Acasă Actualitate În lupta cu COVID19, Sindicatul Spiru Haret Timiș solicită măști de protecție...

În lupta cu COVID19, Sindicatul Spiru Haret Timiș solicită măști de protecție și dezinfectanți pentru profesori

1593
DISTRIBUIȚI

Sindicatul Independent al Învăţământului Preuniversitar ”Spiru Haret”  Timiş atenționează că, potrivit articolului 175 din Codul muncii, republicat,angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă, iar măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în niciun caz, obligaţii financiare pentru salariaţi.

De asemenea, Legea nr. 319 din 2006 a securităţii și sănătăţii în muncă prevede că angajatorul trebuie să asigure echipamente individuale de protecţie și să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie.

Articolul nr. 5, litera j din Legea nr. 319/2006 a securităţii si sănătăţii în muncă definește echipamentul individual de protecţie ca fiind orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv.

Tot Legea nr. 319/2006 dispune că materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori.

Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi contractul individual de muncă.

Totodată, art. 43 alin. 1 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial, Partea V nr. 2/14 mai 2019, prevede că unitățile și instituțiile prevăzute în anexa nr. 3 vor asigura, pe cheltuiala lor, echipamente de protecție, instruirea și testarea salariaților cu privire la normele de sănătate și securitate a muncii.

În acest scop, conducerile instituțiilor vor prevedea în proiectele de buget sumele necesare pentru achiziționarea echipamentelor de protecție și vor solicita ordonatorilor principali de credite alocarea la timp a fondurilor necesare.

În același sens, sunt dispozițiile articolului 43 alin. 1 din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități Timiș, învățământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial, Partea V nr. 2/14 mai 2019.

”Având în vedere dispozițiile legale menționate anterior, cât și clauzele contractelor colective de muncă aplicabile personalului din învățământul preuniversitar apreciem că este reglementată obligația angajatorului de a asigura măștile de protecție necesare angajaților din învățământ, acestea putând fi incluse în echipamentul de protecție necesar în contextul pandemiei cu SARS-COV 2.

Articolul 1 din Ordinul nr. 874 din 2020, privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, emis de Ministerul Sănătății, prevede că pe durata stării de alertă, în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile şi cu respectarea instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”, a atras atenția prof. Virgil Popescu, președintele sindicatului Spiru Haret Timiș, miercuri 26 august 2020.

Ordinul nr. 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, emis de Ministerul Muncii si Protecției Sociale, cuprinde, de asemenea, prevederi referitoare la obligativitatea angajaților de a purta masca de protecție.

Pe site-ul Ministerului Sănătății este publicat proiectul Ordinului pentru aprobarea Normelor privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19, care reglementează normele privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19 prevăzute în Anexa la ordin și Scenariile de funcționare pentru fiecare ciclu de învățământ preuniversitar prevăzute în Anexa nr. 1 la Anexa la ordin. 

Acest proiect prevede „purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământ” ca măsură esențială pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea și limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii.

”În contextul reglementării legale a purtării măștii de protecție de către întregul personal pe toată perioada cât se află în interiorul unității de învățământ ca măsură esențială pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea și limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii cu noul coronavirus SARS-CoV-2, considerăm că sunt întrunite cerințele legale și contractuale care prevăd obligația angajatorului de a asigura măștile de protecție necesare angajaților din învățământ”, mai atenționează Sindicatul Spiru Haret Timiș.

Comentarii

comentarii