Acasă Actualitate Curtea de Conturi a constatat numeroase abateri în contractul dintre Primăria Timișoara...

Curtea de Conturi a constatat numeroase abateri în contractul dintre Primăria Timișoara și BERD pentru finanțarea transportului public local

DISTRIBUIȚI

Sume în plus contractate față de cele stabilite de consiliul local, lipsa unor documente justificative, chiar și redactarea contractului în lei și nu în euro, toate aceste deficiențe au fost descoperite de un control al Curții de Conturi, desfășurat la Primăria Timișoara. Acesta scoate la iveală numeroase probleme legate de contractarea unui credit de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Inspectorii acuză că sumele contractate nu au respectat ceea ce impunea hotărârea de consiliu local care stabilea valorile împrumutului, iar la solicitarea inspectorilor Curții de Conturi nu au fost prezentate documentele care să dovedească modul de calculare al sumelor pentru care banii au fost contractați.

Problemele constatate și prezentate în raportului de control sunt mai multe, sunt relevate neconcordanțe între datele din contractul de credit și HCL.

”Nu au fost prezentate acte și documente legal întocmite din care să rezulte modalitatea de stabilire/determinare a cuantumului creditului BERD aferent fiecărui proiect înscris în Anexa nr.2 la HCL nr.316/07.09.2021; Pentru proiectele care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, nu rezultă în mod explicit, care sunt tipurile de cheltuielile aferente fiecărui obiectiv în parte, pentru care a fost contractat creditul BERD; La încheierea contractului de credit nr.52471/23.12.2021, nu au fost respectate sumele aprobate prin HCL nr.316/07.09.2021 pentru obiectivul „Actualizarea PMUD pentru Polul de Creștere Timișoara”; Nu au fost prezentate acte și documente legal întocmite privind modalitatea în care a fost stabilită valoarea estimată pentru obiectivele „Actualizarea PMUD pentru Polul de Creștere Timișoara” cu valoarea de 2.500 lei și „Studiu privind optimizarea rețelei de transport public (M6), inclusiv benzi dedicate” cu valoarea de 2.500 lei; Se rețin neconcordanțe între datele și informațiile înscrise în contractul de credit nr.52471/23.12.2021 și cele aprobate prin HCL nr.316/07.09.2021, cu privire la obiectul achiziției; Neconcordanțe între perioadele de tragere prevăzute în graficul prezentat de BERD și perioada de tragere autorizată prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAIL) nr.7047/17.02.2022;Nestabilirea de sarcini și responsabilități concrete pentru fiecare dintre persoanele implicate în inițierea și angajarea contractării de către Municipiul Timișoara a finanțării rambursabile externe cu BERD”, se arată în Raport.

Consiliul Local Timișoara aprobase contractarea de către Municipiul Timișoara, prin intermediul unui contract de împrumut, a unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) cu o valoare de până la 20,3 milioane de euro cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani. Din banii respectivi urma să fie acoperită cofinanțarea din partea primăriei a banilor necesari pentr proiectele finanțate de Uniunea Europeană: înnoirea flotei de tramvaie,

In această perioadă, există o capacitate de finanțare scăzută, implementarea proiectelor de investiții necesitând surse de co-finanțare corespunzătoare, după cum urmează, conform datelor transmise de către compartimentul de specialitate: Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara Traseu 5, Calea Bogdaneștilor; Actualizarea Planului de Mobilitate pentru Polul de Creștere Timișoara; Studiu privind optimizarea rețelei de transport public (M6), inclusiv benzi dedicate.

”În contextul de mai sus, a fost încheiat contractul de credit nr.52471 din 23.12.2021 (anexa nr.145) între Municipiul Timișoara și BERD pentru un credit în cuantum de maximum 20.300.000 EUR, însușit prin semnătură de către reprezentanții entității, respectiv: Viceprimar L. R., Director economic S. S., avizat juridic și cu viza pentru control financiar preventiv (ștampila nr.6/23.12.2021). (…)  Municipiul va achita către BERD, pe parcursul Perioadei de Angajament, un comision de angajament în valoare de 0,15% pe an din valoarea Creditului care nu a fost trasă de Municipiu sau anulată, la un moment dat. Comisionul de angajament se va acumula zilnic de la data care survine la 90 de zile după data după data acestui Contract pentru următoarele 12 luni. După această perioadă, comisionul de angajament se va acumula zilnic pe Perioada de Angajament la o rată de 0,50 % pe an din valoarea Creditului care, la o anumită dată, nu a fost trasă de Municipiu sau nu a fost anulată”. „Municipiul va plăti către BERD un comision inițial de acordare de 0,50% din suma principală a Creditului”; „Municipiul va rambursa Creditul în 24 de rate semestriale egale”; „Marja înseamnă 1,15% pe an”; (…) La data prezentului Contract, costul total estimat al Proiectului este de aproximativ 87.150.000 RON, astfel cum este detaliat în Planul de Finanțare”, se spune în Raportul Curții de Conturi.

Inspectorii au constatat că ”Se observă o eroare materială consemnată în textul contractului de credit, comparativ cu datele din tabelul de mai sus, referitoare la costul total de 87.150.000 RON, față de 87.150.000 euro cât este prevăzut în planul de finanțare”.

Analiza realizată pentru fiecare obiectiv pentru care a fost contractat creditul arată numeroase neconcordanțe între sumele aprobate și cele finanțate, conform verificărilor. Este vorba de sume în plus în credit decât cele prevăzute în HCL inițială.                                                                                                                                                                                                                                                      

Comentarii

comentarii