Acasă Actualitate Cum i-a făcut primarul Săcălazului, Nicu Viorel, cadou „Îngerului Negru”, ilegal, o...

Cum i-a făcut primarul Săcălazului, Nicu Viorel, cadou „Îngerului Negru”, ilegal, o biserică cu casă parohială?

DISTRIBUIȚI

În iunie 2021, la insistențele primarului Nicu Viorel (PMP), Consiliul Local Săcălaz aprobase trei hotărâri de consiliu local de schimbare a funcțiunii mai multor terenuri. Toate cele trei au fost contestate de mai mulți consilieri din opoziție și, până la urmă, prefectura le-a atacat în contencios-administrativ, pentru că nu au fost respectate normele legale de urbanism. Dar ce voia primarul cu aceste terenuri? Să fie construite pe ele o grădiniță, un spital și o nouă biserică.

Cel mai mult atrage atenția cel din urmă: vorbim de un teren situat la aproximativ 400 de metri de actuala biserică, și aceasta încă nefinalizată în întregime. Primarul invocă, în documente, necesitatea construirii unui nou lăcaș de cult și a unei noi case parohiale în Săcălaz, pe motiv că numărul locuitorilor a trecut de 7.400. Ceea ce nu menționează, însă, primarul este prietenia pe care o are cu preotul Cosmin Drugan, poreclit în sat „Îngerul Negru”, subiect abordat într-un articol publicat pe 13 septembrie de Ziua de Vest. Anterior, pe 12 mai, tot publicația noastră scria de nemulțumirile locuitorilor din Săcălaz, care cereau Mitropoliei să „îl dea afară pe Îngerul Negru”.

Primarul a fost, de altfel, și destul de darnic. Ar fi nevoie, din ce a propus acesta, de peste 2.500 m2 pentru biserică și de peste 4.000 m2 pentru casa parohială. Cât despre nevoia construirii unui nou lăcaș de cult în satul Săcălaz, parte a comunei cu același nume, aceasta nu a fost semnalată de mitropolie decât după ce primarul insistase asupra subiectului. Adresa trimisă de Nicu Viorel a fost semnată pe 25 mai, în timp ce răspunsul semnat de mitropolit și vicarul eparhial Ionel Popescu a venit pe 27 mai. Ca lucrurile să fie și mai interesante, la momentul adoptării în Consiliul Local Săcălaz a hotărârilor, pe 10 iunie pentru casa parohială și pe 25 iunie pentru biserică, nu exista entitatea către care urma să se facă donația. „Parohia Ortodoxă Română «Adormirea Maicii Domnului»” a fost înregistrată de abia pe 15 septembrie. Înțelegem că acest lucru nu ar fi neapărat ilegal, dacă vorbim de un ONG, dar considerăm că arată cât de pornit era primarul să își răsplătească prietenul.

Unde ar fi, totuși, ilegalitatea? Păi, proiectul de hotărâre care vizează terenul aferent viitoarei biserici are în vedere „schimbarea funcțiunii” și unificarea a cinci parcele care ulterior să fie date în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Săcălaz. Cum se susține nevoia schimbării funcțiunii? Printr-un raport de specialitate semnat de arhitectul șef Silviu Căpucean și printr-un referat de aprobare semnat de primarul Nicu Viorel. Cam atât.

Bine, ar mai fi și scrisoarea trimisă de primar mitropoliei: „Având în vedere dezvoltarea comunei noastre, în special a localității Săcălaz, cu respect vă aducem la cunoștință faptul că se resimte nevoia existenței a încă unui locaș de cult ortodox față de cel existent deja. Menționăm că satul Săcălaz are un număr de 7.460 de locuitori și există doar o singură biserică în sat. Instituția noastră a identificat o locație adecvată și dorim să o punem la dispoziția dvs. (…)”.

