Acasă Economic Banca Mondială analizează competitivitatea Regiunii Vest

Banca Mondială analizează competitivitatea Regiunii Vest

453
DISTRIBUIȚI

DSC09098

Reşiţa a organizat şedinţa Consiliului de Dezvoltare al Regiunii

Şedinţă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, care a avut marţi, la Reşiţa (Consiliul Judeţean Caraş-Severin deţine până în octombrie preşedinţia regiunii) a putut marca participarea a două reprezentante ale Băncii Mondiale – Mariana Iootty şi Arabella Ahramanian. Şedinţa, la care au participat preşedinţii de consiliilor judeţene din regiune dar şi Sorin Maxim, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest, a debutat cu o prezentare a Băncii Mondiale referitoare la analiza competitivității Regiunii Vest – analiză pentru realizarea căreia Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a contractat Banca Mondială în cadrul unui proiect pilot în România cuprinzând evaluarea geografiei economice a regiunii, evaluarea teritoriului, evaluarea rezultatelor comerțului exterior, infrastructura pentru facilitarea comerțului, transportului și logisticii, precum și o analiză a competitivității companiilor din regiune. ADR Vest a informat CDR Vest cu privire la stadiul implementării Regio-Programul Operațional Regional în Regiunea Vest, stadiul activității de planificare pentru Regiunea Vest corespunzătoare perioadei 2014-2020, propunerea Regiunii Vest privind procesul de regionalizare și preluarea Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE) 2007-2013 – Axa 1, precum și cu privire la proiectul European News câștigat de ADR Vest în cadrul Programului Cadru 7, evenimentul organizat de agenție ce a avut ca temă “Strategii de Specializare Inteligentă în România și Dezvoltarea Regională dincolo de 2014” și Târgul Regional de Inovare “InnoMatch” organizat în perioada 3-4 aprilie 2013.
Punctele de pe ordinea de zi care au fost supuse dezbaterii membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest au vizat: aprobarea rapoartelor de activitate ale CDR Vest, avizarea Acordului Cadru pentru delegarea atribuțiilor privind implementarea POSCCE 2007-2013 și aprobarea documentelor ce țin de buna gestionare a activităților ADR Vest. În cadrul aceleiaşi şedinţe au fost avizate, de către membrii CDR Vest, convențiile de parteneriat încheiate de ADR Vest cu Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie privind efectuarea stagiului de practică de către studenți și masteranzi în cadrul agenției, precum și cu Institutul de Inginerie de Producție și Automatizare IPA în calitate de parteneri strategici în cadrul Târgului Regional de Inovare “InnoMatch”.
“Proiectul iniţiat de ADR Vest este practic fără precedent în România, a remarcat Sorin Frunzăverde, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al CDR Vest. E vorba de prima fază a acestui proiect, anume evaluarea situaţiei socio-economice în sine, urmând ca a doua parte să fie finalizată până în iunie, când se va prezenta raportul complet, inclusiv soluţiile pentru dezvoltarea economică a Regiunii Vest. Unul din punctele de pe ordinea de zi pe care l-aş remarca a fost şi proiectul de regionalizare pe care l-am iniţiat şi care se află în dezbatere publică. El va fi subiectul unei hotărâri a CDR, ce va fi comunicată inclusiv guvernului României, ca un document oficial din partea Regiunii.”
Sorin Maxim, a vorbit, cu această ocazie despre stadiul de contractare al proiectelor din Regiune, care este de 117 la sută, în timp ce procesul real, net, de absorbţie este de 35 la sută.
Mariana Iootty, reprezentantul Băncii Mondiale, a declarat, răspunzând întrebărilor ziariştilor, că analiza Regiunii Vest este în curs de desfăşurare, identificându-se în prezent principalele puncte tari şi cele slabe ale acestei arii. Una dintre concluziile provizorii, a spus Iootty, este că regiunea depinde puternic de exporturile din întreaga ţară. Există însă atuuri legate de turism, domeniul agroalimentar. Reprezentanţii Băncii Mondiale au discutat şi cu mai multe firme despre situaţia lor economică iar pe baza rapoartelor BM va adopta o poziţie. Arabella Ahramanian a remarcat, la rândul său, profesionalismul celor de la ADR Vest, care, “sunt un client sofisticat şi exigent”. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ al Regiunii Vest. El a fost constituit odată cu semnarea Convenţiei de Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie care a fost semnată de către cei 16 membri ai acestuia. CDR Vest este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii Vest, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii. Acest consiliu alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene.

Comentarii

comentarii