Acasă Actualitate IN MEMORIAM – VASILE POPEANGĂ

IN MEMORIAM – VASILE POPEANGĂ

375
DISTRIBUIȚI

Cu profund regret, îndoliaţi, ne despărţim, în această zi, de profesorul universitar doctor Vasile Popeangă, membru al comunităţii academice a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, mentor a numeroase generaţii de elevi şi studenţi, un adevărat părinte al învăţământului românesc. Personalitate de prestigiu a învăţământului românesc, profesorul Vasile Popeangă se înscrie, prin valoarea operei sale pedagogice, în galeria marilor dascăli care au servit cu devotament şcoala. Cu o carieră didactică de excepţie, profesorul Vasile Popeangă, îşi începe activitatea în anul 1950, pe o catedră de pedagogie din cadrul Şcolii Normale din Arad, unde avea să-şi câştige notorietatea în medii cultural – ştiinţifice şi pedagogice atât în ţară, cât şi în străinătate. Pe parcursul întregii activităţi, profesorul Vasile Popeangă îşi valorifică aptitudinile de cercetător ştiinţific, dedicându-se unei vaste problematici din domeniul socio-pedagogiei, publicând zeci de volume şi sute de articole ştiinţifice în periodice din ţară şi străinătate. Are o prezenţă activă la reuniuni ştiinţifice organizate de instituţii de învăţământ din Iugoslavia, Ungaria, Slovacia, Rusia şi Basarabia. Cu o astfel de experienţă ştiinţifică şi profesională, după 1989, Vasile Popeangă a obţinut titlul de profesor universitar la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, numărându-se printre membrii fondatori ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, ai Fundaţiei Universitare „Vasile Goldiş” şi ai primului Colegiul Pedagogic din Arad. În calitate de decan al Colegiului Pedagogic, a contribuit la formarea de noi generaţii de cadre didactice care să sporească prestigiul instituţiei în arealul învăţământului din partea de Vest a României. Calităţile umane şi intelectuale ale educatorului, Vasile Popeangă, au reprezentat sursa respectului din partea tinerilor, cât şi al colegilor. Ca membru al Senatului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin intervenţiile sale, profesorul Vasile Popeangă a dovedit că valoarea unui om constă în ceea ce dă societăţii, nu în ceea ce primeşte. Educaţia care se bazează în principal pe dorinţa de a desfăşura cu succes o activitate şi pe dorinţa de recunoaştere a muncii, face ca şcoala să fie stimată de tineri. Înscriindu-se în pleiada marilor dascăli ai Preparandiei arădene şi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, profesorul, autorul de manuale şi eruditul om de cultură Vasile Popeangă a fost un remarcabil cărturar ce şi-a dedicat întreaga viaţă cercetării în domeniul ştiinţelor educaţiei. Pedagogia, în accepţia sa, trebuie înţeleasă ca o ştiinţă a acţiunii educative, menită să optimizeze întreaga muncă a educatorului. Vasile Popeangă este preţuit ca un cercetător cu personalitate şi independenţă de spirit care a pus în valoare istoria învăţământului românesc din părţile Aradului. Profesorul univ. dr. Vasile Popeangă a fost decanul Colegiului Pedagogic pe durata a două mandate, după care a continuat activitatea de cercetare ştiinţifică, în calitate de director al Bibliotecii Centrale Universitare „Tudor Arghezi”,  editând publicaţia „Casa Cărţii”. Opera ştiinţifică a prof. univ. dr. emerit Vasile Popeangă, cuprinde peste 25 de volume şi peste 150 de articole publicate în periodice din ţară şi străinătate. Problematica abordată se referă la: organizarea învăţământului românesc din Transilvania, activitatea şcolară românească din părţile Aradului; Aradul cultural şi lupta pentru realizarea Marii Uniri, viaţa religioasă din Eparhia Aradului, cât şi la realizarea de monografii dedicate unor mari personalităţi istorice româneşti: Onisifor Ghibu, Roman Ciorogariu, Sever Bocu, Vasile Goldiş. Ca o recunoaştere a meritelor demonstrate în  carieră, profesorului  Vasile Popeangă  i-au fost acordate numeroase distincţii profesionale, ştiinţifice şi culturale, printre care cea mai relevantă este aceea de profesor emerit. În semn de preţuire a întregii activităţi a Prof. univ. dr. Vasile Popeangă, Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad i-a acordat înaltul titlu academic de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. În studiile sale din domeniul ştiinţelor educaţiei, profesorul Vasile Popeangă abordează teme extrem de actuale, ca: „Învăţarea centrată pe student în procesul constituirii Spaţiului European al Învăţământului", prin care susţine ideea ca educatorul să fie călăuzit de o concepţie pedagogică activă privind îndrumarea grupului studenţesc şi realizarea unui management democratic în desfăşurarea procesului învăţării şi atribuirea de roluri educative multiple studenţilor. Iniţierea studenţilor în cercetarea ştiinţifică şi angajarea acestora în acte de creaţie şi transfer de informaţii, conduc, în concepţia prof. Vasile Popeangă la formarea elitelor tinere din care se vor recruta performerii de mâine. Sunt remarcabile studiile sale privind iniţierea studenţilor în metodologia cercetării ştiinţifice, cât şi nevoia de modele în formarea personalităţii. Prin întreaga diversitate a muncii sale, profesorul Vasile Popeangă a servit, la modul exemplar, şcoala şi cultura românească. Comunitatea noastră academică îi va păstra vie memoria pentru vocaţia sa pedagogică, opera ştiinţifică şi verticalitatea morală a Omului şi profesorului Vasile Popeangă, care prin pregătirea ştiinţifică a multor generaţii de studenţi şi masteranzi a contribuit la creşterea prestigiului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în spaţiul european al învăţământului superior. Dispariţia fulgerătoare, după o scurtă suferinţă, a profesorului Vasile Popeangă, care dorea ca în aceste zile să-şi lanseze volumul Studii despre Preparandia din Arad, apărut la Editura „Vasile Goldiş” University Press, ne-a îndurerat profund.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Rector,
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean

 

Comentarii

comentarii