Acasă Actualitate Evaluarea națională în Timiș! Un elev din Timișoara și unul din Caraș...

Evaluarea națională în Timiș! Un elev din Timișoara și unul din Caraș Severin vor da examenul la Spitalul Louis Țurcanu

DISTRIBUIȚI

Inspectoratul Școlar Județean Timiș susține că, în anul școlar 2023-2024, la evaluarea națională s-au înscris 5.503 de elevi candidați. Prof. Aura Danielescu, inspector șef, a explicat că s-au organizat 50 de centre de examen și un centru zonal de evaluare cu 5 puncte de lucru.

Pentru scanarea lucrărilor și încărcarea în platforma destinată evaluării digitalizate, în județul Timiș sunt înscriși peste 460 de profesori asistenți.

În plus, încă aproximativ 600 de cadre didactice sunt înscrise pentru funcția de profesori asistenți fără atribuții pentru scanarea lucrărilor. În comisiile de examen participă aproape 300 de alte cadre didactice (președinți, secretari, membri).

În centrul zonal de evaluare, vor evalua peste 240 de profesori evaluatori, la disciplinele: Limba și literatura română, Matematică, respectiv Limba maternă. Numărul de evaluatori poate să crească, în funcție de numărul de lucrări de limba maternă care se va repartiza de către comisia națională evaluatorilor din județul Timiș – a spus Danielescu.

Cazuri speciale      

Până în acest moment, luni, 24 iunie, au fost raportate 109 cazuri speciale și au primit aprobarea de Comisiei Judeţene, după cum urmează: 11 elevi:  TSI (tulburări specifice de învățare),  6 elevi: TSA (tulburări de spectru autist), 5 elevi: diabet, 1 elev cu deficiențe de vedere. 1 elev (cu diagnostic oncologic) va susține examenul la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, iar 1 elev va susține examenul la domiciu, (având școlarizare la domiciliu).

Se organizează de asemenea susținerea probelor scrise la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, cu aprobarea comisiei naționale, pentru un candidat din județul Caraș Severin care este spitalizat.

Probele scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII 2024) încep marți, 25 iunie, cu testarea cunoștințelor de limba și literatura română.

Următoarea probă (matematică) va avea loc joi, 27 iunie, iar proba pentru elevii care au studiat limba și literatura maternă este programată vineri, 28 iunie.

Accesul elevilor în unitățile de învățământ/centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 – 8:30.

 Aceștia trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor și a desenelor se poate folosi și creion negru.

Probele încep la ora 9:00, când elevii vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne (acolo unde este cazul, pot fi solicitate și pagini suplimentare).

Durata de rezolvare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute (două ore), calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenții din sălile de examen). Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană/a Municipiului București de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii specifice cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neuro-dezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2024.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și a telefoanelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.

Totodată, în sălile de examen este interzisă introducerea următoarelor obiecte: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea (elevii au obligația de a lăsa aceste obiecte personale în sala de depozitare stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen). Cei care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi acceptați în examen. Probele sunt monitorizate audio-video.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 3 iulie, până la ora 14:00. Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 3 iulie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 4 iulie (în intervalul orar 8:00 – 12:00).

Elevii care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 9 iulie.

Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Codurile individuale vor fi distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

Activitățile din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a se realizează prin intermediul platformei dedicate evaluării digitalizate.

Subiectele și baremul de corectare vor fi disponibile pe site-ul subiecte.edu.ro, în fiecare zi cu probă scrisă, începând cu ora 15:00.

Comentarii

comentarii