Ar fi fost și culmea ca răspunsul semnat (și) de preotul Ionel Popescu să fie negativ, având în vedere că Ziua de Vest prezenta relațiile la fel de bune existente între vicar și „îngerul negru” Cosmin Drugan. „Vă adresăm rugămintea, Stimate Domnule Pirmar și Onorat Consiliu Local, de a ne atribui, în mod gratuit, un teren pentru construirea unei biserici ortodoxe care să fie situat în apropierea așezământului pentru vârstnici, astfel încât aceștia să beneficieze de asistență spirituală și filantropică și din partea parohiei”, răspunde Mitropolia.

Intențiile la prima vedere bune ale primarului nu i-au convins, însă, pe consilierii locali din opoziție. Cosmin Dumitrașcu și Cătălin Sfarghiu, USR, și Cătălin Pînzariu, PNL, au sesizat faptul că, fiind vorba despre o modificare de funcțiune, documentația anexată nu este suficientă, fiind nevoie de întocmirea unui nou PUZ, cum spun mai multe prevederi ale Legii 350/2001. La fel s-a întâmplat și cu terenurile destinat spitalului și grădiniței. Cu cele destinate casei parohiale, aprobate pentru unificare tot pe 10 iunie, nu sunt probleme pentru că se păstrează destinația de „construcții de locuințe”.

În iulie au sesizat prefectura, care a înaintat cererea loc Inspectoratului de Stat în Construcții Timiș. În octombrie le-a venit și răspunsul: „Vă supunem în atenție prevederile din «Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal» – aprobat prin Ordinul nr. 176/N din 16 august 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 25 august 2000, prin care se prevede faptul că «Modificarea P.U.Z. aprobat se face prin respectarea aceleiași proceduri de elaborare-avizare-aprobare, ca la P.U.Z. inițial”. Adică nu doar printr-un raport de specialitate, un referat de aprobare și o corespondență.

Bineînțeles, răspunsul era valabil pentru toate cele trei hotărâri de consiliu local contestate: nr. 57/10.06.2021 – schimbare de funcțiune din „construcții de locuințe în servicii și dotări publice pentru servicii medicale”; nr. 59/10.06.2021 – „din construcții de locuințe în servicii și dotări publice în vederea construirii unei grădinițe cu program prelungit”; nr. 63/25.06.2021 – „din construcții de locuințe în servicii și dotări publice în vederea atribuirii după unificare în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe nou înființate. Prima includea șase CF-uri, cea de-a doua includea trei, iar ultima, cinci, fiecare parcelă fiind de aproximativ 500 m2.

Demersurile celor trei consilieri locali au fost împiedicate temporar de demiterea prefectului Zoltan Nemeth, răspunsul ISC „nemaiajungând” și la subprefectul cu atribuții de prefect Ovidiu Drăgănescu. A fost nevoie de o audiență și de reluarea corespondenței cu prefectura, dar, până la urmă, pe 23 decembrie, celor trei li s-a transmis că „Având în vedere sesizările dumneavoastră privind Hotărârile nr. 57 din 10.06.2021 (…), nr. 59 din 10.06.2021 (…) și nr. 63 din 25.06.2021 (…), Instituția Prefectului a formulat acțiune la instanța de contencios administrativ în vederea anulării actelor adoptate cu încălcarea prevederilor legale”.

Nu știm în ce măsură l-a afectat pe primar decizia prefecturii, din moment ce, pe 7 ianuarie, și-a exclus opoziția din consiliul local. Și atunci, reprezentanții Instituției Prefectului ceruseră amânarea deciziei până instituția va apuca să trimită un punct de vedere, însă primarul nu s-a lăsat înduplecat. Astfel, i-a eliminat pe șapte dintre cei opt consilieri locali din opoziție pe motiv că aceștia ar fi absentat nemotivat de la prea multe ședințe. Vorbim, însă, de ședințe „de îndată”, care nu au fost motivate și cărora primarul le-a schimbat data și locul de desfășurare după bunul plac, uneori anunțând aceste schimbări cu doar câteva zeci de minute înainte. Astfel, este de așteptat ca aceste „încetări de mandat înainte de termen” să fie anulate în instanță.

Comentarii

comentarii