Acasă Actualitate Gropile clandestine de deșeuri din localitățile periurbane Timișoarei – o sfidare a...

Gropile clandestine de deșeuri din localitățile periurbane Timișoarei – o sfidare a legilor și civilizației

1310
DISTRIBUIȚI

Terenurile din perimetrul localităților periurbane Timișoarei -Giarmata, Sînandrei, Covaci, Dumbrăvița, Săcălaz – de ani de zile au devenit deponeuri clandestine de deșeuri, sfidându-se cu mare nerușinare nu numai civilizația și bunul simț, ci legile privind protecția mediului.

Dincolo de Timișoara munți de gunoaie își scot frunțile mizerabile din verdeață, infectând pusta Banatului și pânza freatică, de unde o mare parte dintre locuitorii Timișului se alimentează cu apă la robinetul din bucătărie.

Reprezentanții Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Timiș susțin că știu de aceste situații grave și chiar au luat măsurile ce se cuvin, chiar  au dat amenzi piperate, de peste 10.000 -15.000 de lei, multor primării (UAT-uri), totuși mormanele de gunoaie încă persistă pe câmpia bănățeană.

”Am avut o sesizare, iar echipa GNM CJ Timiș a luat legătura cu cele trei UAT-uri. E vorba de o persoană care are un teren privat, iar acolo se depun deșeuri. Cetățeanul respectiv a luat măsuri. A făcut un șanț să nu mai poată intra mașinile, dar cu toate acestea oamenii nu înțeleg și continuă să abandoneze deșeuri pe teren.

Noi am luat toate măsurile, am făcut note de constatare și invitații la discuții directe. Noi dăm și amenzi mari. În acest caz, fiind un teren privat nu putem da amendă UAT-urilor.

Responsabilitatea este a persoanei respective, să îngrădească terenul să nu mai permită nimănui să acceseze zona să lase gunoaie acolo. Nu trece nicio sesizare fără să fie luate măsuri, avertizări și date sancțiuni, atunci când se impun”, a explicat Liviu Neguț, comisarul șef al GNM -CJ Timiș, luni 19 octombrie 2020.

Inspectoratul de Poliție Timiș susține că participă la inspecții, de fiecare dată când i se cere sprijinul, de către GNM CJ Timiș.

GNM CJ Timiș continuă acțiunile de inspecție și control la UAT-urile din județul Timiș, pentru verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale (conform PNGD) și a stării de salubritate a localităților.

Un control al comisarilor GNM a fost și în zona Giarmata cu mai multe terenuri afectate de abandonări de deșeuri, în această vară.

Aspectele constatate de echipa de control a GNM CJ Timiș pe raza comunei Giarmata arată că protecția mediului, atribuțiile și responsabilitățile prevăzute în Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor nu sunt respectate.

Pe pășunea comunală și în canalul ANIF ce traversează pășunea au fost identificate cantități semnificative de deșeuri amestecate, în zona de centură Timișoara-Giarmata pe terenuri private de asemenea existau suprafețe cu zone afectate de abandonări de deșeuri.

Astfel, au fost dispuse măsuri cu termen 30.06.2020 și permanent, pentru remedierea aspectelor constatate, și a fost aplicată amendă în valoare de 15.000 lei.

Garda Națională de Mediu Timiș mai atenționează că, deși problema gestionării deșeurilor în localitatea Mănăștiur a mai făcut obiectul controalelor GNM Timiș și au fost impuse măsuri, reprezentanții administrației publice locale nu au acționat în scopul refacerii și protecției mediului, nu au eliminat abandonările de deșeuri de pe raza comunei.

Astfel, tot în această vară, comisarii GNM CJ Timiș au dat o amendă în valoare de 15.000 lei pentru nerespectarea Legii nr. 211 din 2011, privind regimul deșeurilor, și au dispus măsuri cu termen de salubrizare.

”Atragem din nou atenția, tuturor primăriilor că este datoria lor conform OUG 195/2005 art.70, lit.h, ca pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel”, atenționează Liviu Neguț, comisarul șef al GNM Timiș.

Ca urmare a sesizărilor adresate Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul Județean Timiș cu privire la abandonarea deșeurilor pe raza orașului Jimbolia, o echipa de comisari a efectuat verificări în teren, unde au fost identificate zone cu abandonări de deșeuri. Pentru neconformitățile constatate, UAT Jimbolia, în baza Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 15.000 lei, tot în această vară.

Inspecții au fost făcute de GNM Comisariatul Județean Timiș, cu sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș, și în zona șoselei de centură a Municipiului Timișoara. S-au constatat suprafețe însemnate de terenuri afectate de depozitări ilegale de deșeuri!

Comisarii GNM au aplicat prevederile legale față de persoanele responsabile identificate și au fost dispuse de asemenea autorităților responsabile să adopte urgent măsurile necesare pentru stoparea fenomenului de abandonare a deșeurilor în aceste zone nepermise.

”Împreună cu Poliția Timiș și cu Jandarmeria Timișoara, noi întotdeauna am intervenit la diferite situații, privind poluarea mediului, cât mai rapid nu numai cânt am fost sesizați de primăriile din județ sau persoane fizice, dar și de alte instituții. Colaborăm foarte bine cu polițiștii și jandarmii, în diferite situații mai grave. Noi avem și un plan de inspecții și controale, dar și autosesizări. Când terenul unde are loc depozitarea deșeurilor aparține UAT-urilor, pe amendăm pe UAT-urile responsabile și solicităm măsuri de rezolvare. Când este vorba de persoane fizice sau juridice private, procedăm la fel. Îi amendăm și impunem măsuri de rezolvare”, a mai spus Liviu Neguț.

GNM CJ Timiș atenționează că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare – art. 59 autorităţile administraţiei publice locale, au următoarele obligaţii:  asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.

Urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD; elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor; asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă și acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile, OUG 195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare, art 80 lit e, autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure, în structura lor organizatorică, structuri cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, încadrate cu personal de specialitate.

”Atenționăm proprietarii și deținătorii de terenuri că au obligația stabilită prin art.68 lit.b) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, ″ să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţii rutiere, feroviare şi de navigație″.

Neîndeplinirea acestei obligații constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice. Îngrijirea terenurilor deținute în proprietate sau folosință este obligatorie! Nu contribuiți la transformarea terenurilor în depozite de deșeuri! -atenționează GNM CJ Timiș.

Comentarii

comentarii