Acasă Economic Criza economică este subiectul principal al Adunării Generale a membrilor CCIAT din...

Criza economică este subiectul principal al Adunării Generale a membrilor CCIAT din 29 mai

DISTRIBUIȚI

Georgica Cornu / presedintele CCIATCamera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara va organiza vineri, 29 mai, la  Centrului Regional de Afaceri, Adunarea generală ordinară a membrilor CCIAT. Adunarea se desfăşoară pe fondul crizei economice care i-a afectat şi pe membrii camerei de comerţ. Conform raportului de activitate pe anul trecut, dificultăţile au fost generate în principal de reducerea activităţilor economice în ţările din UE, cu diminuări ale importurilor şi exporturilor, de cel de al 2-lea val crizei mondiale, resimţit din septembrie 2008, ce a înrăutăţit contextul internaţional, determinând o reducere a lichidităţilor. Probleme au fost şi din cauza întârzieri în lansarea Programului de guvernare şi a Bugetului de Stat, după instaurarea noului guvern, de prudenţa manifestată de investitorii străini,de absorbţia redusă a fondurilor structurale şi de inflaţia în creştere. Pentru membrii CCIAT anul 2009 aduce noi provocări, cele mai importante fiind reducerea finanţărilor externe şi reducerea numărului locurilor de muncă. În acest context, CCIAT şi-a propus ca Programul de activitate pentru anul 2009, să prevadă măsuri specifice actualei perioade şi care să conducă la sprijinirea mai concretă a firmelor membre în continuarea şi dezvoltarea propriilor activităţi. Va trebui
ca membrii să-şi elaboreze propriile programe privind reducerea efectelor crizei economice. Obiectivele CCIAT privind diminuarea efectului crizei economice sunt dezvoltarea economică, menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă, absorbţia de fonduri europene, asigurarea surselor de cofinanţare a proiectelor şi de garantare a creditelor şi altele.
Având în vedere criza economică pe care o traversam,veniturile totale pentru anul 2009 sunt estimate la 7.210.816 de lei, cu 292.184 de lei mai puţin decât în 2008, iar cheltuielile totale la 7.210.816 de lei, cu 125.184 de lei mai puţin decât în 2008, rezultând un excedent de 0 lei. Activităţ¬ile la care s-a prevăzut o scădere semnificativă faţ¬ă de 2008 sunt cele din consultanţ¬ă, târguri-expoziţ¬ii, cursuri, cotizaţii membrii, înscrieri în arhiva electronică. În
acelaşi timp s-au majorat veniturile din proiecte şi din subvenţii datorită faptului că în 2009 se vor derula pe tot parcursul anului 9 proiecte cu finanţare externă. CCIAT a prevăzut în bugetul pe acest an o creş¬tere a preţului pe metru pătrat, aferent chiriilor din spaţ¬iile aflate în proprietatea instituţiei.  Un punct de pe ordinea de zi ce va fi foarte dezbătut de membrii este adoptarea Regulamentului de desf㺬urare a Adunării Generale de alegeri din anul 2010, când va fi aleasă o  nouă conducere a Camerei. În cazul în care, la data de 29 mai 2009, şedinţa Adunării nu se va putea desfăşura ca
urmare a neîntrunirii condiţiilor privind cvorumul necesar desfăşurării acesteia şi adoptării hotărârilor, Adunarea se va desfăşura la data de 5 iunie 2009.

Comentarii

comentarii