Acasă Eveniment Controale de audit

Controale de audit

DISTRIBUIȚI

Serviciul de Audit al administraţiei judeţene, în vederea respectării periodicităţii de verificare, conform prevederilor legale (respectiv auditarea fiecărei activităţi cel puţin o dată la 3 ani), a elaborat un plan strategic pentru 2009-2011, ca urmare a evaluării riscurilor asociate activităţilor inventariate. Planul de audit public intern pe anul 2009 cuprinde mai multe controale. În perioada 2 martie – 25 mai  se va face control la Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare, unde se urmăreşte: stadiul de implementare a procedurilor operaţionale; gestiunea resurselor umane; organizarea structurilor organizatorice şi funcţionale pentru CJ Timiş şi instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea acestuia; fundamentarea cheltuielilor salariale şi stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului; calculul şi plata salariilor.
Tot în aceeaşi perioadă (2 martie – 25 mai) la Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş se verifică: stadiul de elaborare şi implementare a procedurilor operaţionale; resurse umane, organizare, salarizare; achiziţii publice, reparaţii şi investiţii; administrarea patrimoniului; buget – venituri; financiar – contabilitate. În perioada 26 mai – 31 august la Serviciul Logistică vor fi verificate următoarele aspecte: stadiul de implementare a procedurilor operaţionale; stabilirea structurii şi nevoilor reale de asigurare materială a serviciilor precum şi dimensionarea corespunzătoare a resurselor financiare necesare, elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii ale clădirii şi a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din dotare şi coordonarea activităţii de transport auto.
În perioada 26 mai – 24 iulie şi între 20-31 august misiunea de audit la Serviciul Juridic şi Contencios va fi axată pe  stadiul de implementare a procedurilor operaţionale; organizarea, planificarea şi raportarea activităţii juridice. Între 1 august şi 4 decembrie va acea loc misiunea de audit la Spitalul Clinic Judeţean Timişoara pe teme legate de investiţii, reparaţii şi reflectarea acestora in evidenţa financiar- contabilă şi stadiul de implementare a procedurilor operaţionale În perioada 1 septembrie – 20 noiembrie controlul se va muta la Serviciul Relaţii Publice, la care se urmăresc elaborarea şi implementarea procedurilor operaţionale; relaţiile cu publicul, cu mass-media şi cu instituţiile din domenii precum cultură, educaţie, tineret, dar şi cu ONG-urile. (Adrian PANDURU)

Comentarii

comentarii