Acasă Actualitate Cazuri de COVID-19, la Judecătoria Lugoj. Activitatea cu publicul a fost suspendată

Cazuri de COVID-19, la Judecătoria Lugoj. Activitatea cu publicul a fost suspendată

610
DISTRIBUIȚI

Trei cazuri de COVID-19 au fost înregistrate în rândul personalului încadrat la nivelul Judecătoriei Lugoj, situație care a determinat modificări în ceea ce privește desfășurarea activității instanței și a programului de funcționare. Astfel, pentru reducerea riscului de răspândire a virusului în rândul cetățenilor, justițiabililor și personalului angajat în cadrul Judecătoriei Lugoj, în perioada 11-22 ianuarie 2021, a fost suspendată activitatea cu publicul în cadrul compartimentelor Registratură și Arhivă ce funcționează în cadrul Judecătoriei Lugoj. De asemenea, toate cererile și înscrisurile adresate Judecătoriei Lugoj se primesc exclusiv prin poștă, servicii de curierat, fax sau e-mail. Tot în aceeași perioadă se legalizează hotărâri judecătorești și se eliberează certificate de grefă, cererile de legalizare sau de eliberare a certificatelor de grefă putând fi trimise exclusiv prin poștă, servicii de curierat, fax sau e-mail. La fel, hotărârile legalizate și certificatele de grefă se comunică solicitanților exclusiv prin poștă, fax sau e-mail. Accesul cetățenilor, justițiabililor, apărătorilor, în arhiva Judecătoriei Lugoj se poate face doar cu programare telefonică prealabilă pentru intervalul orar de studiu 9-11, de luni până vineri, maxim o persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară și de distanțare socială, pentru o perioadă de timp recomandată de 15 minute. De asemenea, în perioada 11 – 22 ianuarie inclusiv, pentru orice informații și relații telefonice, informații de interes public, programări telefonice, studiu dosare la compartimentul Arhivă (programări realizate de grefierii arhivari), programul telefonic este de luni până vineri, orele 8-16. Accesul la cele două compartimente din cadrul Judecătoriei Lugoj este posibil fără programare prealabilă strict în baza permisiunii prealabile depunerii acordate de președintele instanței ori înlocuitor în cazuri excepționale (precum depuneri cereri de chemare în judecată cu caracter urgent, cereri de emitere ordine de protecție, situație juridică minor – delegare autoritate părintească, suspendare provizorie a executării silite), potrivit art. 3, lit. B din Hotărârea Secției pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii Nr. 734/12.05.2020. Cererile de restituire a cauțiunilor și a taxelor judiciare de timbru se primesc exclusiv prin poștă, servicii de curierat, fax sau e-mail și se eliberează personal petenților. Solicitanții au obligația de a indica un număr de telefon de contact, pentru a fi programați în vederea ridicării originalului dovezii achitării taxei de timbru ori cauțiunii. Datele de contact sunt postate pe internet, portal.just.ro, secțiunea dedicată Judecătoriei Lugoj. Ulterior datei de 22 ianuarie 2021, pe perioada stării de alertă declarată prin Hotărâre a Guvernului României programul de lucru cu publicul la compartimentele Arhivă și Registratură din cadrul Judecătoriei Lugoj se desfășoară conform Deciziei Nr. 20/18.12.2020 postată pe pagina de internet a instituției. Ședințele de judecată se desfășoară cu respectarea intervalelor orare stabilite, cu obligația tuturor participanților la proceduri, la respectarea normelor de protecție sanitară și a regulilor de distanțare socială.

Comentarii

comentarii