Acasă Economic Declaraţiile privind veniturile realizate vor putea fi depuse on-line

Declaraţiile privind veniturile realizate vor putea fi depuse on-line

DISTRIBUIȚI

declaratie 200Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat un proiect de ordin, prin care propune, ca metodă alternativă, introducerea metodei de depunere prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pentru Declaraţia privind veniturile realizate. De asemenea, pentru simplificarea procedurii de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor pe pagina de internet a ANAF, Fiscul propune ca documentele prevăzute pentru solicitarea sau revocarea dreptului de utilizare a certificatelor digitale calificate să fie depuse la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor.
În prezent, aceste documente se depun la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau, după caz, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul. Potrivit ordinului din 2008, toţi plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii care deţin certificate digitale pot depune declaraţii fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, ca metodă alternativă de declarare, în ce priveşte declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cea privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, declaraţia privind accizele, declaraţia rectificativă, declaraţia privind impozitul pe profit, decontul şi decontul special de taxă pe valoarea adăugată, cel privind accizele şi cel privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă.
Din aprilie 2007, ANAF a pus la dispoziţia firmelor cu domiciliul fiscal în Bucureşti sau judeţul Ilfov serviciul de declarare on-line a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor pe pagina de internet a ANAF. Pe măsura dezvoltării capacităţii de servire on-line a contribuabililor, metoda de declarare on-line a fost extinsă gradual, atât în ceea ce priveşte aplicarea teritorială, cât şi categoriile de contribuabili şi tipurile de formulare.

Comentarii

comentarii