Acasă Actualitate Comisie secretă la concursul de la Filarmonica „Banatul”

Comisie secretă la concursul de la Filarmonica „Banatul”

DISTRIBUIȚI

Concursul deja controversat de la Filarmonica „Banatul” devine și mai interesant. După ce candidatul Radu Popa a fost inițial respins pe motive absurde, dar admis după contestație, Ziua de Vest a cerut detalii despre acest concurs: dispoziția de alcătuire a comisiilor și informații despre persoanele responsabile de alcătuirea anunțului public aferent concursului.

Dispoziția, se pare, este secretă. Sau mai bine spus, „are caracter individual și personal”, după cum ne transmit reprezentanții instituției. Legat de cealaltă cerere, pe scurt, răspunsul ar fi că „autoritatea” este cea responsabilă de alcătuirea acestui anunț.

Concret, în cererea noastră pe Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, trimisă pe 12 ianuarie, aveam două solicitări:

„- Dispoziția/dispozițiile de alcătuire a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, cu numele membrilor, de la „Concurs de proiecte de management organizat pentru Filarmonica «Banatul» Timișoara”, cu anunț public publicat pe site la data de 28.11.2022 (https://www.primariatm.ro/2022/11/28/concurs-de-proiecte-de-management-organizat-pentru-filarmonica-banatul-timisoara-2/);

– Informații despre cine sunt persoanele/persoana responsabile(lă) de conceperea/redactarea documentelor pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Filarmonica «Banatul» Timișoara. Ne interesează în mod special următoarele capitole din Anunțul Public: I. Condițiile de participare la concursul de proiecte de management; II. Regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management; IV. Calendarul concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; V. Actele necesare înscrierii la concursul de proiecte de management, care fac obiectul dosarului de concurs”.

Legat de prima cerere, în răspunsul primit marți, 17 ianuarie, invocându-se Legea 190/2018, cea legată de datele cu caracter personal, ni se spune că „membrii din comisia de concurs/comisia de soluționare a contestațiilor și-au dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal strict în vederea desfășurării procedurii de concurs de proiecte de management, aceste date fiind exceptate de la liberul acces la informație, fără acordul persoanei în acest sens”.

Tot ce știm despre comisia de concurs este că, potrivit OUG 189/2008, „este desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate al instituţiei, în proporţie de două treimi (art. 16, alin. (2) – n.r.)”. În ceea ce privește comisia de soluționare a contestațiilor, aceeași lege spune că „în comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din comisia de concurs (art. 21, alin. (2) – n.r.)”.

Legat de cea de-a doua cerere, ni se spune că „conceperea și redactarea documentelor în vederea desfășurării concursului de proiecte de management s-a realizat prin Serviciul Cultură și Turism în colaborare cu celelalte servicii și compartimente de specialitate ale autorității implicate în procedura de concurs (…)”.

Răspunsul complet ar fi următorul:

Comentarii

comentarii