Acasă Stiri recomandate Gheorghe Milici, un executor judecătoresc penal

Gheorghe Milici, un executor judecătoresc penal

DISTRIBUIȚI

După ce, în urmă cu ceva timp, presa din Timişoara dezvăluia cazul unui executor judecătoresc care, deşi era pensionar, continua să activeze ca executor, de data aceasta, tot la Timişoara, există un caz mult mai grav. Gheorghe Milici continuă să activeze ca executor judecătoresc, deşi a fost exclus din această profesie încă din 2007. Verificarea activităţii profesionale a executorului Gheorghe Milici s-a realizat cu ocazia controlului profesional efectuat la biroul acestuia, în perioada 20 – 24 februarie 2006, precum şi cu ocazia extinderii controlului cu privire la alte dosare ale sale, în perioada 6 – 9 martie 2006. „În urma verificării tuturor dosarelor de executare silită menţionate, rezultă indicii că executorul judecătoresc Milici Gheorghe, prin soluţionarea într-o manieră defectuoasă (neprocedurală) a acestor dosare, cu ştiinţă a perceput şi încasat în mod nelegal şi repetat sume de bani ce nu pot fi justificate prin înscrisuri, producând prejudicii patrimoniale debitorilor”, se spune în raportul Corpului de Inspecţie al Ministerului Justiţiei. „În situaţia dosarului nr. 37/2005, deşi executarea silită a fost anulată de instanţă şi s-a dispus întoarcerea executării, cu consecinţa repunerii în situaţia anterioară pornirii executării silite, prejudiciul a fost produs prin lipsirea îndelungată a debitorului de folosinţa banilor, poprirea fiind dispusă în mod greşit, asupra sumelor de bani cu care ROMEXTERRA BANK desfăşura operaţiuni în conturile clienţilor săi, iar nu asupra rezervelor proprii ale băncii”, se mai spune în raport. Conform raportului, Gheorghe Milici pretindea ca onorariu 15 la sută din valoarea bunurilor executate, dar în alte cazuri, mărirea onorariului se făcea în mod mascat. În situaţii în care valoarea executării era mică, executorul adăuga diferite cheltuieli (declarate că sunt pretinse de executare), iar procentul ajungea până la 20-30 la sută din valoarea bunurilor executate.

Un sir lung de procese a făcut ca excluderea să fie irevocabilă

Astfel, prin Hotărârea nr. 1/12.07.2006 a Consiliului de Disciplină al Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Timişoara s-a luat decizia excluderii din profesia de executor judecătoresc a lui Gheorghe Milici, ca sancţiune disciplinară prevăzută de art. 46 lit. e din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti. Această hotărâre a rămas irevocabila, prin Decizia civilă nr. 1197/13.12.2007, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 6525/59/2006. Urmare a rămânerii irevocabile a hotărârii de excludere din profesie şi a deciziei civile nr. 1197/13.12.2007 a Curţii de Apel Timişoara, ministrul Justiţiei a emis Ordinul nr. 124 l/C/29.04.2008, prin care s-a dispus: încetarea calităţii de executor judecătoresc a lui Gheorghe Milici şi aducerea la cunoştinţa Direcţiei pentru servicii juridice conexe, a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, pentru aducerea la îndeplinire a ordinului (ordinul a fost pus în executare prin radierea de pe Tabloul executorilor judecătoreşti şi predarea ştampilei, registrelor şi dosarelor, care au fost preluate de alţi executori din raza de competenţă a CEJ Timişoara). Împotriva Deciziei civile nr. 1197/13.12.2007 a Curţii de Apel Timişoara, Gheorghe Milici a formulat o cerere de revizuire, în dosarul nr. 1682/59/2007 – dosar strămutat la Craiova. Prin încheierea de şedinţa din 25 iunie 2008, Curtea de Apel Craiova – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal dispune suspendarea executării hotărârii a cărei revizuire se solicită, dar dispoziţia de suspendare a fost dată după emiterea Ordinului Ministrului nr. 1241/C/29.04.2008. Gheorghe Milici a formulat contestaţie împotriva Ordinului Ministrului Justiţiei, de încetare a calităţii sale de executor, iar prin Sentinţa Civilă nr. 2791/22 octombrie 2008, Curtea de Apel Bucureşti a admis acţiunea în anulare şi a anulat Ordinul nr. 1241/C/29.04.2008. Milici a solicitat Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Timişoara să-i înapoieze de urgenţă ştampila, registrele şi dosarele de executare, în baza hotărârii date în primă instanţă de Curtea de Apel Bucureşti, iar prin procesul-verbal din data de 05.11.2008, Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a predat ştampilele şi registrele preluate de la acesta, în data de 28.05.2008. Sentinţa dată în prima instanţă de Curtea de Apel Bucureşti a fost modificată prin Decizia civilă nr. 1831/31.03.2009 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a admis recursul declarat de Ministerul Justiţiei, a modificat hotărârea atacată şi, pe fond, a respins acţiunea formulată de Milici, menţinând, în final, în mod irevocabil, Ordinul nr. 1241/C/29.04.2008, de încetare a calităţii de executor judecătoresc a lui Gheorghe Milici.

