Acasă Actualitate Femeile hărţuite sexual sau discriminate au un sprijin

Femeile hărţuite sexual sau discriminate au un sprijin

215
DISTRIBUIȚI

Începând de ieri
Orice femeie din Timiş şi Timişoara care se va simţi discriminată, sub orice formă, la locul de muncă sau hărţuită sexual în viaţa de zi cu zi şi în societate va avea un sprijin puternic în noul Centru de consiliere în materie de egalitate de şanse şi non-discriminare, inaugurat vineri, 19 februarie, pe str. Sarmisegetuza, nr. 8, etaj 1, Timişoara, de către Blocul Naţional Sindical (BNS), în colaborare cu BNS Timiş.“Egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi este, cum se spune, frumoasă, sublimă, dar lipseşte cu desăvârşire. BNS vrea să ajute în mod concret femeile din Timiş”, a spus Aurel Mihuţ, preşedintele BNS Timiş.

“Ne întâlnim la tot pasul cu discriminarea”

Instituţia însărcinată cu implementarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi a politicilor în domeniu este Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în România. Câte angajate exploatate în marile companii multinaţionale din Timişoara ştiu de existenţa acesteia? Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi transpune integral Directiva 2002/73/ a Comisiei Europene de amendare a Directivei 76/207/, privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, referitor la accesul la angajare, pregătirea profesională şi promovarea, precum şi la condiţiile de muncă. Legea 202 reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării discriminării directe şi indirecte după criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România. Deşi, la prima vedere, subiectul nu prinde în societatea românească, prin egalitate de şanse între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi feminin şi tratamentul egal al acestora. Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea discriminării directe şi indirecte după criteriul de sex se aplică în domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, participării la decizie, precum şi în alte domenii, reglementate prin legi specifice. “Este interzisă discriminarea directă sau indirectă după criteriul de sex”, arată Legea 202. În realitate, aşa se întâmplă? “Ne întâlnim la tot pasul cu discriminarea”, a spus Maria Grapini, preşedintele Asociaţiei Femeilor Antreprenor din România.

Reţea de 8 centre

Conform statisticilor, una dintre cele mai des întâlnite probleme la locurile de muncă o reprezintă hărţuirea sexuală. De aceea este considerată discriminare după criteriul de sex şi hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană, la locul de muncă sau în orice alt loc. Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărţuire sexuală, având ca scop de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată (e valabil şi în cazul femeilor, dar şi abărbaţilor) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate, în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură, ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. “Punem la dispoziţia femeilor această reţea de 8 centre, ce le deschidem în cele opt regiuni ale ţării, pentru a rezolva probleme legate de discrimanare la locul de muncă sau de orice eveniment cu care se confruntă în viaţa lor profesională şi nu numai, să ştie că există aici un nucleu de oameni care le oferă soluţii”, a spus Dumitru Costin, preşedintele BNS.

Comentarii

comentarii