Acasă Actualitate “Continental AP nu este adversarul nostru, ci politica de mediu opacă!”

“Continental AP nu este adversarul nostru, ci politica de mediu opacă!”

DISTRIBUIȚI

Interviu cu Adrian Stoica şi Sorin Săcăcean (foto), coordonatorii Grupului de Iniţiativă în Promovarea Opiniei Publice din Calea Lipovei, Timişoara.
adrian stoica si sorin sacacean1 . De ani de zile, aduceţi argumente concrete şi vă luptaţi ca autorităţile timişorene să vă sprijine pentru ca să aveţi un mediu curat la Pădure Verde. De credeţi că nu aţi obţinut încă victoria?
    
Adrian Stoica :  Problema poluării industriale în mediul urban este un subiect extrem de sensibil pentru autorităţi datorită interacţiunii directe a acesteia cu dezvoltarea economică a Timişoarei. În lipsa unei strategii coerente de dezvoltare durabilă a oraşului care să armonizeze interesele publice cu interesele private în ceea ce priveşte ocrotirea dreptului constituţional la mediu sănatos,  autorităţile oraşului par mai degrabă dispuse să sacrifice sănătatea cetăţenilor în detrimentul dezvoltării economice a oraşului. Deşi ne aflăm în primele locuri din ţară în ceea ce priveşte incidenţa tumorilor maligne şi a bolilor respiratorii, autoritatea de sănătate publică din Timişoara nu a efectuat nici un studiu de impact pentru a stabili în ce măsură poluarea industrială a influenţat degradarea vizibilă a stării de sănătate a populaţiei. În aceste condiţii este greu de presupus că factorii de decizie vor include prea curând în agenda publică ocrotirea dreptului la mediu sănătos.

2. Totuşi e vorba de plângerile a zeci de mii de locuitori din zonă, iar pe de cealaltă parte numai un adversar – Continental AP?

A.S.: Aşa este, însă, pentru moment cei peste 10 000 de cetăţeni au reuşit un pas mic pentru aşteptările lor imediate însă un pas important pentru promovarea publică a intereselor lor legitime.
Faptul că până în prezent, Continental AP nu a primit autorizaţia de mediu ne îndreptăţeşte să credem că rezultatul analizelor  privind calitatea aerului au confirmat atât existenţa poluării, cât şi pertinenţa sesizărilor formulate de cetăţeni.
Plângerile scrise ale locuitorilor, precum şi intervenţia  lor constantă şi pertinentă la toate dezbaterile publice ce au avut ca obiect  calitatea aerului în partea de nord-est a oraşului au împiedicat acordarea autorizaţiei de mediu firmei Continental AP la masa verde.
Din acest motiv considerăm că plangerile cetaţenilor nu au fost în zadar.
Continental AP nu este adversarul nostru, ci politica de mediu opacă,  promovată de acesta  în relaţia cu cetăţenii, care ignoră prevederile anexei numărul 5 din HG 804/2007  referitor la informaţiile ce trebuie comunicate din oficiu publicului.
 
3. Cine credeţi că e de vină, fiindcă acest conflict nu a fost soluţionat până acum?

S.S.: Dacă ar fi să existe un vinovat pentru această stare de lucru la care s-a ajuns, atunci putem spune că vinovaţi suntem toţi cetăţenii acestui oraş. Dacă  ne-am fi gândit înainte de a autoriza funcţionarea fabricii de anvelope  în imediata apropiere a locuinţelor, cât câştigăm şi cât pierdem prin acest demers, poate că astăzi nu am fi discutat despre acest subiect. Însă, contextul istoric în care s-a autorizat funcţionarea fabricii pe actualul amplasament a fost marcat de dorinţa autorităţilor de a accelera cu orice preţ dezvoltarea economică a oraşului  fără ca aceaste politici de dezvoltare economică să fie însoţite de măsuri complementare de protecţie a mediului.
Important în momentul de faţă este să identificăm soluţiile pentru a rezolva această problemă.
Din acest motiv Grupul de Iniţiativă în Promovarea Opiniei Publice, o organizaţie neguvernamentală născută din dorinţa de a coagula interesele publice evidenţiate de cetăţenii din Calea Lipovei şi UMT a propus  schimbarea statutului urbanistic al zonei UMT din zonă industrială în zonă rezidenţială. Această propunere formulată de cetăţeni vine să consfinţească starea de fapt existentă pe teren în acest moment. Mai exact, în zona UMT sunt 32 de blocuri, 2 cămine de nefamilişti, mai multe case, 2 grădiniţe, un liceu, totalizând o populaţie de aproximativ 10.000 de oameni. Aceşti oameni au domiciliul într-o zonă catalogată drept industrială, ceea ce contravine normelor legale de urbanism.
Anul trecut, în luna septembrie, ca urmare a unor măsurători efectuate de firma Lajedo din Ploieşti, în zona fabricii Continental AP, a fost evidenţiată depăşirea concentraţiilor maxime admise de lege la compuşii organici volatili de peste 14 ori. Garda de Mediu a sancţionat contravenţional operatorul economic fără a informa, conform procedurilor legale, populaţia cu privire la depaşirea acestor concentraţii. Se invocă faptul că atâta timp cât Continental AP a contestat în instanţă sancţiunea contraventională aplicată, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile în cauză, Garda de Mediu nu poate lua nici o măsură.
Această atitudine din partea Garzii de Mediu ni se pare absurdă prin cinismul evidenţiat.  În aceste condiţii lăsam la aprecierea d-voastră să trageţi concluziile referitoare la modul in care dreptul la mediu sanătos este ocrotit de autorităţi.

