Acasă Actualitate Burse doctorale de pregătire ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea...

Burse doctorale de pregătire ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme

303
DISTRIBUIȚI

Academia Română, prin Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” sunt partenere în proiectul „Burse doctorale de pregătire ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice”. Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” din cadrul Academiei Române, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Oradea, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Universitatea Titu Maiorescu, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” şi S.C. SIAT S.A au organizat vineri, 25.03.2011, la Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr.13, Casa Academiei Române, Aripa de Vest, etaj 7, Sala „G. K. Constantinescu”, Conferinţa de lansare a proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  pentru  Dezvoltarea  Resurselor Umane  2007 – 2013, „Burse doctorale de pregătire ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice – ID 77082”, Axa prioritară „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Delegaţia Şcolii Doctorale de Biologie din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, formată din conducători de doctorat şi doctoranzi, a fost condusă de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al UVVG, şi conf. univ. dr. Violeta Turcuş, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Ale Naturii, responsabil ştiinţific al proiectului.
Metodologia de implementare a proiectului este prevăzută pe mai multe etape, astfel încât să aibă o structură logică şi cu beneficii reale. Modul în care se implementează activităţile se bazează pe experienţa didactică şi ştiinţifică îndelungată a experţilor din echipa de management şi mai ales din echipa de implementare aceştia având experienţă în realizarea şi managementul a numeroase proiecte cu finanţare naţională şi europeană.
Proiectul urmăreşte formarea şi perfecţionarea transdisciplinară a 45 doctoranzi, prin absolvirea şcolii doctorale; realizarea de cercetări ştiinţifice inter-pluri-transdisciplinare în domeniile cunoaşterii complexe a pregătirii ecoeconomice şi bioeconomice pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice, a biodiversităţii microbiologice şi a biotehnologiilor conexe, prevenirii şi combaterii zoonozelor cu potenţial emergent; realizarea a unor lucrări ştiinţifice prezentate (oral sau poster);  lucrări ştiinţifice publicate în reviste cu impact internaţional; organizarea şi desfăşurarea a unor manifestări ştiinţifice pentru prezentarea etapizată a rezultatelor cercetărilor doctorale (conferinţe, seminarii).
Pornind de la obiectivele proiectului, care trebuie realizate în totalitate, prima etapă, urmăreşte realizarea acelor acţiuni care să conducă la eficientizarea activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică. Se va asigura finanţarea doctoranzilor, redactarea curriculei şi intocmirea programului de lucru.
Etapa a 2-a reprezintă activităţi de cercetare, prin care se va urmări perfecţionarea profesională prin mobilităţi transnaţionale, laboratoare şi activităţi de cercetare ştiinţifică precedate de informare şi documentare prin mijloace moderne.
Etapa a 3-a cuprinde activităţi de diseminare cu organizarea de conferinţe, simpozioane, workshop-uri, redactare de comunicări ştiinţifice şi publicarea de articole ştiinţifice. Activitatea de management urmăreşte monitorizarea economică şi ştiinţifică pentru realizarea indicatorilor de rezultat, aşa cum sunt prevăzuţi în proiect.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, ne-a declarat că „sustenabilitatea şcolii doctorale în varianta tematică propusă prin proiect, adică o pregătire ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice, se suprapune în mod clar cu strategia Uniunii Europene privind siguranţa alimentară cu cele 3 (trei) elemente principale: legislaţia privind siguranţa alimentelor şi a furajelor, o consiliere ştiinţifică fundamentată prin dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniu, necesară luării deciziilor şi o politică de punere în aplicare şi de control. În acelaşi timp sustenabilitatea este asigurată prin experienţa care va fi realizată în cadrul proiectului prin absolvenţii Şcolii Doctorale de Biologie, astfel încât sustenabilitatea proiectului va fi demonstrată şi prin diseminarea lui în alte unităţi şi instituţii de învăţământ, de cercetare sau în entităţi care aplică rezultate ale cercetării”.

 

Comentarii

comentarii