Acasă Actualitate Fundația Timișoara 89 atenționează Consiliului Local că propunerea de acordare a subvenției...

Fundația Timișoara 89 atenționează Consiliului Local că propunerea de acordare a subvenției pe 2021 creează nedumeriri

345
DISTRIBUIȚI

Fundația Timișoara 89 atenționează comisiile de specialitate ale Consiliului Local Timișoara că nu e bună propunerea făcută de Comisia de Evaluare și Selecționare a asociațiilor, fundațiilor în vederea acordării subvenției pe anul 2021, precum și față de reducerea numărului de beneficiari (de la 45 la 40 cazuri subvenționate) pentru care se acordă această subvenție.

De aceea Fundația Timișoara 89 semnalează mai multe situații, care trebuie luate în calcul.

Capacitatea de adăpostire a Centrului de cazare pentru persoane fără adăpost al fundației este în mod real de 56 de locuri, dintre care acreditate 45 (din cauza normelor de spațiu precizate în proceduri).

Deși pe parcursul anului trecut, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, numărul beneficiarilor cu cărți de identitate provizorii sau domicilii pierdute în Timișoara – agreați pentru a le fi subvenționată cazarea în centrul rezidențial al fundației – a scăzut, numărul celor în mod real cazați în centru (cei cu acte de identitate expirate sau cu acte de identitate lipsă) a fost mult mai mare, depășind chiar cifra de cazuri pentru care există acreditare.

Fiindcă subvenția se acordă doar pentru cei cu acte de identitate în municipiul Timișoara, pentru celelalte cazuri sociale ajunse în situație de criză și fără adăpost provenite din județ sau din țară (unii dintre aceștia fiind tineri proveniți din fostele case de copii) costurile pentru cazare și întreținere (medicamente, hrană etc.) au fost susținute doar din fondurile proprii ale fundației, fonduri provenite din donații și sponsorizări din străinătate (Suedia, Germania) și din țară (firme și prieteni ai fundației).

Trebuie menționat faptul că la nivel județean nu există niciun centru de cazare pentru persoane fără adăpost, iar cei care nu au acte de identitate rămân de obicei în stradă.

Totuși, Fundația Timișoara 89 fiind o organizație umanitară, nu poate face discriminări privind proveniența cazurilor sociale grave și cazează persoane indiferent de zona din care provin dacă cei care solicită ajutor îndeplinesc capacități minimale de integrare în adăpost (să nu fie violenți sau alcoolici cu tulburări de grave de comportament ce îi pot afecta pe ceilalți cu care trebuie să conviețuiască).

În privința standardelor de cost pentru servicii sociale (stabilite de Ministerul Muncii), Fundația Timișoara 89 semnalează o incredibilă și gravă omisiune la capitolul ”Centrele de găzduire temporară a persoanelor adulte fără adăpost”, adică, pur și simplu, pentru astfel de centre nu există niciun standard.

De aici și calculul subvenției locale pentru Centrul de cazare al fundației, unde serviciul funcționează 24 de ore din 24 (subvenție care cuprinde salariile angajaților și toate costurile de întreținere – reparații, medicamente, materiale de igienizare și curățenie, consumabile, parțial hrană etc. etc.) relevat în suma de 750 lei/lună pentru un beneficiar, în timp ce pentru un Centru de zi (unde există standarde), subvenția pentru un beneficiar este de peste 2000 lei.

”Discrepanța dintre cele două feluri de susținere (subvenționare) este uluitoare, cu atât mai mult cu cât cazarea completă față de prezența limitată într-un centru de zi presupune pentru cea dintâi costuri mult mai mari, ținând cont de afecțiunile fizice și psihice ale celor în stare (mai mică sau mai mare) de dependență de asistența socială (cu boli incurabile, sub medicație permanentă etc.)

Atragem atenția din nou că o atitudine corectă de susținere a ONG-urilor care prestează servicii sociale nu poate fi realizată fără consultarea directă a acestora. Numai așa imaginea de ansamblu asupra volumului de activitate al acestora poate fi înțeles, apreciat și susținut fără a descuraja și slăbi efectele sectorului nonprofit, care, așa cum în repetate rânduri până și oficialitățile au constatat, funcționează cu costuri semnificativ mai mici decât serviciile oferite de instituțiile de stat.

Ca o exemplificare a felului în care se presupune că trebuie să coste serviciile Fundației Timișoara 89 (prin acordarea de subvenție), vă arătăm suma lunară de 28.710 lei, adică cca. 5.800 Euro. Din această sumă (plus ce vom mai obține din presupusele sponsorizări și donații) va trebui să plătim salariile a 7 angajați și întreținerea completă a 40 de beneficiari. Ridicol de puțin, nu-i așa? Vă rugăm să țineți cont de această realitate și să conștientizați cu adevărat contribuția societății la un serviciu social esențial pentru comunitate”, atenționează conducerea Fundației Timișoara 89, marți 12 ianuarie 2021.

Comentarii

comentarii