Acasă Actualitate Colaborare între Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi Colegiul Universitar din Nyíregyháza

Colaborare între Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi Colegiul Universitar din Nyíregyháza

DISTRIBUIȚI

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi Colegiul Universitar din Nyíregyháza au lansat, în data de 11.04.2012, proiectul cu titlul  „Development of Open Source Software and Interactive Teaching Tools for Mathematics” – SOFTMAT” (Dezvoltarea unor programe informatice cu sursă deschisă şi a unor instrumente de predare interactivă a matematicii). Proiectul a fost câştigat şi urmează a fi implementat de Colegiul Universitar din Nyíregyháza în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Departamentul de Informatică,  în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România (HURO) 2007-2013, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Fondul European de Dezvoltare Regională. La deschidere au participat prof. univ. dr. Iovan Marţian, vicepreşedinte al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, o delegaţie din partea Colegiului Universitar din Nyíregyháza din care au făcut parte, pe lângă echipa de implementare a proiectului condusă de Conf.dr. Zsolt Nagy, Prof. Dr. György Gát, prorector cu cercetarea, Prof.dr. Zoltán Kovács prorector didactic, precum şi alţi membrii ai comunităţii academice maghiare. Proiectul se încadrează în Axa Prioritara 2. Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă, Domeniul major de intervenţie 2.3. Cooperare pe piaţa muncii şi în domeniul educaţiei – dezvoltarea în comun a abilităţilor şi cunoştinţelor, Acţiunea 2.3.1. Cooperarea între instituţii de educaţie, şi urmăreşte să contribuie la îndeplinirea politicilor şi principiilor europene prin promovarea competitivităţii în Uniunea Europeană. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, între 1 aprilie 2012 – 31 martie 2013.
Bugetul total aprobat este 179016,85 Euro. Impactul social al acestui proiect se reflectă în dezvoltarea muncii în echipă atât între profesori cât şi între studenţi. Obiectivul major al proiectului este de a consolida colaborarea interuniversitară şi de a îmbunătăţii calitatea educaţiei prin dezvoltarea de noi metode vizual-interactive pentru predarea matematicii. Modul clasic de predare şi caracterul abstract al noţiunilor matematice pot determina elevii şi studenţii să nu fie motivaţi în a studia în profunzime disciplinele de matematică. Lector dr. Monica Ciobanu, asistent proiect, cadru didactic la UVVG, a subliniat: „Prin acest proiect se doreşte a se realiza o prezentare atractivă a unor cursuri din cadrul disciplinelor de matematică din curricula specializărilor de matematică şi informatică, facilitând astfel înţelegerea conceptelor, dezvoltarea interesului studenţilor pentru studiul şi aplicarea matematicii. Se vor realiza 15 pachete de cursuri în format electronic, utilizând şi dezvoltând software open source şi un dispozitiv de proiectare 3D pentru a realiza vizualizarea unor obiecte geometrice. Aceste cursuri vor fi realizate bilingv, în română şi maghiară, ele vor fi predate unui număr de 80 de studenţi, 40 din România şi, respectiv, 40 din Ungaria, împreună cu aplicaţiile interactive. Un număr de 300 de persoane vor completa un chestionar online. În baza feedback-ului obţinut, aceste cursuri vor fi îmbunătăţite şi postate pe platforma de e-learning a proiectului. Manualul electronic va putea fi utilizat în mod gratuit în procesul de predare-învăţare a disciplinelor de matematică. Sperăm că utilizarea acestor instrumente de predare să aibă ca rezultat imediat îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură, la disciplinele de matematică şi că studenţii vor putea utiliza cu uşurinţă aparatul matematic în rezolvarea unor probleme practice”. Prin reprezentarea holografică utilizând tehnica de calcul adecvată se percepe mult mai bine spaţialitatea acestor noţiuni matematice, iar prin modificarea diverşilor parametrii ai funcţiilor şi ecuaţiilor matematice se observă influenţa spaţială în reprezentarea holografică. Prin efortul comun al celor doi parteneri de a avea metode similare în predarea disciplinelor de matematică, se vor putea iniţia schimburi de cadre didactice şi studenţi între cele două instituţii, legăturile create prin acest proiect continuând şi după finalizarea sa. Prof. univ. dr. Marţian Iovan, vicepreşedinte al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a precizat: „Este un eveniment deosebit, cu rezonanţe ştiinţifice, didactice euro-regionale, europene. Este vorba despre lansarea unui proiect european pe o problematică de mare actualitate şi anume a găsi structuri cognitive, pedagogice, didactice care să faciliteze predarea şi învăţarea matematicii în cadrul facultăţilor de matematică şi informatică din Europa, nu numai din cadrul celor două universităţi. E un proiect cu finanţare europeană la care participă Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad împreună cu o universitate performantă din ţara vecină – Ungaria – Universitatea din Nyíregyháza. Această fructuoasă colaborare datează de aproximativ 5 ani în care au fost programe de mobilităţi la nivel de cadre didactice, la nivel de studenţi. Rectorii celor două universităţi s-au vizitat şi avem un parteneriat oficial cu această universitate şi cu altele din Ungaria şi suntem parteneri şi în alte proiecte. Nu numai că am avut relaţii de cooperare academică pentru creşterea competitivităţii universităţilor din Uniunea Europeană ci în cadrul implementării acestui proiect şi mai ales după implementare o să dezvoltăm aceste relaţii de colaborare academică”, a precizat prof. univ. dr. Marţian Iovan, vicepreşedinte al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad. Prof. dr. Gyorgy Gat, vicerector al Colegiului Universitar din Nyíregyháza, a precizat: „În primul rând vreau să vă spun că ne simţim deosebit de onoraţi pentru că lucrăm la un nou proiect împreună cu Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad şi menţinerea unei relaţii bune de cooperare cu această universitate este un obiectiv strategic al Colegiului Universitar din Nyíregyháza – Ungaria. În ceea ce priveşte programul proiectului, el este compus din două părţi distincte: pregătirea unor pachete profesionale de predare ceea ce va însemna instrumente absolut noi de predare pentru studenţii de la matematică-informatică care vor fi, evident, disponibile pentru studenţii de la ambele universităţi. A doua parte cuprinde utilizarea unui dispozitiv de grafică tridimensională precum şi folosirea de către studenţi a acestuia. Acest dispozitiv de imagistică 3D va putea fi folosit şi în domenii noi, ca de exemplu grafică pentru publicitate. Aş mai vrea să adaug şi faptul că acesta fiind primul proiect de acest gen derulat cu o universitate din România suntem foarte atenţi ca toate obiectivele pe care ni le-am propus să fie realizate şi acest lucru să fie începutul unei serii de proiecte pe care dorim să le depunem cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad”.

 

Comentarii

comentarii