Acasă Actualitate Consiliul Judeţan Timiş şi Consiliul Local Timişoara se întrunesc în şedinţe ordinare

Consiliul Judeţan Timiş şi Consiliul Local Timişoara se întrunesc în şedinţe ordinare

DISTRIBUIȚI

În 30 martie se va desfăşura şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş. Consilierii judeţeni vor avea 18 puncte pe ordinea de zi, cu tot cu întrebări, interpelări şi diverse. Printre proiectele de pe ordinea de zi se află: raport privind situaţia bunurilor Consiliului Judeţean Timiş urmare a inventarierii la 31 Decembrie 2009, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul propriu al judeţului Timiş şi a situaţiilor financiare pe anul 2009, proiect de hotărâre privind utilizarea şi regularizarea fondului de rulment în anul 2010, proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, proiect  de  hotărâre  pentru  completarea  anexei  nr. 7 la Hotărârea CJ Timiş nr. 127/2009 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean, proiect  de  hotărâre privind  aprobarea „Agendei principalelor manifestări cultural –  artistice şi sportive”, proiect de hotărâre privind finanţarea unor structuri sportive, proiect de hotărâre privind aprobarea rambursării unor sume declarate ca şi cheltuieli neeligibile în implementarea Proiectului „Alinierea activităţii Consiliului Judeţean la standardele Uniunii Europene prin elaborarea şi implementarea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul CJT şi certificarea ISO a calităţii serviciilor”. De asemenea, consilieriii judeţeni vor trebui să se pronunţe şi asupra următoarelor proiecte: proiect de hotărâre privind aprobarea rambursării unor sume declarate ca şi cheltuieli neeligibile în implementarea proiectului „Strategia sectorială pentru dezvoltarea  informatizării  administraţiilor  publice  locale  din judeţul Timiş (2007 – 2010)”, proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1913/2006, încheiat cu SC „Powertek Company” SRL Timişoara, proiect  de  hotărâre  privind  modificarea şi rezilierea contractului de închiriere nr. 7358/2006, încheiat cu SC „Ambra Service” SRL Socodor, jud. Arad, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a Stadionului „Dan Păltinişanu” Timişoara, proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului situat în municipiul Timişoara, B-dul Regele Carol nr. 3, proiect de hotărâre privind retragerea folosinţei unor autovehicule în vederea transferului fără plată, proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei paritare pentru atribuirea către operatorii de transport rutier a traseelor cuprinse în programele de transport judeţene. Se va prezenta şi un raport privind activitatea desfăşurată în anul 2009.

Plenul Consiliului Local Timişoara
Consilierii municipali ai Timişoarei se întrunesc în şedinţa ordinară a acestei luni tot marţi, 30 martie, de la ora 15. Pe ordinea de zi a plenului figurează 56 de proiecte de hotărâri, dintre care amintim: Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare jurnalistului Mile Cărpenişan; Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara Excelenţei Sale d-lui Robin Anthony Barnett;  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara; Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a procedurii de selecţie a directorului la S.C. Horticultura S.A. Timişoara, S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara, S.C. Pieţe S.A., S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara şi constituirea Comisiei de selecţie; Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 7,5 milioane euro în scopul asigurării finanţării unor investiţii de interes local; Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara; Proiect de hotărâre privind evaluarea managementului pentru instituţiile de spectacol din Timişoara.

Comentarii

comentarii