Acasă Actualitate De ce Sfântul Apostol Andrei este Ocrotitorul României? În 1996, capul Sf....

De ce Sfântul Apostol Andrei este Ocrotitorul României? În 1996, capul Sf. Andrei a fost adus la Iaşi

248
DISTRIBUIȚI

Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte, în data de 30 noiembrie, pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, recunoscut ca și Ocrotitorul României.

Sfântul Apostol Andrei este foarte popular şi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în 1994, a hotărât să-l înscrie în calendar cu culoare roşie pentru că era ca un sfânt obişnuit scris cu culoare neagră. În 1996, capul Sfântului Andrei a fost adus în România la Iaşi și la Galaţi. Anul următor, Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a declarat ca fiind ocrotitorul sau patronul spiritual al României. În anul 2011 Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei a fost declarată sărbătoare naţională bisericească de către Sfântul Sinod, iar în anul 2012 prin Legea 147/23.07.2012 Parlamentul României, la cererea Patriarhiei, a hotărât ca ziua de pomenire a Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României să fie zi legală, nelucrătoare. Are o mare semnificaţie această zi, deoarece premerge Zilei Naţionale a României, 1 decembrie. Noi, Biserica, am luat-o înainte cu Sărbătoarea Naţională a Sfântului Apostol Andrei pentru a arăta că unitatea naţională a românilor are la bază credinţa creştină apostolică. Şi iată am slujit doi Patriarhi în două Biserici Apostolice şi aceasta este o bucurie foarte mare pe pământ şi în Ceruri.

Patriarhul Daniel, a explicat: ”Sfântul Apostol Andrei a fost din Orientul apropiat, deci din părţile creştinătăţii, dar aşa cum am spus Antiohia Siriei a jucat un rol foarte important, deoarece Biserica a fost înfiinţată de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi acolo a fost un leagăn al creştinismului sirian care a luminat toată lumea prin şcolile teologice şi prin mulţime sfinţilor, sfinţi mari ierarhi, mari asceţi, mari melozi şi o mulţime de martiri, martiri până în zilele noastre.

Sfântul Apostol Andrei a fost deci apostolul nostru al strămoşilor românilor, geto-dacilor şi romanilor, deoarece Dobrogea a fost romanizată înainte de Hristos şi el a predicat geto-daco-romanilor, dar şi grecilor care se aflau în cetăţile de pe malul Mării Negre”.

Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul 1, arată: „În vremea aceea stătea Ioan şi doi dintre ucenicii lui şi privind pe Iisus, care trecea, a zis: iată Mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit grăind acestea şi au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i mergând după El, i-a întrebat: ce căutaţi? Iar ei I-au răspuns: Rabi (ce se tâlcuieşte: Învăţătorule), unde locuieşti? El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea.

Deci au mers şi au văzut unde locuia şi au rămas la El în ziua aceea. Era ca la al zecelea ceas şi Andrei, fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care auziseră pe Ioan şi veniseră după Iisus. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său şi i-a spus: am găsit pe Mesia (care se tâlcuieşte: Hristos).

Şi l-a adus la Iisus, care, privind la el, i-a zis: tu eşti Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi Chifa (care se tâlcuieşte: Petru). Iar a doua zi a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era din Betsaida, din oraşul lui Andrei şi al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: am aflat pe Acela despre care a scris Moise în lege şi au scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret.

Iar Natanael i-a zis: din Nazaret poate să fie ceva bun? Şi Filip i-a zis: vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către Dânsul şi a zis despre el: iată, cu adevărat israelitean în care nu este vicleşug. Natanael L-a întrebat: de unde mă cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin.

Răspuns-a Natanael şi I-a zis: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, tu crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului”.

Patriarhul României vorbește și despre activitatea de propovăduire a Sfântului Apostol Andrei.

„Sfântul Apostol Andrei propovăduieşte în Ţara Sfântă, la Ierusalim, în Iudeea, în Samaria şi apoi în Asia Mică, Turcia de astăzi, şi ajunge în Sciţia. După cum ne spun istoricii din primele veacuri, între care Ipolit al Romei, Origen şi Eusebiu al Cezareei, dar şi Sinaxarul Bisericii Constantinopolitane, Sfântul Andrei a propovăduit în Dobrogea şi pe teritoriul Ucrainei de astăzi, în Sciţia Mare, şi apoi la Bizant, la Constantinopolul de astăzi. Şi apoi a mers în Grecia şi a propovăduit Evanghelia ajungând până în oraşul Patras unde a fost martirizat. A fost răstignit pe un lemn în formă de X”.

Comentarii

comentarii