Acasă Actualitate Comunicat Serviciul comunitar local de evidență a persoanelor Dudeștii Noi

Comunicat Serviciul comunitar local de evidență a persoanelor Dudeștii Noi

123
DISTRIBUIȚI

Serviciul comunitar local de evidență a persoanelor Dudeștii Noi, jud. Timiș. cu sediul în comuna Dudeștii Noi, Calea Becicherecului nr. 29, face apel către toți cetățenii din comună pentru a-și verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate deținute, iar în situația în care actul de identitate are termenul de valabilitate expirat sau urmează să expire, informează că, în conformitate cu prevederile O.U.G 97/2005, republicată și actualizată, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, au obligația de a se prezenta la sediul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reședință, în vederea punerii în legalitate cu un nou act de identitate.

Actul de identitate se eliberează cetățeanului român care a împlinit vârsta de 14 ani și care domiciliază pe teritoriul României, prin care se dovedește identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului. Cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate:

–        de 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

–        de 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

–        de 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

–        permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Cartea de identitate provizorie se eliberează cetățeanului român când acesta nu posedă actele necesare eliberării cărții de identitate și cetățeanului care are statut de cetățean român cu domiciliul în străinătate și reședință în România.

Durata de valabilitate a cărții de identitate provizorie se stabilește de către autoritatea emitentă, nu mai puțin de 30 de zile, respectiv nu mai mult de 1 an.

Actele de identitate sunt:

–        cartea de identitate

–        cartea de identitate provizorie și

–        buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate

–        cartea electronică de identitate (în curs de implementare)

Prima carte de identitate:

–        La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeul Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor (S.P.C.L.E.P), însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea Serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE NU SE POATE FACE PE BAZĂ DE PROCURĂ SPECIALĂ!

IMPORTANT

Cererea pentru eliberarea actului de identitate NU poate fi depusă mai repede de ziua împlinirii vârstei de 14 ani, dar trebuie depusă în termen de 15 zile de la aceasta dată, sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate. Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravențională, care se sancționează cu amendă.

Cererea și actele necesare se depun la Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor Dudeștii Noi, jud. Timiș, din cadrul Primăriei comunei Dudeștii Noi, jud. Timiș.

Adresa și date de contact:

–        Dudeștii Noi, Calea Becicherecului nr. 29, jud. Timiș;

–        nr. de telefon – 0256/ 378020, 0256/ 378294, int. 1019, 0732790992

Program de lucru cu publicul:

–        LUNI – 8,00-16,00

–        MARTI – 8,00-16,00

–        MIERCURI – 8,00-16.00

–        JOI – 8,00-18,30

–        VINERI – 8,00-13,30

Comentarii

comentarii