Acasă Cultura după Sculptură –Sculptură după – 7 luni, la cazarma U Timișoara! Prezentare...

după Sculptură –Sculptură după – 7 luni, la cazarma U Timișoara! Prezentare caleidoscopică!

DISTRIBUIȚI

În câte feluri mai trăiește încă sculptura? Înțeleasă secole de-a rândul ca monument, ca reprezentare simbolică menită să fixeze în conștiințe un loc sau un eveniment memorabil, își mai păstrează încă sculptura valabilitatea convenției?

Limitele în care era ea înțeleasă în vechime mai sunt respectate? Ce mai poate surveni după ce marile modele și-au desăvârșit manifestările? Își mai găsește sculptura românească azi îndreptățirea, după experiența lui Brâncuși?

Acestor multiple întrebări, proiectul ”după Sculptură –Sculptură după” le propune câteva răspunsuri, printr-o serie de evenimente expoziționale, desfășurate timp de șapte luni, între 4 mai și 30 noiembrie 2023 la Cazarma U din Timișoara (Piața Mărăști nr. 2).

Fundația Triade vă invită pe această cale la weekendul de deschidere după SCULPTURĂ/SCULPTURĂ după, care va avea loc între 4 și 7 mai. Alătură-te pentru un weekend plin de dialog captivant, evenimente sociale și o varietate de experiențe artistice, toate dedicate explorării întrebărilor fascinante care înconjoară lumea sculpturii. Accesul este gratuit pe durata întregului weekend de deschidere.

Conceptul curatorial care dă unitate acestor manifestări pornește de la faptul că în arta contemporană obiectul tridimensional și-a depășit condiția sau limitele.

În acest context, selecția curatorială va avea în vedere producții artistice care au la bază obiectul sculptural, dar care urmăresc o extensie temporală, spațială sau meta-spațială a acestuia, prin forme de expresie precum intervenția asupra spațiului ambiental, instalația de tip site-specific, intervențiile de tip Land Art, obiectul augmentat prin tehnologii computerizate, performance-ul sau arta relațională.

Această prezentare caleidoscopică a evoluției sculpturii românești va fi realizată prin 4 expoziții permanente, care vor fi accesibile publicului începând cu 4 mai:

Expoziția ‘Monumental și efemer. Memorie sculptată’, curator: Ioana Vlasiu, abordează perspectiva istoric-tematică a sculpturii românești, având ca punct de pornire unul dintre arhetipurile sculpturii – coloana. În cadrul acestei expoziții, sunt prezentate multiple ipostaze ale coloanei în sculptura românească, avându-i ca expozanți pe artiștii: Mircea Cantor, Andrei Cădere, Ioana Ciocan, Reka Csapo Dup, Doru Covrig, Darie Dup, Teodor Graur, Grupul Sigma, Peter Jacobi, Peter Jecza, Aurelia Mihai, David Morar, Ciprian Mureșan, Paul Neagu, Ion Nicodim, Mihai Olos, Alexandru Păsat, Silvia Radu, Mircea Roman, Elena și Marcel Scutaru, Virgil Scripcariu, Aurel Vlad, Victoria Zidaru.

Expoziția ‘Responsive Matter’, curator: Alina Șerban, vizează lucrul cu materiale care nu sunt in zona clasică a sculpturii și felul în care acestea sunt folosite pentru a răspunde conceptului artistic, evidențiind noi forme de interpretare și percepție a sculpturii în versiunea sa extinsă. Artiștii selectați sunt Nimbert Ambrus, Alexandra Satmari, Dan Vezentan, Adrian Kiss și Ioana Sisea.

Expoziția ‘Volum prin straturi’, curator: Ciprian Mureșan, propune în fiecare spațiu expozițional câte un dialog între artiști. Gândind sculptura ca un proces de straturi adăugate sau reduse, prin diverse metode, pentru a face să iasă la lumină forma dorită, proiectul curatorial transferă simbolic această idee, imaginând straturi conceptuale adăugate care pot schimba funcția obiectelor. Artiștii invitați sunt: Andrea Anghel, Marieta Chirulescu, Norbert Costin, Mihai Iepure- Gorski, István László, Mihnea Mircan, Adriana Popescu, Silvia Radu, Cristian Rusu, Paul Stoie

Expoziția ‘Spark in the Dark’, curatori: Nathalie Hoyos și Rainald Schumacher, este realizată cu sprijinul Asociației Asortymentna Kimnata și are ca scop conexiunea între ideea de ruină, simbolizată prin experiența Ucrainei, cu cea de revitalizare prin intermediul artei. Expoziția este concepută ca un organism în continuă creștere și transformare, care ocupă și redefinește spațiul expozițional. Artiștii invitați în rezidențele de creație sunt Luka Basov & Krystyna Melnyk, Maria Leonenko & Anna Potyomkina, Oksana Pohrbennyk-Tishenko, Mariia Rusinkevych, Karina Synytsia / Sievierodonetsk. Invitați: Radu Cioca și Alex Mirutziu.

Pe parcursul celor 7 luni vor fi prezenți și artiști invitați în expoziții temporare, cum ar fi Andreea Albani, Andrei Arion, Radu Comșa, Arantxa Etcheverria, Camilia Filipov, Vlad Olariu, Bogdan Rața, Larisa Sitar, Lera Kelemen (expoziția AWOL (Absent Without Official Leave, curatoriată de Horațiu Lipot), Terence Muskiwa (curator: Catinca Tăbăcaru). Vor susține performance artiștii Alex Mirutziu și Gabriela Vanga.

Conceptul expozițional este dezvoltat de Sorina Jecza și Attila Kim prin Fundația TRIADE și Attila Kim & Architects.

