Acas─â Uncategorized Concurs Ziua de Vest!

Concurs Ziua de Vest!

862
DISTRIBUIȚI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

SEC┼óIUNEA 1. ORGANIZATORUL ┼×I REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul este organizat ┼či desf─â┼čurat de S.C. PLEIADA S.A., o societate comercial─â din Rom├ónia, cu sediul ├«n str. Lini┼čtei, nr. 54A, cod po┼čtal 300288, jude┼úul Timi┼č, av├ónd Codul Unic de ├«nregistrare RO11991855, reprezentata de Lia Lucia Epure, ├«n calitate de Director General (denumita ├«n continuare "Organizator"). Participan┼úii la concurs sunt obliga┼úi s─â respecte termenii ┼či condi┼úiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor men┼úionate mai jos (denumit ├«n continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este ├«ntocmit ┼či va fi f─âcut public ├«n cotidianul Ziua de Vest ┼či pe site-ul www.ziuadevest.ro. Organizatorul ├«┼či rezerv─â dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urm├ónd ca astfel de modific─âri s─â intre ├«n vigoare numai dup─â anun┼úul prealabil de prezentare a acestor modific─âri public ├«n cotidianul Ziua de Vest ┼či pe site-ul www.ziuadevest.ro.

SEC┼óIUNEA 2. ZONA DE DESF─é┼×URARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat ┼či se desf─â┼čoar─â pe ├«ntreg teritoriul Rom├óniei. Pentru ob┼úinerea de informa┼úii suplimentare v─â rug─âm s─â trimite┼úi un e-mail la redactia@ziuadevest.ro  pe ├«ntreaga durat─â a concursului, potrivit celor men┼úionate ├«n Sec┼úiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul va fi lansat la data de 01 aprilie 2010 ┼či va dura p├ón─â la data de 30 aprilie 2010. Concursul se va desf─â┼čura ├«n conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Toate premiile prev─âzute ├«n prezentul Regulament Oficial trebuie s─â fie revendicate p├ón─â cel mai t├órziu la data de 20 mai 2010.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
Participan┼úii la concurs trebuie s─â cumpere cotidianul Ziua de Vest ┼či s─â str├óng─â 15 taloane de concurs ├«n perioada 01 aprilie 2010 – 30 aprilie 2010 ┼či s─â le trimit─â pe adresa redac┼úiei: strada Lini┼čtei, nr. 54A, cod po┼čtal 300288, Timi┼čoara, cu specifica┼úia “Concurs”, p├ón─â la data de 5 mai 2010, data po┼čtei.
Premiile vor fi acordate prin tragere la sorţi, dintre toţi participanţii la concurs care au trimis cel puţin un plic cu 15 taloane valide până la data de 5 mai 2010.
Extragerea va avea loc în data de 12 Mai 2010 după cum urmează:
– Prima extragere se va face pentru “un pachet de 10 ┼čedin┼úe de ├«nfrumuse┼úare oferite de salonul Venus”
– A doua extragere se va face pentru “o cin─â romantic─â ├«n doi la Restaurantul Opera”
– A treia extragere se va face pentru “un weekend pentru dou─â persoane la Arsenal Park”
– A patra extragere se va face pentru “excursia pentru dou─â personae la Praga”.

SEC┼óIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ┼×I PRIMIREA PREMIILOR
To┼úi c├ó┼čtig─âtorii extra┼či prin tragere la sor┼úi, conform celor men┼úionate ├«n sec┼úiunea 4, vor fi contacta┼úi conform informa┼úiilor furnizate de ace┼čtia ├«n formularul de participare la concurs. De asemenea, numele lor va fi publicat ├«n edi┼úia din 11 mai 2010 a cotidianul Ziua de Vest ┼či pe site-ul www.ziuadevest.ro..
Dac─â un c├ó┼čtig─âtor a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de contact ┼či nu poate fi contactat ├«ntr-un interval de o s─âpt─âm├óna de la data extragerii, i se va retrage premiul ┼či se va efectua o nou─â tragere la sor┼úi din plicurile nec├ó┼čtig─âtoare. Dac─â c├ó┼čtig─âtorul a fost contactat, ├«n termen de maxim 5 zile acesta trebuie s─â se prezinte la sediul Organizatorului pentru a intra ├«n posesia premiului.

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, to┼úi participan┼úii ┼či c├ó┼čtig─âtori sunt de acord ┼či se oblig─â s─â respecte ┼či s─â se conformeze tuturor cerin┼úelor ┼či condi┼úiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial. Organizatorul nu are nicio obliga┼úie de a ├«ntre┼úine coresponden┼úa cu solicitan┼úii unor revendic─âri nec├ó┼čtig─âtoare ce apar ulterior acord─ârii efective a premiilor sau, dup─â termenul de revendicare a premiilor prev─âzut ├«n prezentul Regulament Oficial. Organizatorul nu este r─âspunz─âtor pentru calitatea premiilor ┼či nu acord─â compensa┼úia acestora ├«n bani.

SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis particip─ârii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul ├«n jude┼úele Timi┼č, Arad ┼či Cara┼č-Severin cu excep┼úia angaja┼úilor societ─â┼úii S.C. PLEIADA S.A. precum ┼či a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, p─ârin┼úi, so┼ú/ so┼úie).

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
├Än conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare, Organizatorul este obligat s─â fac─â publice numele c├ó┼čtig─âtorilor ┼či c├ó┼čtigurile acordate ├«n cadrul acestui concurs. Lista c├ó┼čtig─âtorilor va fi fi publicat ├«n cotidianul Ziua de Vest ┼či afi┼čat─â pe site-ul www.ziuadevest.ro.
Organizatorul se oblig─â de asemenea s─â respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protec┼úia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaz─â s─â p─âstreze confiden┼úialitatea datelor personale ale participan┼úilor/c├ó┼čtig─âtorilor la prezentul concurs ┼či s─â le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial ┼či legisla┼úiei ├«n vigoare.
Participan┼úii la concurs, ├«n calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urm─âtoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interven┼úie asupra datelor (art.14) ┼či dreptul de opozi┼úie (art. 15). Prin simpla participare la concurs ┼či trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea datelor personale, participan┼úii sunt de acord ca datele lor s─â intre ├«n baza de date a Organizatorului, s─â fie prelucrate ┼či folosite ├«n viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de c─âtre acesta, pentru a informa participan┼úii cu privire la noi concursuri, oferte, promo┼úii, campanii publicitare ┼či de marketing. La cererea expres─â, ├«n scris, a participan┼úilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.

SECŢIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii ap─ârute ├«ntre Organizator ┼či participan┼úii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabil─â sau, ├«n cazul in care aceasta nu va fi posibil─â, litigiile vor fi solu┼úionate de instan┼úele judec─âtore┼čti rom├óne competente.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru to┼úi acces├ónd site-ul www.ziuadevest.ro.. Pentru informa┼úii suplimentare, v─â rug─âm s─â trimite┼úi un mail la redactia@ziuadevest.ro , ├«ncep├ónd cu data 01 aprilie 2010 ┼či p├ón─â pe data de 30 aprilie 2010.
Prin participarea la acest concurs, participan┼úii sunt de acord s─â respecte ┼či s─â se conformeze tuturor prevederilor, termenilor ┼či condi┼úiilor prezentului Regulament Oficial.

 

Comentarii

comentarii