Acasă Economic Criza economică reduce cu aproape 3 procente încasările finanţelor

Criza economică reduce cu aproape 3 procente încasările finanţelor

DISTRIBUIȚI

La nivelul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş, veniturile bugetului consolidat, cumulate la 30 iunie 2009, au scăzut cu 2,96%, comparativ cu perioada similară din 2008. Finanţele au adunat în acest an la buget 1.547.126 de mii de lei, faţă de 1.594.309 mii de lei, venituri realizate în anul 2008.
Veniturile încasate la bugetul de stat au fost de 806.335 de mii de lei, în scădere cu 4,91% faţă de veniturile încasate la finalul semestrului I 2008, respectiv o diminuare cu 41.627 de mii de lei, în principal datorită scăderii sumelor încasate la impozitul pe profit. În luna iunie 2009, fata de luna iunie 2008, veniturile bugetului de stat au fost de 114.024 de mii de lei, mai mici cu 7,56% (-9.325 de mii de lei). La impozitul pe profit a fost încasata suma de 116.727 de mii de lei, cu 27.52% mai puţin faţă de semestrul I 2008 (-44.316 mii de lei), numărul agenţilor economici care au înregistrat pierderi financiare fiind mai mare ca anul trecut. La impozitul pe venit s-a înregistrat o creştere a încasărilor cu 12,69% (+37.991 de mii de lei).
La taxa pe valoarea adăugată încasată pentru operaţiuni interne s-a înregistrat o creştere a încasărilor cu 2,61% (+13.011 de mii de lei). Taxa pe valoare adăugată încasată a fost diminuată cu sumele rambursate, care au înregistrat o valoare de 184.231 de mii de lei, la 30 iunie 2009, cu 20.735 de mii de lei mai puţin faţă de primul semestru din 2008. În schimb, sumele restituite efectiv agenţilor economici, care influenţează realizările, au fost de 120.955 de mii de lei, aproape de nivelul anului 2008, adică 120.903 mii de lei, şi au scăzut sumele compensate, cu 20.785 de mii de lei. În anul 2008, sumele compensate au fost de 84.062 de mii de lei.
 Ponderea principalelor impozite şi taxe, în totalul veniturilor bugetului de stat, se prezintă astfel: impozitul pe venit – 38,5%; TVA operaţiuni interne – 37,5%; impozitul pe profit – 13,4%; drepturi vamale – 7,7% şi alte venituri – 2,9%.
Încasările la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor sociale de stat şi cel al asigurărilor pentru şomaj au înregistrat o scădere de 0,75%, valoarea acestora fiind de 740.791 de mii de lei, faţă de contribuţiile realizate în anul 2008, de 746.347 de mii de lei.
Încasările realizate în anul 2009 la bugetul asigurărilor sociale de stat au fost de 509.719 mii de lei, faţă de 501.579 de mii de lei, la 30 iunie 2008, acestea înregistrând o creştere cu 1,62% (+8.140 de mii de lei). La bugetul asigurărilor pentru şomaj, ca urmare a reducerii cotei, veniturile încasate au fost de 20.153 de mii de lei, adică o diminuare cu 35,22% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008 (-10.959 de mii de lei). Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în sumă de 210.919 mii de lei, au înregistrat o scădere cu 1,28 % faţă de 2008 (-2.737 de mii de lei).
În totalul veniturilor colectate de DGFP Timiş, ponderea reprezentată de fiecare buget este următoarea: bugetul de stat – 52,1%; bugetul asigurărilor sociale de stat – 33%; bugetul asigurărilor sociale de sănătate – 13,6%; bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj – 1,3%.
Pentru intensificarea colectării veniturilor bugetare şi reducerea arieratelor, în semestrul I 2009, au fost iniţiate măsuri de executare silită, care au constat în înfiinţarea unui număr de 65.432 de somaţii pentru creanţe fiscale de încasat de la persoane juridice şi fizice, în suma de 401.681 de mii de lei; înfiinţarea unui număr de 21.402 popriri pe conturile bancare ale debitorilor, în sumă totală de 171.088 de mii de lei, şi a unui număr de 793 de popriri pe venituri de încasat de la terţi, în sumă totală de 32.476 de mii de lei; instituirea unui număr de 134 de sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile, pentru creanţe bugetare în valoare de 39.064 de mii de lei.
Încasările realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2009, au fost de 200.420 de mii de lei. Creanţe semnificative s-au recuperat ca urmare a indisponibilizării conturilor bancare ale debitorilor, respectiv de 59.892 de mii de lei. Pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate în perioada primul semestru din 2009, unităţile fiscale au organizat un număr de 141 de licitaţii publice, la care s-au prezentat doar 13 ofertanţi, valoarea bunurilor vândute fiind de 242 de mii de lei.

Comentarii

comentarii