Acasă Actualitate „Implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor”

„Implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor”

340
DISTRIBUIȚI

UVVG prezentă la lansarea proiectului DOCIS
O delegaţie a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a răspuns invitaţiei Agenţiei Naţionale pentru Calificările în Învăţământul Superior şi Parteneriat în Mediul Economic şi Social  (ACPART) privind lansarea proiectului DOCIS „Implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor”.
ACPART este autoritatea naţională aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru stabilirea şi actualizarea periodică a cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior. Prin instituirea şi în România a „Cadrului Naţional al Calificărilor din învăţământul superior” se asigură coerenţa calificărilor şi a titlurilor certificate pentru cele trei cicluri de studii: licenţă, masterat şi doctorat. Prof. univ. dr. ing. Corneliu Maior, cancelar general al UVVG, prezent la lansarea proiectului DOCIS, ne-a declarat: „Conform obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană prin Strategia Lisabona şi Procesul Bologna este necesară crearea unui meta-cadru european al calificărilor. Instituirea Cadrului Naţional al Calificărilor şi realizarea de către ACPART a unui Registru Naţional prin care Universităţile îşi vor valida calificările asigură alinierea integrală a ţării noastre la Cadrul European al Calificărilor. Dezvoltarea de competenţe printr-un bogat bagaj de cunoştinţe şi abilităţi asigură absolventului Mileniului III posibilitatea dezvoltării profesionale şi personale în condiţii de eficacitate şi eficienţe”.

Comentarii

comentarii