Acasă Economic CCIAT digitalizează vestul

CCIAT digitalizează vestul

DISTRIBUIȚI

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL în calitate de partener derulează Proiectul “Digitalizăm Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM, Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor  economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Proiectul are ca obiectiv principal sprijinirea a 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI din Județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, prin:

  • Furnizarea de programe de formare profesională – competențe digitale de bază, competențe digitale avansate;
  • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
  • Elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă.

Proiectul aduce beneficii directe atât companiilor cât și angajaților, în contextul  în care competențele digitale sunt imperativ necesare oricărui proces de administrare, flux de producție sau flux de servicii, iar  utilizarea eficientă a tehnologiilor digitale la locul de muncă este însoțită de competențe digitale adecvate.

Pentru buna informare a companiilor, proiectul beneficiază de două buletine electronice lunare:  

  • Newsletter-ul “Digitalizarea întreprinderilor și perfecționarea angajaților în domeniile TIC” care conține o prezentare generală a proiectului și rubrica ASTĂZI DESPRE care se modifică la fiecare număr și tratează teme relevante precum: Cadrul legislativ privind digitalizarea în România; Securitatea cibernetică; Învățarea la locul de muncă; Tendințele viitorului în dezvoltarea TIC.
  • Newsletter-ul „ECONOMIA CIRCULARĂ. Ce înseamnă, ce beneficii aduce oamenilor, mediului și economiei?”, realizat pentru a veni în sprijinul întreprinderilor să conștientizeze rolul TIC în facilitarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiența din punct de vedere al utilizării resurselor.

Cele două buletine electronice pot fi consultate accesând link-urile:

https://www.cciat.ro/cciat_Newsletter__Digitalizam_Vestul  

https://www.cciat.ro/cciat_Newsletter_ECONOMIA_CIRCULARA

Informații detaliate despre activitățile proiectului sunt disponibile pe site-ul beneficiarului CCIAT, la Secțiunea destinată proiectului (https://cciat.ro/cciat_DIGITALIZAM_VESTUL__Cod_SMIS_143187) cât și pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100087674967693).

Companiile interesate în dezvoltarea profesională a angajaților, în evaluarea și certificarea competențelor acestora și în organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și a TIC sunt invitate să comunice interesul de a se alătura proiectului.

Comentarii

comentarii