Toate actele de executare silită sunt lovite de nulitate

În acest fel, începând cu data de 31.03.2009, prin confirmarea legalităţii şi temeiniciei Ordinului Ministrului nr. 1241/C/29.04.2008, emis de ministrul Justiţiei, prin hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă, a încetat calitatea de executor judecătoresc a lui Gheorghe Milici, în condiţiile art. 22 lit. d din Legea nr, 188/2000, iar toate actele de executare silită făcute după această dată sunt lovite de nulitate. În condiţiile art. 48 din Legea nr. 188/2000, Gheorghe Milici avea obligaţia ca, în termen de 5 zile de la excluderea din profesie, să predea însemnele autorităţii publice cu care a fost investit, registrele şi dosarele în lucru Camerei executorilor judecătoreşti Timişoara, ceea ce nu s-a realizat, Gheorghe Milici continuând activitatea de executor judecătoresc, prevalându-se de încheierea de suspendare a Curţii de Apel Craiova din 25.06.2008. În condiţiile în care încheierea de suspendare a Deciziei civile nr. 1197/2007 a Curţii de Apel Timişoara a fost dată după emiterea Ordinului Ministrului nr. 1241/C/29.04.2008, iar legalitatea ordinului de încetare a calităţii de executor a fost confirmată prin hotărâre irevocabilă (Decizia civila nr. 1831/31.03.2009 a ICCJ), rezultă că încheierea de care se prevalează executorul este caducă, neputând să mai producă efecte.

Uzurpare de calităţi oficiale

Ceea ce face Gheorghe Milici acum este, conform legii, „exercitare fără drept a unei funcţii sau profesii” şi „uzurpare de calităţi oficiale”. Milici nu mai are calitatea şi puterea de a îndeplini serviciul de interes public, constând în punerea în executare silită a hotărârilor judecătoreşti. Cum, prin încetarea calităţii de executor judecătoresc, în condiţiile art. 22 lit. d din Legea nr. 188/2000, Gheorghe Milici a fost dezinvestit de autoritatea publică necesară exercitării acestor atribuţii, executările silite realizate de acesta sunt lovite de nulitate. Actele de executare efectuate de executor după data rămânerii irevocabile a hotărârii de excludere din profesie nu vor putea fi salvate nici de aparenţa în drept (admisă ca principiu pentru a salva actele făcute de un funcţionar care nu are competenta funcţională, dar care exercită în fapt atributele funcţiei), deoarece, pe de o parte, radierea executorului de pe tabloul executorilor judecătoreşti, în anii 2009 şi 2010, fac ca aparenţa în drept sa nu funcţioneze.

Cabinet ilegal, la doi paşi de tribunal

Cu toate acestea şi cu multe procese pe rol, pentru anularea actelor efectuate în ultimii doi ani de executor, Biroul executor judecătoresc Gheorghe Milici, situat la doi paşi de Tribunalul Timiş, pe strada Dr. Russel, nr. 2, funcţionează în continuare fără probleme. Milici atrage în continuare clienţi prin plachete situate pe clădire şi în curtea în care este situat cabinetul şi este susţinut în continuare de avocaţi şi… jurnalişti, cărora le-a făcut jocurile în ultimii ani. Din fericire, Gheorghe Milici nu este susţinut de preşedintele Camerei Executorilor de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, Cristian Jurchescu, care ne-a declarat: „Milici mai există in evidenţă conform Deciziei civile nr. 1197/2007 a Curţii de Apel Timişoara şi nu mai apare pe lista executorilor judecătoreşti din judeţul Timiş. Toate actele realizate de acesta sunt lovite de nulitate. De activitatea lui Milici trebuie să se ocupe în continuare autorităţile abilitate”.

Comentarii

comentarii