Acasă Actualitate Dezastrul din Parcul Civic. Funcționarul care l-a contrazis pe Lațcău a fost...

Dezastrul din Parcul Civic. Funcționarul care l-a contrazis pe Lațcău a fost demis. Administrația Fritz mimează lupta cu firma care și-a bătut joc de lucrări

DISTRIBUIȚI

La aproape cinci ani de la demararea lucrărilor de modernizare, care trebuiau să dureze șase luni, Parcul Civic din Timişoara este încă o ruină.

Contractul pentru reabilitarea Parcului Civic a fost semnat în noiembrie 2019, cu asocierea Elf Road SRL – D& Garden Design SRL. Valoarea lui inițială era de 5,6 milioane de lei, cu TVA, și un timp de execuție de șase luni. S-a lucrat cu pauze multe și lungi, cu o firmă – Elf Road SRL – în insolvență chiar din momentul licitației.

După ce administrația Fritz a preluat primăria, în august 2021, noua administrație locală a ”constatat”, de opt ori, că e nevoie de lucrări suplimentare și a crescut valoarea contractului, pentru renovările din Parcul Civic, cu încă 500.000 de lei.

Șantierul a fost finalizat abia în vara anului 2022, însă Primăria Timișoara a refuzat recepţia, din cauza deficienţelor semnalate de un funcționar public.

“Materialul dendrologic uscat și lipsă nu a fost înlocuit și că aleile din interiorul parcului prezintă probleme de planeitate fapt ce favorizează băltirea apei. Mai mult, pentru băncile circulare „SOLE”, constructorul a introdus ancore în pământ în loc de fundații, astfel că acestea pot fi ridicate de la sol, iar în cazul stâlpilor de iluminat, nu a fost respectat proiectul. La fântâna ornamentală, comisia de recepție a constatat că presiunea apei este foarte mică, iar cărămida decorativă este ruptă sau ciobită în multe locuri. Pentru pergole, care prezentau crăpături, constructorul a optat pentru acoperirea cu silicon, astfel că au apărut ondulații, deoarece nu s-au putut șlefui. În plus, culoarea nu respectă nuanța lemnului”, transmitea atunci Primăria Timişoara.

La începutul acestui an, după un val de nemulțumiri și acuzații, din partea presei și chiar a reprezentanților PNL și PSD, primăria a găsit o soluţie de compromis, iar parcul a ajuns în administrarea SC Horticultura SA. Oficial, societatea Primăriei Timișoara, alături de alte societăţi din subordinea Consiliului Local, vor remedia problemele, iar costurile vor fi suportate din garanţia de bună execuţie reţinută de la constructor, în valoare de 250.000 de lei.

Radu Țoancă, consilier local PSD Timișoara, vorbea despre Parcul Civic, spunând că suma de 800.000 de euro a fost „aruncată pe fereastră” de actuala conducere printr-o „afacere «corectă» a familiei useriste”. Asta pe lângă imaginea parcului, una „dezolantă, tipică unui sat lăsat de izbeliște: iarba a ajuns la jumătate de metru, sistemul de irigații este colmatat, forajele nu au filtre”.

În vara anului trecut, Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, și Cosmin Tabără, viceprimarul Timișoarei, se revoltau public de pe faptul că la statuia lui Ion I.C. Brătianu din Parcul Civic era un munte de saci de gunoi.

Tot anul trecut a făcut ”senzație” națională știrea despre șobolanii care au ros stâlpii de plastic din Parcul Civic, stâlpi care în acte trebuiau să fie din oțel.

Pus în fața acestei realități dure, primarul Dominic Fritz a anunțat că a făcut o cerere de plată către lichidator, în contextul în care constructorul este în insolvenţă, în valoare de 2.314.364,71 lei, sumă care reprezintă penalitățile de întârziere.

Toată această ”grijă” a Primăriei Timișoara față de Parcul Civic este însă, așa cum puteți citi în continuare, doar o acțiune de manipulare.

Dezastrul constat de inspectorii de la Curtea de Conturi

Dezastrul din Parcul Civic a fost constat și de ultimul control al Curșii de Conturi, care a sesizat abateri privind nerealizarea obiectivelor de investiții situate pe amplasamentul Parcului Cetății (Civic) referitoare la „Modernizare Parc Civic” și „Alimentare cu apă prin foraje” în condițiile suprapunerii în același amplasament, în aceeași perioadă de timp, pe parcursul anului 2020, cu predarea amplasamentului aferent realizării obiectivului de investiții privind retehnologizarea rețelelor secundare de termoficare ”Referitor la obiectivul de investiții „Modernizarea Parcului Cetății (Civic)”.

