Acasă Actualitate Cum se modifică „din pix” o autorizație de construire la Primăria Giroc

Cum se modifică „din pix” o autorizație de construire la Primăria Giroc

DISTRIBUIȚI

În 31 iulie 2019, societatea MMI RESIDANCE S.R.L. depune la Primăria Comunei Giroc o cerere de emitere a unei autorizații de construire. A doua zi, în 01.08.2019, se emite Atorizația de construire nr. 389 pentru „CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL P+2E+M” pe Strada Macilor nr. 71, proiectant general fiind firma „de casă” Project Ace Studio S.R.L. Doar că autorizația de construire nu respectă planul urbanistic zonal aprobat prin HCL 45 din 30.05.2014, care prevede locuințe colective cu maxim 8 unități locative/modul, cu spații pentru servicii la parter, nici în ceea ce privește numărul de unități locative maxim permis pe parcela, nici în privința retragerilor față de limitele de proprietate sau a POT-ului (procentul de ocupare a terenului). Prevederilor din PUZ (PLAN URBANISTIC ZONAL) impun un POT de maximum 35%, dar conform documentației întocmite, acesta este de 37%. Din autorizație rezultă 2 corpuri de clădire cu 14 unități locative, respectiv 20 de unități locative, care nu respectă retragerile prevăzute de PUZ și depășește POT admis prin Regulamentul Local de Urbanism, autorizația fiind, astfel, nulă de drept.

Dar pentru a înțelege motivul acestor „scăpări” în emiterea autorizației din 12.08.2019, ar fi de amintit câteva motive. În primul rând, la doar 11 zile de la emiterea autorizației de construire, terenul și autorizația de construire sunt achiziționate de societatea VRG CONCEPT BANAT S.R.L., firma mamei funcțioarului Octavian Florin Roman, care a semnat autorizația de construire nr. 389/2019. Aceasta declară terenul achiziționat în 18.12.2019 cu suma de 783.956 lei, în vederea impunerii, pentru ca în 20.12.2019 să îl vândă împreună cu autorizația de construire societăților GLOBAL RECONSSIM S.R.L. și GLOBAL SIM STRUCTURE S.R.L., firmele lui Gerald Simonis, contra sumei de 240.000 Euro, rezultând un câștig „bunicel” într-un timp foarte scurt. Doar că socotelile nu au ieșit tocmai bine, așa că arhitectul Roman Florin modifică cu pixul autorizația de construire, înlocuind corpul 1 cu corpul 2, și aplică ștampila Primăriei Giroc, modificând astfel un act oficial emis de o instituție publică. Ori, dacă exista o eroare materială, aceasta trebuia îndreptată printr-un înscris adus la cunoștința și semnat de toți semnatarii inițiali ai autorizației de construire nr.389/2019.

Rețeta intermedierilor rapide ale societății VRG CONCEPT BANAT S.R.L. cu autorizații în afara cadrului legal nu era nouă în 2019, pentru că aceasta are rădăcini, precum pirul, mult mai vechi. În 2016, de exemplu, se emit pe numele lui Claudiu Jean Corb, un apropiat al arhitectului Florin Roman, autorizațiile de construire nr. 87 din 02.03.2016, nr.381 din 19.08.2016 și nr.382 din 19.08.2016, pentru 3 imobile P+1E cu 6 apartamente în Giroc, pe Strada Satelitului. Graba a fost extremă, deoarece au fost emise în aceeași zi în care au fost înregistrare, probabil pentru că erau pentru o altă firmă „de casă” KF CONCEPT S.R.L. Cu aceeași rețetă de nerespetare a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate, sunt autorizate 3 imobile cu 6 apartamente fiecare pe un plan urbanistic zonal care prevede maxim 2 unități locative/parcelă, puz aprobat prin HCL 110/31.08.2015.

Tot dintr-o „eroare materială”, arhitectul Florin Roman omite să trecă pe autorizația de construire nr. 87/02.03.2016 toți proprietarii din Cartea Funciară. Astfel, s-ar fi văzut că părinții funcționarului public erau și ei coproprietari, cu o cotă de 1/6, conform actului notarial nr. 2367/13.11.2015 emis de notarul Șerban Elena Gabriela. Dar faptul că părinții lui erau și ei proprietari nu l-a împiedicat pe funcționarul public să semneze și să emită acte pe numele acestora (A.C. nr.85/23.03.2017, C.U. nr.108/21.02.2017, Autorizația de punere în funcțiune nr. 27830 din data de 05.10.2016), fiind într-un vădit conflict de interese.

Tot în conflict de interese a fost și când a semnat Certificatul de atestare a edificării construcției nr. 23942 din 07.08.2018 pentru autorizația de construire nr. 381 din 19.08.2016, deoarece terenul a trecut în proprietatea societății VRG CONCEPT BANAT S.R.L. conform actului notarial nr. 362 din 19.02.2018, autentificat de notar public Șerban Elena Gabriela, intabulând pe firma părinților un imobil cu 6 apartamente pe un PUZ (PLAN URBANISTIC ZONAL) care permitea maxim 2 unități locative pe parcelă.

De altfel, societățile VRG CONCEPT BANAT SRL și ARH-ELIT S.R.L., firmele părinților arhitectului Florin Roman, se regăsesc în foarte multe din documentațiile emise de Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei Comunei Giroc. Ceea ce este absolut revoltător este faptul că, în urma controalelor efectuate de instituțiile statului la Primăria Comunei Giroc, s-a constatat că, în ciuda faptului că actele administrative s-au emit pe firmele „de casă”, actele administrative au fost semnate de funcționarul public care avea atribuții de coordonare a urbanismului girocean. Numai analizând autorizațiile de construire emise pe firmele care gravitează în jurul arhitectului Florin Roman, putem spune că societățile VRG CONCEPT BANAT S.R.L. și ARH-ELIT S.R.L. sunt în spatele unui număr fără număr de autorizații semnate de funcționarul public.

Comentarii

comentarii