Acasă Actualitate Instituţia Prefectului este deschisă la cooperarea cu organizaţii nonguvernamentale care activează în...

Instituţia Prefectului este deschisă la cooperarea cu organizaţii nonguvernamentale care activează în domeniul social

407
DISTRIBUIȚI

Organizaţiile nonguvernamentale sunt importante într-o comunitate şi acestea, de multe ori, iau pulsul lucrurilor care se întâmplă în societate şi au idei şi direcţii prin care unele lucruri pot fi reglate. În scopul facilitării realizării unui mecanism de cooperare eficientă între instituţiile din sfera guvernamentală şi cea neguvernamentală din cadrul Comisiei judeţene pentru incluziune socială, Instituţia Prefectului este deschisă la cooperarea cu organizaţii nonguvernamentale care activează în domeniul social, anunţă subprefectul judeţului Timiş, Eugen Dogariu. Este vorba de organizaţii nonguvernamentale cu experienţă în domeniu, care au dezvoltat proiecte în domeniul social, care activează în judeţul Timiş, având acţiuni în cea mai mare parte a judeţului, care pot fi cooptate în cadrul Comisiei judeţene privind incluziunea socială. Comisia judeţeană de incluziune socială, înfiinţată în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1217 2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale, are ca principale responsabilităţi: elaborarea şi aprobarea planului judeţean din domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale, monitorizarea realizării obiectivelor prevăzute în planurile judeţene şi efectuarea de informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării sociale a judeţului, prezentarea periodică către Comisia naţională de informări asupra stadiului de realizare a priorităţilor asumate prin planul judeţean anual. Comisia este alcătuită din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale, reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale din judeţ, reprezentaţi ai consiliilor locale şi ai consiliului judeţean.

Comentarii

comentarii