Acasă Actualitate Brantner își bate joc de bulevardul General Dragalina!

Brantner își bate joc de bulevardul General Dragalina!

DISTRIBUIȚI

Brantner Servicii Ecologice SRL tratează cu mare ușurință menținerea curățeniei pe străzi în Timișoara? De ce? Există o mare nemulțumire din partea cetățenilor, fiindcă gunoaiele sunt împrăștiate peste tot nu numai în zonele mai lăturalnice, ci și centrale, deși reprezentanții Brantner susțin că mătură orașul după un anumit program bine stabilit.

De exemplu, luni 25 septembrie, la redacția cotidianului ZIUA de Vest www.ziuadevest.ro au ajuns mai multe fotografii cu gunoaiele împrăștiate pe bulevardul General Dragalina, pe trotuare și pe marginea carosabilului. Pe lângă clasicele frunze și hârtii, erau împrăștiate sfidător și pet-uri și sticle de bere. Imaginea este foarte urâtă și oferă senzația unui oraș părăsit.

Doamna Elena care ne-a trimis pozele are următorul mesaj: ”Brantner își bate joc de bulevardul Dragalina. Nu este posibil ca un oraș ca Timișoara, care este și capitală culturală europeană să existe atâta murdărie pe străzi! Cum să vezi sticle de bere și pet-uri pe jos? Acum a venit și toamna și vor cădea frunzele. Să vedeți mizerie. Vă rugăm, domnii și doamnele de la Brantner să faceți ceva! Nu lăsați orașul murdar!”

Reprezentanții Brantner susțin că au un program bine stabilit de măturarea străzilor, dar luni încă nu vor ajunge în zona Iosefin, ci în zilele următoare!

Ce spune hotărârea Consiliului Local Timișoara HCL nr. 371 din 2007?

Asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe teritoriul municipiului, buna gospodărire a acestuia şi respectarea normelor de igienă, constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, a agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor. În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, consiliile locale şi primarii au obligaţia să adopte şi să dispună măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor economici la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a ordinii şi curăţeniei pe teritoriul municipiului, la efectuarea la timp a activităţilor edilitar-gospodăreşti. Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o obligaţie permanentă a consiliilor locale şi a primarilor, a autorităţilor şi instituţiilor publice, a agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi a cetăţenilor.

Instituţiile publice, agenţii economici şi celelalte persoane juridice sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea întreţinerii curăţeniei şi îmbunătăţirii aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, precum şi a străzilor, drumurilor şi zonelor verzi aferente acestora. În acest scop le revin următoarele obligaţii:

 1. a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
 2. b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora. Agenţii economicii care deţin sau au amplasate pe teritoriul municipiului panouri publicitare, sau folosesc pentru publicitate staţiile mijloacelor de transport în comun ori au amplasate pentru preluarea corespondenţei facilităţi specifice (cutii poştale), le vor menţine permanent curate şi estetice;
 3. c) să asigure împrejmuirea corespunzătoare a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea, să menţină şi să păstreze curăţenia pe zonele verzi aferente acestora;
 4. d) să asigure igiena în clădirile şi incintele în care îşi desfăşoară activitatea, deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie;
 5. e) să asigure depozitarea separată a deşeurilor menajere de cele reciclabile, acolo unde s-a implementat sistemul de colectare duală a deşeurilor, conform instrucţiunilor scrise şi primite de la operatorul de servicii publice de salubrizare;
 6. f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
 7. g) să respecte măsurile stabilite de Consiliul local al municipiului Timişoara pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în municipiu;
 8. h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
 9. i) să încheie contract de prestări servicii publice de salubrizare, pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere;
 10. j) să contracteze servicii de colectare, transport şi incinerare a deşeurilor spitaliceşti rezultate din activitatea sanitară de stat şi particulară, numai cu operatorii autorizaţi de autorităţile competente de protecţie a mediului şi să utilizeze numai recipiente speciale destinate acestor tipuri de deşeuri;
 11. k) să asigure manipularea corespunzătoare a pubelelor pentru precolectarea deşeurilor rezultate din activitatea proprie, pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora ;
 12. l) să asigure colectarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor de construire, reparaţii, curăţare şi igienizare a clădirilor şi a altor incinte, precum şi a celor din amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi numai în containere standardizate. Asigurarea containerelor şi efectuarea transportul acestor tipuri de deşeuri se face, contra cost şi trebuie solicitată operatorului de servicii publice de salubrizare, specificându-se compoziţia şi originea deşeurilor. Fac excepţie situaţiile în care agentul economic deţine recipiente standardizate de tipul celor prevăzute la art. 6 lit.(b), pe care le poate colecta şi transporta cu autovehiculele proprii;
 13. m) să asigure amplasarea la fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru şi la sediul unde îşi desfăşoară activitatea a unui coş de dimensiuni reduse pentru colectarea hârtiilor, ambalajelor, şi mucurilor de ţigări.

Comentarii

comentarii