Acasă Actualitate Crește în UVT

Crește în UVT

DISTRIBUIȚI

Universitatea de Vest din Timișoara, aflată printre cele mai prestigioase, motivate și dinamice instituții de profil din România, anunță demararea unui nou proiect semnificativ pentru direcția de dezvoltare internă a comunității sale.

UVT va implementa un nou proiect CNFIS-FDI-2020 sub denumirea ”Crește în UVT”: crearea de oportunități pentru promovarea dezvoltării academice și sociale a studenților, prin programe de tutoring și consiliere educațională și în carieră (CNFIS-FDI-2020-0232), proiect cu valoarea de 415 mii lei.

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea ratei de promovare a examenelor și finalizarea studiilor academice, prin dezvoltarea de programe de tutoriat și consiliere educațională care să susțină și să creeze oportunități de dezvoltare academică și socială a studenților din Universitatea de Vest din Timișoara, facilitând astfel integrarea lor ulterioară pe piața muncii.

În acest sens, programele de tutoring și consiliere academică vor pune accent pe proiectarea și dezvoltarea, la nivel de UVT, a unui sistem integrat de formare/abilitare a cadrelor didactice care vor avea atribuții de tutori pentru studenții din UVT, precum și a unui sistem integrat de formare/abilitare a studenților care vor avea atribuții de tutori pentru colegii lor.

De asemenea, se va pune accent pe elaborarea și derularea de programe de formare/abilitare a cadrelor didactice care vor avea rol de tutori pentru studenți și a studenților care vor avea atribuții de tutori pentru colegii lor.

Un accent deosebit se va pune şi pe pilotarea, la nivelul UVT, a sistemului integrat de formare a cadrelor didactice și a studenților abilitați pentru a derula activități de tutoring pentru ansamblul studenților din UVT.

Proiectul se fundamentează pe rezultatele diagnozei realității concrete asupra practicilor și serviciilor de consiliere educațională și în carieră din UVT (CNFIS-FDI-2019-0153) și este realizat în colaborare cu Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UVT.

Gh. MIRON

Comentarii

comentarii