Acasă Eveniment Centrul Judeţean Multifuncţional pentru Susţinerea Afacerilor Timişoara va sprijini crearea a minim...

Centrul Judeţean Multifuncţional pentru Susţinerea Afacerilor Timişoara va sprijini crearea a minim 320 noi locuri de muncă

DISTRIBUIȚI

Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş, cu sediul în Timişoara, a semnat, în data de 11.05.2012, contractul de finanţare pentru proiectul  “Centru Judeţean Multifuncţional pentru Susţinerea Afacerilor Timişoara”, Cod SMIS 36437. Obiectivul general al prezentului proiect îl reprezintă dezvoltarea economică şi socială la nivelul Polului de Creştere Timişoara, prin realizarea în centrul municipiului Timişoara a unei structuri moderne de sprijinire a afacerilor, pentru susţinerea prioritară a firmelor active în domeniul tehnologiei informaţiei si comunicaţiilor IT&C, în vederea creşterii calităţii vieţii şi creării de noi locuri de muncă. Se doreşte realizarea unei structuri moderne de sprijin pentru afaceri, cu o arie totală construită de 25.471 mp şi care are capacitatea să asigure servicii suport pentru întreprinderile inovative din Regiunea Vest; îmbunătăţirea accesului a 40 întreprinderi din regiunea Vest la servicii de calitate menite să sprijine dezvoltarea durabilă a acestora, cel puţin 90% din afacerile sprijinite făcând parte din categoria IMM, cu orientarea preponderentă spre microîntreprinderi şi întreprinderi mici astfel încât acestea să reprezinte cel puţin 75% din societăţile comerciale găzduite; sprijinirea creării a minim 320 noi locuri de muncă. De asemenea, proiectul urmăreşte şi sprijinirea autorităţilor regionale şi locale, în vederea atingerii obiectivelor referitoare la realizarea de structuri de sprijin pentru afaceri propuse prin Planul de dezvoltare regională 2007-2013, strategia regională de inovare a Regiunii Vest România 2007–2013, strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Timiş pentru perioada 2009-2015, strategia de dezvoltare a polului de creştere Timişoara ca măsură necesară dezvoltării durabile a economiei regionale şi locale; sprijinirea dezvoltării serviciilor cu valoare adăugată mare precum tehnologia informaţiei şi comunicaţii, business process outsourcing prin implicarea activă a CJMPSAT în asigurarea serviciilor suport necesare pentru dezvoltarea companiilor din CLUSTERUL IT&C ce activează la nivel regional şi local. Prin intermediul proiectului vor creşte oportunităţile de angajare a tinerilor absolvenţi de facultate în domeniile în care aceştia şi-au finalizat studiile superioare şis e vor crea mecanismele necesare îmbunătăţirii aplicării în practică a ideilor noi cu potenţial de succes în mediul economic real. Clădirea se va dota cu echipamente și mobilier de specialitate necesare pentru funcționarea optimă a firmelor care vor fi găzduite. Imobilul va fi pregătit pentru asigurarea de energie din resurse regenerabile în vederea protecției mediului înconjurător. Proiectul este finanţat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere”. Autoritatea de Management pentru Regio – Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program in Regiunea de Vest este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest. Valoarea totală a contractului este de 76.347.260,27 lei, din care 29.728.572,86 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă. Perioada de implementare a proiectului este de 31 luni.

 

Comentarii

comentarii