Susțin realizarea acestui proiect, ca sponsori principali: Catena, Cerealcom Timiș, UniCredit Bank, Cramele Recaș.

Evenimentele culturale conexe care vor avea loc în curtea CazarmeiU atât în weekendul de deschidere, cât și pe toata durata desfășurării proiectului, până pe 30 noiembrie, vor fi organizate de partenerul nostru cultural Asociația CODRU.

Proiectul este finanțat de către Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara și Consilul Județean Timiș.

EN

In how many ways does sculpture continue to exist?

For centuries, sculpture has been revered as a monument, a symbolic representation aimed at immortalising a notable place or event in our consciousness. Does sculpture still uphold the validity of this convention?

Are the boundaries within which sculpture was formerly perceived still adhered to?

What happens after the grand models have achieved their ultimate forms of expression?

Does Romanian sculpture still hold relevance in the present day, following Brancusi’s experience?

To address these inquiries, the project “after SCULPTURE / SCULPTURE after” offers a series of exhibition events spanning seven months, running from May 4th to November 30th, 2023, at Cazarma U in Timisoara (Piața Mărăști nr. 2).

Fundația TRIADE cordially invites you to the opening weekend of “after SCULPTURE / SCULPTURE after,” taking place from the 4th to the 7th of May. Join us for a weekend brimming with engaging dialogues, social events, and an array of artistic experiences, all dedicated to exploring the captivating questions surrounding the world of sculpture. Admission is free for the entirety of opening weekend.

The curatorial concept unifying these events stems from the notion that in contemporary art, the three-dimensional object has transcended its condition and boundaries.

In this context, the curatorial selection will consider artistic productions grounded in the sculptural object, which aim to extend its temporal, spatial, or meta-spatial dimensions through forms of expression such as intervention in the ambient space, site-specific installation, Land Art like interventions, the object augmented by computerised technologies, performance, or relational art.

This kaleidoscopic presentation of the evolution of Romanian sculpture will be accomplished through four permanent exhibitions, open to the public starting with May 4th:

  • Monumental and Ephemeral Exhibition, curated by Ioana Vlasiu, takes on the historic and thematic perspective of Romanian sculpture, starting with one of its archetypes – the column. This exhibition presents multiple aspects of the column in Romanian sculpture, showcasing the works of artists such as Mircea Cantor, Andrei Cădere, Ioana Ciocan, Reka Csapo Dup, Doru Covrig, Darie Dup, Teodor Graur, Grupul Sigma, Peter Jacobi, Peter Jecza, Aurelia Mihai, David Morar, Ciprian Mureșan, Paul Neagu, Ion Nicodim, Mihai Olos, Alexandru Păsat, Silvia Radu, Mircea Roman, Elena and Marcel Scutaru, Virgil Scripcariu, Aurel Vlad, and Victoria Zidaru.
  • Responsive Matter Exhibition, curated by Alina Șerban, focuses on working with materials that are not in the classical realm of sculpture and how they are used to respond to the artistic concept, highlighting new forms of interpretation and perception of sculpture in its extended version. The selected artists are Nimbert Ambrus, Alexandra Satmari, Dan Vezentan, Adrian Kiss, and Ioana Sisea.
  • Volume through Layers Exhibition, curated by Ciprian Mureșan, proposes a dialogue between artists in each exhibition space. Thinking of sculpture as a process of adding or subtracting layers, using various methods to bring out the desired form, the curatorial project symbolically transfers this idea, imagining added conceptual layers that can change the function of objects. The invited artists are Andrea Anghel, Marieta Chirulescu, Norbert Costin, Mihai Iepure-Gorski, Istvan Laszlo, Mihnea Mircan, Adriana Popescu, Silvia Radu, Cristian Rusu, and Paul Stoie.
  • Spark in the Dark Exhibition, curated by Nathalie Hoyos and Rainald Schumacher, is realized with the support of the Asortymentna Kimnata Association and aims to connect the idea of ruin, symbolized through Ukraine’s experience, with that of revitalization through art. The exhibition is designed as an organism in constant growth and transformation, which occupies and redefines the exhibition space. The invited artists for the creative residences are Luka Basov & Krystyna Melnyk, Maria Leonenko & Anna Potyomkina, Oksana Pohrbennyk-Tishenko, Mariia Rusinkevych, Karina Synytsia / Sievierodonetsk. Guests: Radu Cioca and Alex Mirutziu.

Over the course of the next seven months, the project will also feature guest artists in temporary exhibitions such as Andreea Albani, Andrei Arion, Radu Comșa, Arantxa Etcheverria, Camilia Filipov, Vlad Olariu, Bogdan Rața, Larisa Sitar, and Lera Kelemen (curated by Horațiu Lipot in the exhibition AWOL – Absent Without Official Leave), as well as Terence Muskiwa (curated by Catinca Tăbăcaru). In addition, performance artists Alex Mirutziu and Gabriela Vanga will be presenting their work.

The concept behind this project has been thoughtfully developed by Sorina Jecza and Attila Kim through the TRIADE Foundation and Attila Kim & Architects.

Our main sponsors, Catena, Cerealcom Timiș, UniCredit Bank, and Cramele Recaș, have generously supported the realisation of this project.

Our cultural partner, CODRU Association, will be organising a series of events in the courtyard of CazarmaU during the opening weekend and throughout the project until November 30th. These events will complement the project and add to the cultural richness of the exhibitions.

Funding for this project is provided by the Municipality of Timișoara through Centrul de Proiecte Timișoara and Consilul Județean Timiș.

 

Comentarii

comentarii