Municipiul Timișoara a încheiat contractul de execuție de lucrări nr.206//07.11.2019  cu Asocierea ELF ROAD SRL – Lider și D&C GARDEN DESIGN SRL –Asociat având ca obiect realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea Parcului Cetății (Civic)” cu prețul de 4.771.886 lei la care se adaugă TVA și durata de 6 luni, începând de la data menționată în ordinul de începere a execuției lucrărilor.

Garanția de bună execuție s-a asigurat prin  polița de asigurare la asigurator Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA-„Instrumentul de garanție de bună execuție” nr. 000058788, având ca perioadă de valabilitate, prelungită prin actul adițional nr,3/29.12.2020, la contractul de asigurare până la data de 31.01.2026, inclusiv. Aceasta se reduce cu 70% la data de 01.02.2021.

Executarea lucrărilor a fost autorizată cu Autorizația de Construire nr.1087/21.08.2018, termenul de valabilitate a acesteia fiind de 12 luni de la data emiterii interval de timp în care trebuie începute lucrările. Cu autorizația de construire nr.1144 din 31.12.2020 s-a autorizat – „continuarea lucrărilor autorizate cu AC nr.1078/21.08.2019”, având ca durata de execuție a lucrărilor de 48 luni.

Contractul sus menționat a fost modificat printr-un număr de 5 acte adiționale, de prelungire a termenului de executare a lucrărilor în baza ordinelor de începere, de sistare sau de reluare a execuției lucrărilor, respectiv de majorare a valorii contractului urmare modificărilor date de neconcordanțele constatate între proiectul tehnic elaborat în anul 2014 și situația din teren.

(…) Au fost constatate deficiențe în ce privește monitorizarea execuției lucrărilor de investiții, efectuate pe același amplasament– Parcul Civic – ce se suprapun pe parcursul anului 2020, precum și urmare exercitării cu limite a controlului intern managerial, aspect care a permis interferarea în aceeași perioadă de timp a lucrărilor de investiții derulate în baza a 3 contracte de execuție lucrări, astfel:

–        Contractul nr. 122/10.10.2018 încheiat de UATM Timișoara cu SC FORMIN SA – pentru execuția a 3 foraje destinate asigurării alimentării cu apă în Parcul civic – termen de finalizare 4 luni;

–        Contractul nr. 206//07.11.2019 încheiat de UATM Timișoara cu Asocierea ELF ROAD SRL – Lider și D&C GARDEN DESIGN SRL –Asociat având ca obiect realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea Parcului Cetății (Civic)” termen de finalizare 6 luni;

–        Contractul nr. 142/10.07.2020, încheiat de UATM Timișoara cu executantul SC ELSACO ELECTRONIC SRL lider asociere cu SC ERBAȘU și SC ENERGOMONTAJ, pentru realizarea obiectivului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană ETAPA II – LOT2 – termen de finalizare în parcul civic 21.05.2020”.

(…)Pe parcursul auditului auditorii publici externi au procedat la efectuarea unei inspecții pe teren fiind întocmită nota de constatare privind rezultatul verificărilor efectuate în teren, înregistrată sub numărul SC2021—016445/10.06.2021.În această notă reprezentantul entității, responsabil în derularea contractului, formulează observații cu privire la lucrările realizate de executantul obiectivului de investiții pentru care nu au fost întocmite situații de lucrări, acestea fiind executate, faptic. Această observație este înscrisă și în cuprinsul notei de relații solicitate..

Din verificarea efectuată s-au constatat următoarele:

În locația I.C. Brătianu nu au fost identificate în această zonă, stâlpi de iluminat, mobilier urban, gazon plantat.

În această parcelă a fost amplasat un foraj (în curs de executare), sistat pentru lucrări de cercetare arheologică. Execuția forajului nu este finalizată nefiind montat sistem de pompare nu este executat căminul, racordul la energia electrică, alte elemente specifice. Lângă foraj trebuia să fie amplasat un bazin tampon (conform celor precizate de către responsabilul contractului), lucrare ce nu a fost executată.

În zona Oficiului Poștal nr.1 nu au fost identificate în această zonă, stâlpi de iluminat, mobilier urban, gazon plantat iar lucrările executate la forajul de apă deși nu au fost finalizate, au permis ca acesta să fie funcțional.

