Acasă Actualitate Facilităţi sporite la plata taxei de şcolarizare şi burse „Vasile Goldiş” acordate...

Facilităţi sporite la plata taxei de şcolarizare şi burse „Vasile Goldiş” acordate de UVVG

630
DISTRIBUIȚI

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă numeroase facilităţi şi Burse „Vasile Goldiş” – şcolarizare gratuită, în număr nelimitat, studenţilor care se înscriu, în anul I universitar 2014-2015, la una, sau mai multe specializări din cadrul celor 6 facultăţi ale UVVG.    

Oferta academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” este generoasă şi cuprinde 34 de specializări licenţă, 24 studii aprofundate la nivel de masterat, 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoală doctorală în domeniile medicină şi biologie şi o Şcoală postdoctorală, care a fost înfiinţată printre primele instituţii de studii postdoctorale din România.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” are calificativul maxim pentru performanţele obţinute în asigurarea calităţii actului de educaţie „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, acordat de Agenţia Română pentru  Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).  
Facilităţi la plata taxei de şcolarizare:
* Absolvenţii de liceu, promoţia 2014, care au obţinut la bacalaureat media cuprinsă între 8,50 şi 10 şi care optează pentru programele de studii din oferta universităţii cu excepţia programelor din cadrul  Facultăţii de Medicină, Medicină dentară şi Farmacie, beneficiază de şcolarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu ( bursa Vasile Goldiş ). Bursele acordate sunt nelimitate.
* Pentru achitarea integrală a taxei de şcolarizare, la înscrierea în anul I, nivel licenţă, candidaţii beneficiază de o reducere de 10 %.
* Studenţii care provin din casele de copii, orfani de ambii părinţi, studenţi cu handicap de grad I, care nu depăşesc vârsta de 20 ani la înscrierea în anul I, beneficiază de scutire de la plata taxei de şcolarizare precum şi a taxei pentru finalizarea studiilor, pe toată perioada şcolarizării.
* Studenţii care provin din aceeaşi familie, beneficiază fiecare de o reducere  de 10 % a taxei de şcolarizare.
* Studenţii înscrişi în anul I de studiu la programele de studii din oferta universităţii cu excepţia programelor din cadrul Facultăţii de Medicină, Medicină dentară şi Farmacie, şefi de promoţie 2014 şi olimpicii, care au obţinut locurile I, II, sau III la olimpiade naţionale, sau internaţionale, beneficiază de şcolarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu 2014-2015.
* Studenţii care urmează a doua specializare la nivel licenţă în cadrul universităţii, indiferent de forma de învăţământ, beneficiază de o reducere de 50 % a taxei de şcolarizare pentru cea de a doua specializare, pe toată perioada şcolarizării.
* Studenţii care urmează a doua specializare la nivel licenţă, absolvenţi ai UVVG cu diplomă de licenţă, sau absolvenţi ai colegiilor universitare din cadrul UVVG, sau absolvenţi ai Colegiului particular ”Vasile Goldiş” Arad, beneficiază de o reducere de 20% a taxei de şcolarizare.
* Angajaţii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad pe bază de contract individual de muncă, precum şi copiii acestora, care nu depăşesc vârsta de 25 de ani, la înscrierea în anul I, beneficiază de o reducere de 20 % a taxei de şcolarizare.
* Studenţii care urmează o specializare la nivel masterat, sau curs postuniversitar, absolvenţi ai UVVG, beneficiază de o reducere de 25 % a taxei de şcolarizare pentru cea de a doua specializare, pe toată perioada şcolarizării.
* Studenţii care fac parte din categoria personalului clerical beneficiază de o reducere de 50% la plata taxei de şcolarizare, precum şi a taxei pentru finalizarea studiilor, pe toată perioada şcolarizării.
Toţi studenţii pot beneficia, la cerere, de eşalonarea plăţii taxei de şcolarizare în rate lunare. Nu se percepe taxă de înscriere şi nici taxă de admitere. Condiţii avantajoase şi reducerea costurilor de preţ la cazare şi masă.
ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR  2014-2015
Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă se organizează pe bază de concurs de dosare şi media de la BAC, în două sesiuni, iulie şi septembrie 2014, conform următorului calendar: 01-28 iulie: înscrierea candidaţilor; 30 iulie – afişarea rezultatelor finale. Sesiunea de toamnă: 01 – 21 septembrie – înscrierea candidaţilor; 23 septembrie – afişarea rezultatelor finale;
Domeniul Sănătate: 01 – 26 iulie: înscrierea candidaţilor; 28 iulie – susţinerea testului grilă; 1 august – afişarea rezultatelor finale.
Acte necesare la înscriere: Diploma de bacalaureat în original, sau adeverinţă în original; Certificat de naştere (copie legalizată); Certificat de căsătorie (copie legalizată); Adeverinţă medicală; Trei fotografii format ľ; Dosar plic.
* Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şcolarizează absolvenţi de liceu cu, sau fără diplomă de bacalaureat prin colegii universitare.
Înscrieri la Oficiul Permanent de Informare şi Înscriere (B-dul Revoluţiei nr. 94-96), luni – vineri între orele 9,00-18,00; sâmbătă şi duminică între orele 9,00-13,00; Informaţii la telefon 0257/280373, sau email: admitere@uvvg.ro; site:www.uvvg.ro.

Comentarii

comentarii