiile Legii 319 / 2006, angajatorii trebuie să asigure condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă, adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri, periodic și ori de câte ori este necesar.

Reamintim și pe această cale că producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii și exportatorii au obligația să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le vor deține, cu precizarea categoriei din care fac parte.

Totodată angajatorii au obligația legală de a evalua riscurile la care sunt expuși lucrătorii, în cazul în care, la locul de muncă sunt prezente substanțe periculoase și de a respecta o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituția, măsurile tehnice, măsurile organizatorice.

În acest sens, conducerea ITM Timiș, preocupată de gestionarea riscurilor aferente volumului tot mai mare de produse chimice, atenționează firmele din județul Timiș care utilizează substanțe chimice, să asigure un echilibru adecvat între beneficiile utilizării substanțelor chimice și măsurile de prevenire și protecție față de potențialul impact negativ al acestora asupra lucrătorilor, a locurilor de muncă, a comunității și mediului.

 

Comentarii

comentarii