În zona Hotel Continental  s-a constatat că au fost afectate lucrări executate de ELF ROAD SRL care nu au fost predate în amplasament către celălalt executant, suprafața de teren nepredată în amplasament și afectată de SC ERBAȘU SA fiind de aproximativ 977 mp. S-a constatat de asemenea că zona de activitate desfășurată de executantul SC ERBASU SA preluată în amplasament de la entitatea auditată nu a fost îngrădită, constructorul depozitând materiale rezultate din demolări/dezafectări (pământ etc) dar și utilaje în afara zonei de amplasament. La data inspecției pe teren s-a constatat că au fost depozitate și materiale de construcție necesare realizării obiectivului de investiție, la distanțe mari față de zona de teren predată în amplasament de aproximativ 32 m fiind identificată o conductă de termoficare cu diametrul de 160 desfășurată pe o lungime de 70 m, ce urma a fi transportată de utilaje  prin parc, peste aleile pietonale, până la terenul predat în amplasament”, se precizează în raport.

În vederea înlăturării abaterii prezentate la pct. 14 din partea constatativă a Deciziei, Curtea de Conturi a cerut: ”Identificarea lucrărilor executate care au fost decontate și/sau nedecontate, situate în zona de amplasament a obiectivului de investiții „Retehnologizare rețele secundare de termoficare”. În această situație, stabilirea modalității de refacere a lucrărilor executate precum și realizarea operațiunilor de recepție calitativă și cantitativă a lucrărilor anterior recepționate și decontate respectiv a lucrărilor executate și nedecontate după caz, refăcute de executantul SC ELSACO CONSTRUCT SRL în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Calcularea penalităților de întârziere aferente nerespectării obligațiilor contractuale pentru neexecutarea contractului care rezultă din vina exclusivă a executantului”.

Funcționarul care nu a răspuns la comenzi a fost concediat

În fapt, toată această tentativă a administrației Fritz de a face ”ordine” în proiectul de reabilitare a Parcului Civic a pornit de la un funcționar din Primăria Timișoara. Funcționar care a refuzat să facă jocurile lui Fritz și Lațcău și care a plătit cu locul său de muncă refuzul de a semna recepția lucrărilor.

Vasile Florin Ciaca, responsabilul de proiect, consilier superior în cadrul Direcției Infrastructură Verde din Cadrul Primăriei Timișoara, este cel care nu a fost de acord că Elf Road a finalizat lucrările și care calculat penalitățile pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale.

”Începând cu prima sistare a contractului de execuție a lucrărilor din cauza pandemiei, dirigintele de șantier Marius Bodea a fost forte deranjat de faptul că lucrările nu se încadrează în perioada de 6 luni calendaristice cât prevedea contractul nr. 206/07.11.2019, astfel că și la întâlnirea avută în data de 09.11.2020 la care a participat domnul viceprimar Ruben Lațcău și domnul consilier personal Rudolf Graf, domnul diriginte a fost supărat de faptul că execuția lucrărilor a fost prelungită iar dânsul trebuie să presteze serviciile conform contractului de asistență tehnică nr. 37/03.04.2019, pentru o perioadă mult mai mare. În urma ședinței de comandament a fost întocmit ”Raport stadiu lucrări”, și predat la secretariatul domnului primar în data de 10.11.2020. Din această cauză dirigintele a încercat permanent să ne pună piedici și blocaje, semnarea situațiilor de lucrări dura și câteva luni, culminând cu amenințarea că va face tot posibilul să împiedice recepția lucrărilor dacă nu i se dublează suma de bani prevăzută în contract, mai ales că lucrările de execuție au fost sistate și decalate prin alte trei acte adiționale la contractul de execuție.

Astfel că la reluarea lucrărilor începând cu data de 08.03.2021, dirigintele nu a mai făcut anunțul de începere a lucrărilor către I.S.C., pentru A.C. nr. 1144/31.12.2020.

În ultima situație de lucrări dirigintele de șantier a acceptat plata unor lucrări care nu au fost executate, dar pe care eu le-am tăiat din situația de lucrări, am recalculat suma la valoarea lucrărilor reale și am făcut plata.

