Acasă Economic Guvernul scoate bani din Trezorerie pentru POS Mediu, ca şi în cazul...

Guvernul scoate bani din Trezorerie pentru POS Mediu, ca şi în cazul unor programe întrerupte de CE

387
DISTRIBUIȚI

Ministerul Mediului a primit acordul Guvernului să se împrumute cu 100 milioane lei de la Trezorerie, pentru a acoperi în martie plăţile în proiectele finanţate prin Programul Operaţional Sectorial privind Mediul, procedură decisă de Executiv şi în cazul altor programe de finanţare, întrerupte de CE. 

Împrumutul va fi contractat din fondurile obţinute de stat din privatizare şi păstrate la Trezorerie. "În scopul asigurării necesarului de finanţare a Autorităţii de management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, aferent lunii martie 2012, în vederea efectuării plăţilor pentru proiectele finanţate în cadrul programului, pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, exclusiv prefinanţările, aferente asistenţei financiare nerambursabile primite de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, se aprobă alocarea temporară de către Ministerul Finanţelor a sumei de 100 milioane lei, pentru luna martie, din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului", se arată într-o hotărâre aprobată în ultima şedinţă de Guvern. Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru acest program este Ministerul Mediului. Împrumutul de la Trezorerie va fi restituit în euro până la 17 decembrie, din sume rambursate de către Comisia Europeană. În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană nu vor acoperi integral împrumutul, din cauza unor cheltuieli care ulterior sunt constatate drept neeligibile, Ministerul Mediului va achita diferenţa din bugetul propriu. 

O decizie similară a mai fost luată de Guvern şi în cazul Ministerului Muncii, pentru Programul Operaţional Sectorial privind Dezvoltarea Resurselor Umane, şi al Ministerului Dezvoltării Regionale, pentru plăţile aferente proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional. Cele două programe pentru care s-a decis acoperirea plăţilor de la Trezorerie au fost întrerupte de către Comisia Europeană. Astfel, din cauza unor nereguli constatate în cursul unui control anual pe zona de achiziţii publice, Comisia Europeană a întrerupt rambursările pentru axa prioritară 2 din Programul Operaţional Regional începând cu data de 11 iunie 2011. Plăţile au fost reluate în luna decembrie. În cazul Programului Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Comisia Europeană a decis în luna februarie întreruperea termenului de plată.
 

Comentarii

comentarii