Acasă Politica Echipa Robu lovește din nou. La Horticultura SA

Echipa Robu lovește din nou. La Horticultura SA

1883
DISTRIBUIȚI

UPDATE: Ședința convocată astăzi, pentru ora 14.00, a fost anulată ca urmare a obiecțiunilor legale transmise de către reprezentanții PSD – membrii în AGA a S.C. Horticultura S.A. Timișoara. Membrii AGA prezenți au acceptat în unanimitate obiecțiunile formulate în conformitate cu legea de funcționare a societăților comerciale. ”Apreciem, totuși, luciditatea de care au dat dovadă consilierii PNL – membrii AGA și care cel puțin în ceasul al doisprezecelea au înțeles respectarea legii și a prevederilor legale”, precizează PSD Timiș.

În contextul ”implicării” neinspirate și neavenite a unui consilier al primarului Timișoarei, încurcăturile și neregulile continuă să se producă în ceea ce privește întrunirea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Horticultura S.A. Timișoara.

”În data de 25.06.2018, o altă măsură disperată și ilegală a Primăriei Timișoara a luat naștere prin anularea ședinței AGA din ziua respectivă și convocarea unei noi ședințe AGA pentru data de 05.07.2018. Astfel, ședința a fost reprogramată nestatutar, fără acordul tuturor membrilor peste exact 10 zile și nu minimum 30 de zile cum prevede legea de funcționare a societăților comerciale. Reamintim faptul că reprezentanții PSD au ieșit din sală în timpul ședinței din 25.06.2018 și au refuzat astfel să fie părtași la neregulile și intervențiile necivilizate făcute de obraznicul consilier al primarului. Astăzi, 5 iulie a.c., la ora 08.29, am fost convocați intempestiv la o ședință AGA cu un singur punct pe ordinea de zi, identic cu cel cuprins pe ordinea de zi a ședinței din 30.07.2018.

Trebuie menționat faptul că, în același timp, aceeași ședință AGA a S.C. Horticultura S.A. Timișoara, cu aceeași ordine de zi, a fost convocată de către domnul prof. dr. ing. Moisuc Alexandru, în calitate de președinte al CA, în mod statutar și legal, pentru data de 30.07.2018, respectând termenul de convocare de minimum 30 de zile, conform legii de funcționare a societăților comerciale.

În acest moment există două convocări, una legală și o alta ilegală. Concluzia noastră este faptul că din nou echipa ”IAPĂ” dirijată de primarul orașului ”și-a făcut treaba în grabă” ignorând cadrul legal. Ținând cont de faptul că ”graba strică treaba” ne întrebăm retoric: de ce atâta grabă?

Noi, consilierii locali ai PSD ne menținem poziția pe care o respectăm și o repetăm de fiecare dată când se va impune: nu dorim să luăm parte la ABUZURILE primarului Municipiului Timișoara și nu suntem de acord cu politizarea excesivă a societăților coordonate de PMT, pe care, primarul împreună cu ”echipa”, doresc să o instaureze cu orice preț”, se precizează într-un comunicat al PSD Timișoara.

Consilierul local Daniel Idolul, membru AGA Horticultura SA, a transmis și un punct de vedere juridic:

”Convocator AGA nr. 5/2018

Conform prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990:

„(1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.”

Prevederile art. 117 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 obliga consiliul de administrație/directoratul “sa convoace  Adunarea Generala” cu cel puțin 30 de zile înainte întâlnire, iar pe de alta parte, al (3) impune respectarea unei duble cerințe de publicitate (publicarea convocării in Monitorul Oficial si într-un ziar de larga răspândire). Aceste condiții trebuie îndeplinite în mod cumulativ.

Nerespectarea acestor formalități obligatorii, atrage sancțiunea nulității absolute a convocării, şi pe cale de consecință, a hotărârii adunării generale pentru lipsa convocării,  procedura publicării fiind viciată.

Prin urmare AGA este convocată în mod corect de către Consiliul de Administrație al SC Horticultura SA, dar pentru a fi valabilă trebuie să fie îndeplinite cerințele de publicitate mai sus menționate.

În urma verificărilor efectuate la Monitorul Oficial al României rezultă că anul acesta Societatea Horticultura SA nu a publicat niciun convocator.

Referitor Hotărârea AGA nr. 4/25.06.2018

În primul rând se poate observa că, amânarea ședinței pentru data de 05.07.2018 nu prevede ora la care această ședință urmează a fi ținută, prin urmare trebuia realizată o nouă convocare de către consiliul de administraţie, respectiv de directorat, cu respectarea tuturor procedurilor reglementate de art. 117, art. 129 si art. 131 din Legea nr. 31/1990.

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile art. 117 şi 1171, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

Prin urmare nu se poate organiza o ședință a Adunării Generale a Acționarilor pe baza Hotărârii AGA nr. 4/25.06.2018.

In concluzie, hotărârile adunării generale ale acționarilor luate fără respectarea normelor legale privitoare la convocarea adunărilor sunt lovite de nulitatea absolută”.

Comentarii

comentarii