4. Cât de mare e pericolul pentru sănătatea oamenilor, în ceea ce priveşte  poluarea în zona Pădurea Verde?

Sorin Săcăcean: Cei mai îndreptăţiţi să răspundă la această întrebare sunt cei de la Autoritatea de Sănătate Publică.
Însă atâta timp cât autorităţile refuză să recunoască public existenţa poluării cred ca răspunsul celor de la Sănătate este uşor de intuit.
Poluarea înseamnă infectarea mediului în care trăim având un efect determinant asupra oricărui organism viu făcându-l în realitate imposibil să vieţuiească.
Poluarea industrială afectează în timp şi nu pe loc sănătatea  oamenilor. Tocmai de aceea efectul ei  este trăit şi asumat de cetaţeni individual în linişte,  tăcere şi disperare mută.
Putem alege să bem apă îmbuteliată, însa, din păcate, aerul nu se comercializează la sticlă.
Pe forumul de discuţie al blogului nostru cineva spunea cu cinism  la un moment dat că poluarea afectează doar organismele slabe, astfel existenţa poluării ar putea selecţiona în mod natural pe cei puternici. Problema este că nu putem şti/alege  pentru noi sau pe cei dragi noua categoria  din care să facem parte.

4. Ce e de făcut?
 
A.S. : Să recunoaştem că poluarea industrială urbană este o problemă. Atâta timp cât refuzăm să recunoaştem existenţa acestei probleme nu putem să o abordăm. Ea  trebuie inclusă în agenda publică de prioritaţi a factorilor decidenţi şi  rezolvată cu responsabilitate printr-un parteneriat, incluzand toţi actorii implicaţi: cetăţeni-autorităţi-agenţi economici.
Înfiinţarea unei linii telefonice publice  în regim continuu de funcţionare unde cetăţenii să poată sesiza în condiţiile unei petiţii, problemele  grave de mediu cu care aceştia se confruntă. În acest fel vom şti dacă măsurile luate de autorităţi au condus la îmbunătăţirea calitaţii mediului.
Cetăţenii înţeleg şi apreciază importanţa locurilor de muncă, însă doresc păstrarea acestora în cadrul unei activităţi economice nepoluante.

5. Nu de mult, aţi solicitat şi sprijinul Preşedinţiei României, al lui Traian Băsescu. De ce ?

S.S.:  Sperăm că Domnia Sa în virtutea rolului constituţional de persoană ce veghează la buna funcţionare a autorităţilor statului să  încurajeze autorităţile timişorene  în a acţiona în mod responsabil şi nepărtinitor într-o zonă aflată la confluenţa intereselor economice private cu interesul public.
Noi credem că promovarea interesului privat se poate realiza numai în concordanţa cu interesul public.

6. Chiar Prefectura Timiş v-a chemat la o discuţie. Credeţi în acest sprijin?

S.S.: După sute de sesizări la Prefectura Timiş şi la celelalte autorităţi timişene, este pentru prima dată când am primit o asemenea invitaţie şi îi mulţumim public pe acesta cale domnului prefect Mircea Băcală pentru aceasta iniţiativă de a iniţia un prim dialog cu reprezentanţii cetaţenilor afectaţi de poluare cu noxe de cauciuc de la Pădurea Verde.

7. Vorbiţi de site-ul www.oxigenpentrucartierulmeu.weblog.ro.

A.S.:  Blogul despre care aţi amintit a luat naştere din dorinţa de a asigura un suport informativ cetăţenilor interesaţi de un mediu sănătos în cartierul lor.
Grupul de Iniţiativă în Promovarea Opiniei Publice este organul reprezentativ al acestor cetăţeni care au dorit să îşi asume responsabil o atitudine civică şi responsabilă pentru apărarea dreptului lor la mediu sănătos. Pe acest blog, puteţi gasi informaţii relevante cu privire la întreaga campanie desfaşurată pană în prezent.

Comentarii

comentarii