Acasă Actualitate Comunitate digitală pentru generații emergente, prin PNRR,  la UVT

Comunitate digitală pentru generații emergente, prin PNRR,  la UVT

DISTRIBUIȚI
La Universitatea de Vest din Timișoara, a fost lansat public proiectul „Comunitate digitală pentru generații emergente”, cofinanțat din Programul Național de Redresare și Reziliență, Investiția 16: „Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului”, Componenta 15: Educație, având ca beneficiar Universitatea de Vest din Timișoara. Finanțarea vine prin PNRR, în valoare de 30,211,210.32 lei și o durată a derulării de 39 luni, până în data de 15 decembrie 2025.
Relevanța acestui proiect strategic pentru UVT a fost prezentată de prorectorul UVT, prof.univ.dr. Cosmin Enache: „Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unei comunități digitale la nivelul Universității de Vest din Timișoara pentru generații emergente, educație și formare de înaltă calitate și favorabilă incluziunii.”
Printre obiectivele specifice ale proiectului „Comunitate digitală pentru generații emergente” se regăsesc:
 Extinderea ariei de activitate prin deschiderea de noi direcții de cercetare și introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare pentru minim 1191 studenți, 39 personal didactic, didactic auxiliar și de cercetare al universității.Crearea a 19 noi laboratoare, modernizarea a 15 laboratoare existente și a departamentului de educație continuă din cadrul universității în vederea introducerii metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice, estimându-se un număr de potențiali beneficiari direcți de 5905 studenți, 127 personal didactic, didactic auxiliar și de cercetare.Dezvoltarea ofertei educaționale prin intermediul a 12 programe de formare în domeniul competențelor digitale/competențelor digitale avansate pentru profesii emergente în sectorul digital pentru 380 studenți și 250 personal didactic și de cercetare, în vederea corelării sistemului de învățământ universitar cu nevoile pieței muncii și crearea noilor abilități ale viitorului.
Grupul țintă al proiectului este format din studenți, personal didactic, didactic auxiliar și de cercetare al Universității de Vest Timișoara.

Comentarii

comentarii