Acasă Actualitate Guvernul Ponta obligă Consiliul Județean Timiș să facă rectificări bugetare

Guvernul Ponta obligă Consiliul Județean Timiș să facă rectificări bugetare

362
DISTRIBUIȚI

Ținând cont de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 15/08 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, Consiliul Județean Timiș propune, în cadrul unui proiect de hotărâre, aprobarea rectificării bugetului Judeţului Timiş pe anul 2012, respectiv „secţiunea de funcţionare”. 

Ordonanța de Urgență prevede, având în vedere Deciziile Curţii Constituţionale nr. 223 şi 224/2012 care au stabilit că dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5% se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei, Guvernul României a modificat art. 296 indice 9 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi art. 257 alin. (2) indice 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul impozitării cu cota de 5,5% reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate numai a părţii din veniturile din pensii care depăşesc 740 lei. Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile din pensii aferente lunii mai 2012. De asemenea, conform aceluiaşi act normativ, sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale acordate unităţilor administrativ-teritoriale în anul 2012 prin Hotărârea Guvernului nr. 255/2012 pentru plata unor arierate aferente cheltuielilor curente şi de capital, precum şi pentru cofinanţarea unor proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, neutilizate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 15/2012, se restituie de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la bugetul de stat, în contul din care acestea au fost încasate. Regularizarea cu bugetul de stat a sumelor prevăzute mai sus se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă (8 mai 2012). Rectificarea bugetară a Consiliului Județean Timiș este impusă de alocarea, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, suma de 2.000,00 mii lei, suma defalcată din T.V.A. pentru echilibrarea bugetului. Analizând contul de execuţie al bugetului local pe secţiunea de funcţionare din 9.05.2012,Consiliul Județean a constatat un procentaj mai mare comparativ cu anul 2011 la aceeaşi dată, consideră că majorarea cotei cu suma de 2.000,00 mii lei este justificată. Restituirea sumei de 2.000,00 mii lei se face din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Comentarii

comentarii