Acasă Economic Depunerea declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile...

Depunerea declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul 2011

415
DISTRIBUIȚI

 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 119.000 lei, au obligaţia să depună formularul 392A ”Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2011”. 

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 35.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioară sumei de 119.000 lei, au obligaţia să depună formularul 392B ”Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul 2011”. Termenul de depunere a acestor formulare pentru anul fiscal 2011 este până la data de 25 februarie 2012, inclusiv. Aceste declaraţii în format hârtie, însoțite de formatul electronic se depun  la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa: 

http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/ProgrameUtile.
Modelul şi conţinutul formularelor fiscale 392A şi 392B, precum şi instrucţiunile de completare a acestora sunt reglementate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Monitorul Oficial nr. 103/09.02.2011.

Comentarii

comentarii