Acasă Actualitate FALT îndeamnă proprietarii din Timişoara să verifice rezistenţa clădirilor în condiţii de...

FALT îndeamnă proprietarii din Timişoara să verifice rezistenţa clădirilor în condiţii de iarnă grea

399
DISTRIBUIȚI

Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT), în urma adresei transmise de Inspectoratul de Stat în Construcţii – Direcţia Regională în Construcţii Vest – şi având în vedere condiţiile meteorologice severe, care afectează construcţiile (zăpada, gheaţa etc.), informează asociaţiile de locatari-proprietari din Timişoara asupra obligaţiilor ce decurg din prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii. Astfel, proprietarii, administratorii şi utilizatorii construcţiilor au obligaţia de a efectua la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii care le revin. Neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor, a lucrărilor de întreţinere, de reparaţii şi consolidare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.550 lei la 7.700 lei.
Petru Olariu, preşedintele FALT, a spus joi, 16 februarie, că aceste obligaţii ale proprietarilor sunt prevăzute şi de Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, iar neexecutarea lor constituie contravenţie în conformitate cu dispoziţiile art. 56 din lege.
Obligaţiile proprietarilor privind urmărirea evoluţiei în timp a construcţiilor sunt cuprinse şi în Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatarea intervenţiilor în timp şi postutilizarea construcţiilor, aprobat de HG nr. 76 din 1997, precum şi în Normativul P 130/1999 privind comportarea în timp a construcţiilor.
„Organizarea urmăririi curente a comportării construcţiilor noi sau vechi revine în sarcina proprietarilor şi-sau a utilizatorilor care o execută cu personal şi mijloace proprii sau, în cazul în care nu are personal, cu mijloace necesare pentru a efectua această activitate, poate contracta activitatea de urmărire curentă cu o firmă abilitată”.
De asemenea, în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 230/2007, Comitetul Executiv, reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari, are atribuţia de a asigura completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei.

Comentarii

comentarii