Pentru aceste abateri grave am dorit sesizarea I.S.C. București pentru retragerea ștampilei și a dreptului de semnătura dar domnul Florescu (Mihai Dorin Florescu, director general, Direcția Generală de Investiții și Mentenanță) și domnul Lațcău nu au vrut să semneze adresa.

În 19.07.2023 a fost convocată comisia de recepție a lucrărilor unde am primit indicația de a face verificările la sânge, a fost întocmită o anexă cu remedieri, pentru care nu a fost de acord reprezentantul I.S.C., iar domnul diriginte a dorit eliminarea mea din comisia de recepție.

Comisia de recepție a fost convocată în data de 12.09.2023, unde a participat domnul Florescu și care a fost de acord cu admiterea Procesului Verbal de Recepție. La sedința avută în acea zi în sala de consiliu local a participat și domnul viceprimar Lațcău, unde i-am adus la cunoștință faptul că nu sunt de acord cu admiterea lucrărilor, domnul Lațcău le-a mai acordat un răgaz pentru remedierea lucrărilor, deși i-am adus la cunoștință că acest lucru este nelegal, deoarece trebuie respectată o procedură.

Am întocmit Referatul privind calculul penalităților de întârziere pentru finalizarea obiectivului de investiție ”Modernizarea Parcului Cetății (Civic)” de către ELF ROAD S.R.L. – lider și D&C GARDEN DESIGN S.R.L. în valoare de 2.314.364,71 lei. Domnul primar prin secretara dânsului mi-a transmis că <<aprobă dl. viceprimar Lațcău>>”, ne-a declarat Florin Ciaca.

Pentru că s-a opus aranjamentelor, Florin Ciaca a fost amenințat și târât în comisia de disciplină.

”În data de 03.10.2023 am primit o citație pentru a participa la audierea mea în comisia de cercetare administrativa, la care am transmis un punct de vedere, unde am menționat că nu înțeleg din ce motiv nu se întocmește Procesul Verbal de Recepție a Lucrărilor.

În perioada în care eu mă aflam în concediu de odihnă, au avut loc 2 ședințe la care a fost chemată șefa mea (Daniela Elena Burtic, șef serviciu Amenajare Peisagistică, Biodiversitate și Ape), unde i s-a cerut să semneze admiterea lucrărilor, lucru pe care la refuzat, fapt pentru care a fost amenințată cu concedierea.

În 23.11.2023 am trimis pentru semnare Referatul pentru acționarea în judecată a dirigintelui de șantier, pentru recuperarea sumei de 10366,21 lei, referat pe care a trebuit să îl transmit de trei ori până ce a fost semnat de domnul Florescu.

Dacă au văzut că nu reușesc să mă convingă să accept lucrările, în data de 05.12.2023 mi-au transmis că pot încheia procesul verbal pentru respingerea lucrărilor”, spune Ciaca.

În cele din urmă, profitând de ”ordonanța austerității”, Florin Ciaca a fost concediat. A acționat în Judecată Primăria Timișoara, iar procesul este încă în desfășurare.

 

Filiera Carmen Hașaș – Aida Szilagyi – Ruben Lațcău

 

În ciuda declarațiilor beligerante din ultimul timp al primarului Fritz și viceprimarului Lațcău, în birourile primăriei se lucrează în continuare la salvarea contractului cu firma Elf Road. Odată îndepărtat incomodul Ciaca, lucrurile sunt mai simple. Deși există un proces pe rol, pentru plata penalităților, acesta nu este un impediment. Pur și simplu Primăria Timișoara va pierde procesul, iar firma va rămâne cu banii.

Carmen Hașaș, patroana Elf Road, are doar cuvinte de laudă pentru Ruben Lațcău. Pe ea o deranjează funcționarii din primărie care îi pun piedici. Iar în opinia ei, Lațcău vrea să ”rezolve problema”. Pe de altă parte, recunoaște că are o prietenie de 20 de ani cu altă USR-istă notorie, Aida Szilagyi, cea ”retrasă” după ce a construit ilegal un bloc. Bloc care este încă la locul lui, semn că în USR lupta cu corupția este doar declarativă.

În plus, Carmen Hașaș nu se stresează prea tare cu insolvența firmei Elf Road, sau cu interdicția de a mai participa la licitații. O altă firmă la care este unic asociat, Work Intelligence a câștigat numeroase contracte cu primării din Timiș și Arad, ultimul, în valoare de peste 1,5 milioane de euro, fiind încheiat acum câteva zile cu Primăria Pișchia.

Comentarii

comentarii