Acasă Actualitate Bilete unice de trimitere pentru servicii medicale clinice şi de internare

Bilete unice de trimitere pentru servicii medicale clinice şi de internare

DISTRIBUIȚI

Din 1 aprilie
Medicii vor folosi, din 1 aprilie, un bilet unic de trimitere pentru servicii medicale clinice şi de internare, ca imprimat cu regim special, în baza căruia se recomandă specialitatea clinică din ambulatoriu sau din spital căreia urmează să se adreseze pacientul, pentru a primi îngrijiri medicale.

Reglementarea s-a făcut în urma unui ordin comun al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, postat pe site-ul CNAS.

Astfel că pentru servicii medicale de specialitate şi internare în spital, atunci când este cazul, se fac numai pe formularul cu regim special.

Potrivit ordinului, utilizarea altor formulare atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale. Biletul de trimitere şi cel de internare în spital vor fi completate de către medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi de către medicii cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare eliberate, în baza convenţiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate.

Biletul de trimitere/de internare se completează şi de către medicii din unităţile sanitare cu paturi pentru pacienţii spitalizaţi care necesită, la externare, recomandare pentru diferite servicii medicale. Dintre acestea enumerăm servicii de recuperare-reabilitare în ambulatoriu, în spitale de recuperare, secţii/ compartimente din spitale, sanatorii pentru adulţi şi copii.
Liana DACILESCU

Comentarii

comentarii